Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
5 lutego 2020

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Kalendarium Pallotyńskie na 5 lutego

1950* – Pallotyni zakupili w Otwocku k. Warszawy zalesioną posesję o powierzchni 39 000 metrów kwadratowych, z dwoma drewnianymi domami przy ul. Żeromskiego 6. Miało tu powstać sanatorium i dom wypoczynkowy dla członków Stowarzyszenia. Abp Stefan Wyszyński pismem z 4 marca 1950 udzielił zezwolenia na utworzenie domu Stowarzyszenia w Otwocku.

Wkrótce do jednego domu zrobiono dobudówkę, którą przeznaczono na dom rekolekcyjny dla Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. Ks. prowincjał Stanisław Czapla, chcąc ułatwić prowadzenie dni skupienia, powiększył dom i stworzył szereg małych pokoików skromnie urządzonych.

*******************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1857 – W Palazzo Cento Preti w Rzymie zmarł, przygotowując się do kapłaństwa, kl. Stefan Skorodyński (ur. 1829 w Komlos (Węgry) w rodzinie proboszcza parafii obrządku grekokatolickiego), pierwszy Polak w Stowarzyszeniu. Pod wrażeniem życzliwości św. Wincentego Pallottiego do Polaków wstąpił w 1850 do Stowarzyszenia. W kronice napisano o nim, że zostawił „niezwykły przykład skromności, pobożności, posłuszeństwa, gorliwości w przestrzeganiu dyscypliny zakonnej, a także cierpliwości, zwłaszcza w znoszeniu wielkich i długotrwałych cierpień związanych z chorobą”. Został pochowany w Rzymie, w kościele SS. Salvatore in Onda.

1908 – Abp lwowski Józef Bilczewski napisał list polecający do czytelników czasopisma „Królowa Apostołów”. Na Śląsku pierwszy numer czasopisma rozprowadzał ks. Alojzy Hübner, a na Pomorzu i Wielkopolsce – ks. Alojzy Majewski.

1928* – Podczas niedzielnej sumy, ks. Leon Bemke, rektor domu i kaplicy na Kopcu, skierował prośbę do osób uczestniczących w nabożeństwach w kaplicy, aby wyjąwszy osoby starsze, nie przychodzili do kaplicy pallotyńskiej – jak napisał kronikarz: „jest to życzeniem proboszczów”.

1937 – W Gdańsku zmarł ks. Bernhard Rieg (ur. 1882) z niemieckiej Prowincji Trójcy Świętej. Święcenia kapłańskie przyjął 2 VII 1906. W 1914 był ekonomem domu w Vallendar, w 1923 misjonarzem ludowym w Olpe, w 1927 był rektorem domu w Braniewie. W 1933 pełnił obowiązki kapelana sióstr w klasztorze Conradshammer w Gdańsku-Oliwie (Danzig-Oliva). Został pochowany w Bargau (w miejscowości rodzinnej), w Wirtembergii.

1948* – W dniach 31 stycznia – 5 lutego trwała wizytacja kanoniczna domu chełmińskiego, przeprowadzona przez ks. prowincjała Stanisława Czaplę.

1948* – Kaplicę Matki Bożej Częstochowskiej w Gdańsku wyposażono w nowe ławki. Dwa ołtarze zostały zainstalowane jeszcze przed Bożym Narodzeniem.

1948* – Ks. Jan Młyńczak został przeniesiony z Warszawy do Poznania, na stanowisko redaktora „Królowej Apostołów”. Na jego miejsce do Warszawy przyszedł ks. Józef Dąbrowski.

1965 – Utworzono Prowincjalną Komisję ds. Wikariatów SAC na placówkach diecezjalnych. Jej przewodniczącym został ks. Tadeusz Czulak. Komisja otrzymała odpowiedni Statut, zatwierdzony 12 V 1965. Pierwszy pallotyn zaczął pracować na takiej placówce już w 1964 w Rucianem-Nidzie. Tego roku w diecezji gorzowskiej pracowało już 4 księży, warmińskiej – 2, archidiecezji krakowskiej – 1, warszawskiej – 1 oraz 7 we wrocławskiej.

