Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
4 września 2020

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Kalendarium Pallotyńskie na 4 września

1940 – Oddano do użytku nowo odbudowany dom przy ul. Skaryszewskiej w Warszawie.

Pallotyński dom i kościół legły w gruzach na skutek bombardowania miasta we wrześniu 1939. Dom nieco rozszerzono w stosunku do dawnych planów.

Nowy kościół Chrystusa Króla poświęcono 4 sierpnia 1941.

*******************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1935 – Ks. Franciszek Bobrowski wyjechał do Błotnicy, gdzie prowadził misje ludowe. Do Ołtarzewa powrócił 10 września.

1945 – W Wadowicach na Kopcu rozpoczął się pierwszy po wojnie rok szkolny dla uczniów naszego Collegium Marianum. Wszystkich uczniów gimnazjum było wtedy 83.

1945 – Księża neoprezbiterzy: Edmund Boniewicz, Piotr Granatowicz, Józef Lisiak, zostali przydzieleni do domu w Chełmnie, gdzie ukończyli czwarty rok studiów teologicznych pod kierunkiem ks. rektora Michała Muszyńskiego.

1946 – Do domu warszawskiego przybył ks. Józef Turecki. Dotychczas z innymi księżmi studentami przebywał w Krakowie. Ponieważ księża ci zostali mianowani wykładowcami w Seminarium w Ołtarzewie i w gimnazjum na Kopcu, dom krakowski został zlikwidowany.

1948 – W Ołtarzewie rozpoczęły się rekolekcje dla kandydatów na nowicjuszy kleryków. Rekolekcje prowadził ks. magister Alojzy Żuchowski.

1948 – Do domu warszawskiego sprowadził się na stałe ks. Ignacy Jabłoński. Był on członkiem tego domu, ale z powodu choroby przebywał od 1941 w Radości.

1950 – Nauczycielką matematyki pallotyńskiego liceum w Ołtarzewie została p. Dominkiewicz. Przy tej okazji kronikarz zapisał: „Po raz pierwszy zjawiła się siostra niewiasta, jako nauczycielka w naszym domu”.

1961 – Ks. Eugeniusz Weron powołał komisję prowincjalną do spraw związanych z przygotowaniem uroczystości kanonizacyjnych błogosławionego Założyciela (znaleźli się w niej księża: Józef Wróbel, Alojzy Żuchowski, Tomasz Bielski, Witold Zdaniewicz i Zenon Modzelewski). Obowiązki tej komisji zostały określone przez Komisję Generalną ds. Kanonizacyjnych i zostały zamieszczone w „Acta Societatis Apostolatus Catholici”.

1977 – W Seminarium w Ołtarzewie grupa współpracowników pallotyńskich miała swój dzień skupienia.

1977 – W Osny w dniach 4 – 8 września ks. Stanisław Uramowski głosił nauki rekolekcyjne dla członków Regii Miłosierdzia Bożego. Tradycyjnie, rekolekcje zakończono zebraniem, na którym przedstawiono sprawozdanie z działalności poszczególnych instytucji i wymieniono myśl na temat obecnej sytuacji w Regii.

1980 – W Sułkowicach kard. Franciszek Macharski przewodniczył Mszy pogrzebowej śp. ks. Józefa Sadzika, profesora w Ołtarzewie, duszpasterza we Francji, założyciela i redaktora paryskiego ośrodka Editions du Dialogue (1966-80) oraz założyciela Centre du Dialogue (1973). Kardynał był kolegą ks. Józefa z czasów studiów we Fryburgu Szwajcarskim. Regię Miłosierdzia Bożego reprezentowali: ks. Zenon Modzelewski, superior i ks. Stanisław Ryś, rodak z Sułkowic. Obecna była też Danuta Szumska, redaktorka Editions du Dialogue. Po Mszy św. doczesne szczątki śp. ks. Sadzika zostały pochowane na miejscowym cmentarzu parafialnym.

1982 – W Kielcach rozpoczęło się dla alumnów i braci Dyrektorium przed wieczną konsekracją.

