Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
4 sierpnia 2020

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Kalendarium Pallotyńskie na 4 sierpnia

1941 – Poświęcono nowy kościół Chrystusa Króla Pokoju w Warszawie. Świątynię i dom, które legły w gruzach na skutek bombardowania miasta we wrześniu 1939, odbudowywał od października tr. ks. rektor Józef Szykowski przy pomocy wiernych (dom oddano do użytku już 4 IX 1940, przy czym nieco rozszerzono go w stosunku do dawnych planów).

W 1943 w ołtarzu głównym umieszczono obraz Chrystusa Króla, który ks. Szykowski zamówił u Adama Styki (†1959) poprzez ks. Jana Młyńczaka. Na obrazie Chrystus, to postać duża, o twarzy pełnej wyrazu, pociągającej wszystkich do modlitwy.

Powstała też kaplica boczna MB Częstochowskiej i ołtarz św. Antoniego. Rektor zamówił także 15-głosowe organy w firmie Kamińskiego.

*******************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1945 – Ks. Antoni Hańderek został przydzielony do Radomia, a ks. Michał Kordecki do Częstochowy. Kronikarz przy tym zaznaczył: „tam chcemy stworzyć grupę misjonarzy i w Częstochowie uczynić duchowy ośrodek pallotyński, promieniujący na całą Polskę” (Kronika Prowincji).

1948 – Gdańską placówkę opuścił ks. Józef Lisiak, „żegnany z prawdziwym żalem przez wszystkich współbraci. Wierni przez długi czas dopytują się o losy tego gorliwego i zawsze promiennego księdza. Na jego miejsce przyjechał ks. Roman Szczygieł” (z kroniki domu).

1951 – Ks. Franciszek Bogdan SAC objął dwutygodniowe zastępstwo ks. kapelana Antoniego Piotrowskiego, w szpitalu Instytutu Gruźliczego przy ul. Płockiej w Warszawie.

1955*  – W Ołtarzewie pochowano kl. Henryka Choromańskiego. Jego życie przerwała śmierć przez utonięcie na terenie Ołtarzewa. „Na trzeci dzień po katastrofie odbył się pogrzeb przy udziale zbolałej rodziny, współbraci, alumnów Towarzystwa Chrystusowego oraz wielkiej liczby wiernych z okolicy” (Kronika domu ołtarzewskiego). Spoczywa na cmentarzu ołtarzewskim.

1968 – W Limburgu zmarł ks. Hermann Skolaster (ur. 1877 w Seeburgu, ob. Jeziorany, dawniej Zybork), niemiecki pallotyn, misjonarz w Kamerunie, pisarz.

1971 – W Ołtarzewie zakończyły się rekolekcje dla kapłanów archidiecezji warszawskiej. Uczestniczyło w nich 58 księży. Rekolekcje prowadził ks. prof. Józef Majka, rektor Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu. Ćwiczenia rekolekcyjne rozpoczęły się 1. sierpnia wieczorem, o godz. 19:00.

– Ołtarzew odwiedził ks. Szczepan Bober SAC z grupą Polonii francuskiej.

1972 – Z krótką wizytą w Ołtarzewie był ks. Edward Collard z Brukseli, redaktor katolickiego dziennika „La Croix”.

1973 – Odbyły się uroczystości pogrzebowe śp. br. Stanisława Lisa. Najpierw ceremonie zostały odprawione w kościele przy ul. Skaryszewskiej w Warszawie. Mszę koncelebrowaną sprawowali współbracia przybyli ze wszystkich domów prowincji. Był też obecny radca regii francuskiej i rektor paryski ks. Stanisław Suwała. Homilię wygłosił ks. prowincjał Józef Dąbrowski. Kościół wypełnili wierni z różnych stron Warszawy i spoza miasta, którym zmarły służył na furcie i w kościele. Po Mszy św. zwłoki br. Lisa zostały przewiezione do Ołtarzewa, gdzie spoczął w kwaterze pallotyńskiej, gdyż taka była jego prośba. Nad trumną w imieniu starszej asysty przemówił Józef Szczepański i rektor domu warszawskiego ks. Stanisław Świerczek.

1975 – W Ołtarzewie, w dniach 4 – 8 sierpnia, kapłani z Unii Apostolskiej Kleru uczestniczyli w rekolekcjach, które prowadził bp Julian Wojtkowski. Uczestniczyło w nich 56 księży.

1977 – Ks. Józef Krzeski objął urząd rektora domu, proboszcza i kustosza Sanktuarium Matki Bożej Wychowawczyni w Czarnej (funkcje te pełnił do 1980). Wprowadzenia w te urzędy dokonał ks. Jan Korycki, radca prowincjalny i rektor Ołtarzewa.

1980 – Bp Władysław Jędruszuk prowadził w Ołtarzewie, w dniach 4 – 8 sierpnia, rekolekcje dla kapłanów z całej Polski, należących do Unii Apostolskiej Kleru. Uczestniczyło w nich ponad 50 księży.

