Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
4 stycznia 2020


PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Kalendarium Pallotyńskie na 4 stycznia

1974 – W szpitalu w Poznaniu zmarł ks. Stanisław Jaworski (ur. 1912 w Pierszycach, w parafii Otfinów, w diecezji tarnowskiej), profesor Seminarium, od 1955 redaktor Pallottinum i kapelan zmartwychwstanek.

Był wszechstronnie uzdolnionym kapłanem, doskonałym znawcą języka polskiego i literatury polskiej. W pracy zaś odznaczał się pilnością, dokładnością i drobiazgowością.
Spoczywa w Poznaniu, w pierwszej kwaterze pallotyńskiej na cmentarzu junikowskim.

****************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1840 – Tomasz Alcusci, członek Zjednoczenia, zamieszkał na stałe w Santo Spirito dei Napoletani.

1928 – Odbyło się poświęcenie Drogi Krzyżowej w domowej kaplicy w Ołtarzewie.

1935 – Dom w Kleczy Dolnej (studium filozofii) został ofiarowany Najśw. Sercu Jezusowemu.

1938 – Klerycy ołtarzewscy zwiedzili fabrykę kabli w Ożarowie (Polskie Fabryki Kabli i Walcownie Miedzi Sp. Akc.).

1939 – Ks. Witold Hadziewicz, podharcmistrz z komendy hufca na Kopcu w Wadowicach, odbył informacyjne spotkanie z klerykami Ołtarzewa.

1947* – Stolica Apostolska zezwoliła Prowincji Polskiej Stowarzyszenia na oficja brewiarzowe i Msze św.: o Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, o św. Wojciechu, o św. Andrzeju Boboli i o św. Stanisławie Kostce, „eodem ritu iisdemque officio ac Missa proviti in respectivis dioecesibus”.

1947 – Ekspedycja grotołazów wydobyła z Mylnej Jaskini, w Dolinie Kościeliskiej, zwłoki ks. Józefa Szykowskiego (zaginął w lipcu 1945) i powiadomiła jego siostrę. Pochowano go 18 I 1947 na pallotyńskim cmentarzu w Wadowicach.

1951* – Alumni Seminarium w Ołtarzewie wystawili na deskach teatru sztukę pt. „Czarci Młyn”.

1975* – W Seminarium odbyło się spotkanie Miłośników Ołtarzewa. O godz. 18:00 odprawiono koncelebrę pod przewodnictwem ks. proboszcza Józefa Tureckiego. W koncelebrze wziął udział ks. Witold Zdaniewicz, wicerektor Seminarium i ks. Stanisław Rudziński, duszpasterz dobrodziejów przy Seminarium. On też wygłosił kazanie na temat roli świeckich w Kościele, zwracając uwagę na prawa i obowiązki ludzi świeckich, na ich dowartościowanie i zaangażowanie w życie Kościoła. Zachęcił też do apostolstwa w swoim otoczeniu poprzez własne świadectwo o Chrystusie na co dzień. Po Mszy św. wszyscy uczestnicy spotkania zgromadzili się w sali, śpiewając kolędy i prowadząc rozmowy.

1976* – W sali teatralnej dzieci z parafii ołtarzewskiej odegrały „Jasełka”, które przygotowały pod kierownictwem ks. Eugeniusza Krzyżanowskiego.

1977* – W dniach 27-28 grudnia 1976 i 3-4 stycznia 1977 trwały w Ołtarzewie obrady Zebrania Prowincjalnego. 4 stycznia o godz. 18:30 nastąpiło zamknięcie obrad.
Na zakończenie Zebrania alumni przygotowali akademię na jubileusz 50-lecia domu w Ołtarzewie.

1978* – Seminarium w Ołtarzewie odwiedził przed wyjazdem do Rzymu ks. wicegenerał Alojzy Żuchowski. Spotkał się oddzielnie z klerykami, braćmi i księżmi, informując ich o XIV Zebraniu Generalnym (1977).

1981* – W Ołtarzewie odbyło się spotkanie pożegnalne z dwoma braćmi: Janem Grabowskim i Stanisławem Biesiem. 10 stycznia obaj bracia wylecieli samolotem do Paryża, gdzie kontynuowali naukę języka francuskiego i opanowywali sztukę drukarską i introligatorską. Byli oni pierwszymi braćmi Polskiej Prowincji, podejmującymi po II wojnie światowej pracę na misjach w Rwandzie.

1983* – Wieczorem odbyło się w Ołtarzewie spotkanie z misjonarzem z Rwandy, ks. dr. Henrykiem Hoserem, który przyjechał do kraju na Zebranie Prowincjalne, jako delegat Delegatury w Rwandzie.

1990* – W Ołtarzewie rozpoczęła się wizytacja kanoniczna ks. prowincjała Czesława Parzyszka.
– Mszą św. o godz. 18:00 rozpoczęto uroczystości Epifanii. Przewodniczył jej ks. Kazimierz Czulak. Wzięli w niej udział parafianie i wspólnota seminaryjna. Kaznodzieją był ks. Józef Krzeski.
– Po Mszy św. wystąpił z koncertem jazzman Stanisław Soyka, a bezpośrednio przed występem tego artysty – zespół seminaryjny.

2018* – O godz. 10.00 ks. prof. Czesław Parzyszek odprawił w naszym kościele Chrystusa Króla w Warszawie Mszę św. za Jeana Anthoine’a, prezesa firmy Carrefour Polska w latach 2009-2013, a następnie szefa Carrefoura na Region Zachodni w Chinach, który przed świętami Bożego Narodzenia zginął w tragicznym wypadku samochodowym we Francji. O Mszę św. poprosili pracownicy i przyjaciele warszawskiego Carrefoura.

ks. dr Stanisław Tylus SAC, Pallotyński Instytut Historyczny