1984 – W Ołtarzewie funkcję prefekta alumnów objął ks. Józef Ciupak. Nowym ojcem duchownym został mianowany ks. Józef Pierzchalski. Do wspólnoty seminaryjnej dołączył ks. Alfred Dyr, jako wykładowca liturgiki.

1988 – Ks. Stanisław Robak został pierwszym proboszczem parafii Celiny, ponieważ bp siedlecki Jan Mazur erygował tam parafię. Jego proboszczowanie trwało krótko – zaledwie przez 55 dni.

1992 – W miejskim szpitalu w Wadowicach zmarł ks. Tadeusz Michałek (ur. 1920 w Kobierzynie, w parafii Skotniki, w diecezji krakowskiej), profesor Collegium Marianum, rekolekcjonista, kierownik księgarni Instytut Maryjny.

Ksiądz Tadeusz z ogromnym przejęciem głosił słowo Boże jako duszpasterz i misjonarz. Chciał naśladować Chrystusa, służąc wszystkim ludziom aż do końca. Był otwarty i wrażliwy na wszelkie problemy i potrzeby ludzkie. Wczuwał się i żył duchem Kościoła – można do niego odnieść słowa św. Cypriana: „Sentire cum Ecclesia”. Cenił sobie kult Matki Bożej. Większość jego życia upłynęła na placówkach, gdzie w szczególny sposób odbiera cześć NMP – Królowa Apostołów, Matka Miłosierdzia czy Matka Bożej Miłości. Zachowywał ducha posłuszeństwa, ale miał odwagę przedstawić przełożonemu swoje odmienne zdanie, ostatecznie przyjmując wolę przełożonego jako wolę Boga. Żył charyzmatem Założyciela, a swą postawą i pracą kapłańską starał się przekazywać młodemu pokoleniu dziedzictwo pallotyńskie.

1992 – W dniach 31 VIII-4 IX doroczne rekolekcje regionalne w Osny prowadził ks. Jan Sochoń, poeta i profesor warszawskiego seminarium, w temacie „Ksiądz – kapłan”. Na zakończenie rekolekcji, 4 IX kl. Krzysztof Hermanowicz złożył pierwszą konsekrację.

1993 – Doroczne rekolekcje w Osny (29 VIII-4 IX) głosił ks. Alojzy Żuchowski z Warszawy. Mówił o duchowości pallotyńskiej w Prawie SAC i jego podstawach teologicznych.

1994 – W Czarnej rozpoczęło się Dyrektorium przed pierwszą konsekracją. Prowadzili je ojcowie duchowni Seminarium. Dyrektorium zakończyło się 24 września.

1997 – Ojciec duchowny Seminarium, ks. Andrzej Biernacki prowadził w Czarnej od 4 do 24 września Dyrektorium przed pierwszą konsekracją. Rekolekcje dla alumnów wygłosił ks. Marian Sobczyk. Pierwszą profesję złożyło 32 współbraci (siedmiu z Prowincji Zwiastowania Pańskiego i 25. z Prowincji Chrystusa Króla.

1998 – Nowy kościół pw. Najśw. Serca Pana Jezusa i Matki Bożej Fatimskiej w Lelczycach ba Białorusi konsekrował kard. Kazimierz Świątek (†2011). Kościół zbudował w stanie surowym ks. Paweł Kubik, a wykończył go ks. Włodzimierz Mozolewski SAC, który został najpierw duszpasterzem w Lelczycach i Żytkowiczach k. Mozyrza nad Prypecią, a od 1996 był tu proboszczem. Przychodząc tu zastał wybudowaną w stanie surowym świątynię i dom parafialny. Ks. Włodzimierz pracował w Lelczycach do 2001 i przyczynił się też do powstania kościoła w Żytkowiczach (filia).

2004 – W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Ożarowie Mazowieckim, wieczną konsekrację na ręce Wyższych Przełożonych: ks. Czesława Parzyszka oraz ks. Tomasza Skibińskiego, złożyli alumni VI roku Seminarium w Ołtarzewie i jeden brat pallotyn. Ten ważny akt pallotyńskiej rodziny miał miejsce podczas Eucharystii pod przewodnictwem ks. prowincjała Tomasza Skibińskiego, która rozpoczęła się o godzinie 15:00, w Godzinie Miłosierdzia.