1984 – W Gdańsku zmarła s. Aniela Wilińska (ur. 1911 w Bierzgłowie k. Torunia), pallotynka. Pracowała w różnych domach jako krawcowa i w zakrystii, a ostatnio w Gdańsku przy kościele św. Elżbiety. Kronikarz domu pallotyńskiego z ul. Elżbietańskiej tak opisał jej śmierć i pogrzeb: „[…] późnym wieczorem po przygotowaniu ołtarza do Mszy św. radiowej ok. godz. 22.00 zasłabła nam siostra Aniela Wilińska, długoletnia nasza pracownica i zmarła, namaszczona świętymi olejami przez ks. rektora, w wieku lat 73″.

1985 – W Poznaniu ks. Witold Hadziewicz obchodził jubileusz 50-lecia święceń kapłańskich. Wraz z 13. kapłanami sprawował wówczas Mszę, a okolicznościowe kazanie wygłosił ks. prowincjał Czesław Parzyszek. Wśród licznych gości byli także Polacy, dawni jego parafianie z Rumunii, wśród których duszpasterzował jubilat w okresie okupacji. Byli oni obecni również na Jasnej Górze, gdzie ks. Witold celebrował kolejny etap swego jubileuszu. W Ołtarzewie swój jubileusz ks. Hadziewicz obchodził 3 XII tego roku.

1999 – W domu seniora w Bruchsal zmarł ks. Martin Juritsch (ur. 1928 w Filipovie (administracja apostolska Jugoslavenska Banat), w Wojwodinie, w Jugosławii), dr filozofii, prowincjał niemieckiej prowincji Najśw. Serca Jezusa 1972-1983, generał Stowarzyszenia 1983-1992.

Jako generał szczególną troską otaczał delegaturę pallotyńską w Chorwacji i regię w Indiach – za jego kadencji powstała indyjska prowincja Objawienia Pańskiego (1988) i regia rwandyjsko-kongijska Świętej Rodziny (1988). W swoich listach i przemówieniach akcentował myśl, aby Stowarzyszenie pełniło rolę i zadania w ramach ZAK. W 1985 Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego przeżywało 150-lecie swego istnienia; stąd w domu generalnym urządzono Centrum Apostolskie. W ramach tych uroczystych obchodów kościół i dom generalny nawiedził papież Jan Paweł II (22 VI 1986), modląc się przed sarkofagiem Założyciela i wygłaszając homilię. XVI Zebranie Generalne z 1989 debatowało pod hasłem: „Na wspólnej drodze wspólna służba”, omawiając rolę Stowarzyszenia w Zjednoczeniu, uchwały i zalecenia odnośnie do ZAK, współpracę między prowincjami, formację permanentną i duszpasterstwo powołaniowe.

Posiadał wielkie zdolności intelektualne i miał dar nawiązywania dobrych kontaktów z ludźmi, których szczególnie pragnął zachęcać do poznania wizji apostolstwa św. Wincentego Pallottiego. Należy podkreślić jego wielką miłość do Stowarzyszenia.

2005 – W Buenos Aires otwarto proces beatyfikacyjny pallotyńskich męczenników zamordowanych 4 VII 1976. W grupie tej są: ks. Peter Dufau, ks. Alfie Leaden, ks. Alfie Kelly i dwóch alumnów seminarium – Salvador Barbeito i Emilio Barletti (postulant). Wszyscy należeli do Delegatury Irlandzkiej w Argentynie.

W kościele św. Patryka w Buenos Aires o godz. 19:00 została odprawiona Msza św. pod przewodnictwem emerytowanego biskupa J.E. Guillermo Leadena, brata zamordowanego pallotyna. W czasie uroczystości został odczytany dekret otwierający proces, podpisany 29 czerwca przez abpa Buenos Aires, kard. Jorge Mario Bergoglio SI. W liturgii wzięli udział członkowie Trybunału Diecezjalnego  postulator ks. Adrián Francioli SAC, ks. Eugenio Lynch, który reprezentował wnioskodawców oraz reprezentanci władz lokalnych, wspólnot pallotyńskich w Buenos Aires i liczni wierni.

2005 – W warszawskim kościele Chrystusa Króla odbyły się uroczystości pogrzebowe ks. Henryka Stycznia, profesora Seminarium, redaktora Pallottinum, rekolekcjonisty. Przewodniczył im i kazanie wygłosił ks. prowincjał Zdzisław Słomka. Przybyło na nie ok. 80 współbraci pallotyńskich z obu prowincji, wiele sióstr zakonnych, krewni i przyjaciele zmarłego oraz przedstawiciele parafii poznańskiej, w której ks. Henryk pełnił funkcję proboszcza. Zmarłego kapłana pochowano w kwaterze pallotyńskiej na cmentarzu Bródnowskim.

2018 – W Wałbrzychu, ks. Józef Lisiak SAC, były rektor i profesor Wyższego Seminarium Duchownego w Ołtarzewie, obchodził setną rocznicę urodzin. Uroczystej Mszy św. jubileuszowej o godz. 11.30 przewodniczył bp Ignacy Dec, ordynariusz świdnicki, w koncelebrze z ks. Adrianem Galbasem SAC, prowincjałem Prowincji Zwiastowania Pańskiego i wieloma innymi kapłanami. Byli też obecni przedstawiciele władz samorządowych.

ks. dr Stanisław Tylus SAC, Pallotyński Instytut Historyczny