Konsekrację złożyli alumni: z Prowincji Chrystusa Króla – Piotr Bełczowski, Łukasz Górzyński, Mirosław Grabowski, Tomasz Kazański, Mariusz Leszko, Witalij Siłko i br. Mirosław Orzechowski (Grzegorz Obrycki); oraz z Prowincji Zwiastowania Pańskiego – Andrzej Lemański, Marcin Motyka, Andrzej Partika, Dariusz Przybyszewski i Piotr Zawada.

2006 – Abp łódzki Władysław Ziółek poświęcił plac pod budowę Sanktuarium Świętości Życia pw. Zwiastowania Pańskiego oraz obrazy: Matki Bożej Świętości Życia, św. Joanny Beretty Molli i sługi Bożego Jana Pawła II. Po dwóch tygodniach rozpoczęto budowę świątyni.

2007 – W Gdańsku zmarła s. Irena Przybysz (ur. 1916 w miejscowości Jatne, powiat Mińsk Mazowiecki), pallotynka. Zdobyła wykształcenie przedszkolanki i katechetki i posługiwała w tych dziedzinach na wielu placówkach z wielkim oddaniem poświęcając się pracy pedagogicznej. Od 1993 przebywała jako emerytka w domu w Gdańsku, przy ul. Malczewskiego 144.

2012 – W klinice kardiologicznej w Aninie zmarł ks. Stanisław Jojczyk (ur. 1931 w Trzetrzewinie, w diecezji tarnowskiej), duszpasterz w NRD, rekolekcjonista, pracownik Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego.  Mszę pogrzebową pod przewodnictwem abpa Henryka Hosera, ordynariusza diecezji warszawsko-praskiej, sprawowało w kościele-sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Mazowieckim 80 kapłanów. W homilii abp Hoser przypomniał czasy młodości ks. Stanisława, które przypadły na lata II wojny światowej, podkreślił jego zasługi na rzecz Kościoła misyjnego, wierność charyzmatowi św. W. Pallottiego oraz oddanie głoszeniu słowa Bożego w kraju i za granicą. W uroczystości uczestniczyli bracia i alumni pallotyńscy, siostry zakonne, pracownicy Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego i Apostolicum. Obecna była rodzina i wierni wraz z proboszczem parafii Trzetrzewina, który po Mszy w ciepłych słowach przedstawił zmarłego jako wspaniałego kapłana i przyjaciela, człowieka zawsze radosnego, życzliwego, gościnnego, służącego pomocą i podnoszącego ludzi na duchu. Ks. prowincjał Józef Lasak podkreślił, że jego spotkania z ks. Jojczykiem zaowocowały wstąpieniem do pallotynów. Doczesne szczątki zmarłego spoczęły w kwaterze pallotyńskiej na cmentarzu parafialnym w Ołtarzewie.

2014 – Powołano koordynatora dla współbraci z dwóch wspólnot na Antylach. Funkcję tę pełnił do 31 XII 2015 ks. Andrzej Nyga, a następnie do końca ówczesnego Zarządu Prowincjalnego (marzec 2017) ks. Andrzej Rosiak.

2016 – Ks. Piotr Jan Karp i ks. Bogdan Cabała z Prowincji Chrystusa Króla objęli jednostkę duszpasterską w archidiecezji strasburskiej (k. Miluzy), składającą się z pięciu parafii, w tym bazylikę Serca Jezusowego w Lutterbach w Alzacji. Ks. Karp został proboszczem „Wspólnoty parafii”, a jego współpracownikiem (wikarym), ks. Cabała, który znajdował się w tym regionie Francji już od 3 lat. Zarząd Prowincji reprezentowali: radca prowincjalny, ks. Grzegorz Młodawski oraz ekonom prowincjalny, ks. Tomasz Pławny. Obecny był też superior Regii Miłosierdzia Bożego we Francji, ks. Aleksander Pietrzyk.

Jednostka duszpasterska obejmuje parafie: Galfingue, Heimsbrunn, Morschiller-le-Bas, Reiningue i Lutterbach.

ks. dr Stanisław Tylus SAC, Pallotyński Instytut Historyczny