1968 – Ks. Jan Wroński powrócił z Oignies (był wyznaczony do objęcia tej parafii 8 I 1968) na placówkę duszpasterską do Amiens. Prowadził ją od 1963 do 1977.

1970 – Pallotyńskie wydawnictwo w Paryżu, Editions du Dialogue opublikowało nowe wydanie ołtarzowego „Ordo Missae” z prefacjami i z czterema nowymi modlitwami eucharystycznymi po polsku i po łacinie. Wydano go po ukazaniu się „Missale Romanum” pap. Pawła VI.
Nie był to pierwszy mszał w języku polskim. Już w 1968 paryskie wydawnictwo Editions du Dialogue i Société d’Editions Internationales wydały drukiem „Mszał rzymski łacińsko-polski” (s. 1185). Prace redakcyjne nad nim i druk trwały dwa lata.

1975 – Decyzją ks. Zenona Modzelewskiego, superiora Regii Miłosierdzia Bożego, ks. Marian Łękawa SAC opuścił Paryż i udał się do Glasgow w Szkocji, gdzie objął duszpasterstwo polonijne po nagle zmarłym ks. kanoniku Janie Gruszce. Placówka duszpasterska w Glasgow obejmowała miasto i zachodnią Szkocję.

1976 – W dniach 5-6 lutego Instytut Apostolski zorganizował w Seminarium Dni Pallottiego. Tematem głównym była „Duchowość pallotyńska (Pallotti, tradycja, prawodawstwo pallotyńskie)”. Codziennie głoszono po cztery referaty. W sympozjum aktywny udział brały siostry pallotynki i siostry Maryi Apostolstwa Katolickiego. Dni Pallottiego rozpoczęły się Mszą św., koncelebrowaną pod przewodnictwem ks. prowincjała Józefa Dąbrowskiego. Z domów pozaołtarzewskich przyjechało 13 księży i 8 braci.

1978 – W kościele seminaryjno-parafialnym w Ołtarzewie wprowadzono jeden raz w miesiącu Mszę św. w języku łacińskim (o godz. 12.00). Uczestniczyli w niej klerycy i wierni.
– Tego dnia odbył się w Seminarium dzień skupienia dla kandydatów do Stowarzyszenia.

1979 – Ks. Jan Korycki i ks. Paweł Góralczyk, prefekt Seminarium, wzięli udział w ogólnopolskim spotkaniu wicerektorów i prefektów Wyższych Seminariów Duchownych w Warszawie. Ks. Korycki wygłosił referat, na którym omówił niektóre zagadnienia wychowawcze. Tematyka spotkania koncentrowała się wokół zagadnienia wolności i posłuszeństwa w wychowaniu seminaryjnym.

1983 – Rada Prowincjalna powołała Komitet ds. organizacji uroczystości na Jasnej Górze, w ramach obchodów 75.lecia Prowincji Chrystusa Króla. Przewodniczącym Komitetu został ks. Edward Daniel. Rada ustaliła też, że centralna uroczystość odbędzie się w Ołtarzewie, a jubileuszowa pielgrzymka do sanktuarium maryjnego w Hodyszewie będzie miała miejsce 28 VIII 1983.

1983 – W ołtarzewskiej sali teatralnej odbył się koncert dwuosobowej grupy „AiS”, która wykonała wiele religijnych piosenek i pieśni, których często była twórcami.

1989 – Kl. Krzysztof Paczos, marianin, studiujący teologię na KUL-u, dał w Ołtarzewie koncert ballad własnej kompozycji.

1992* – W Warszawie zmarł Stanisław Leon Marzyński (ur. 1904 w Łodzi) – architekt, profesor Politechniki Warszawskiej. Marzyński projektował nowy kościół pw. Chrystusa Króla Pokoju w Warszawie przy ul. Skaryszewskiej (świątynię poświęcono 4 listopada 1941) i kościół w Ołtarzewie (1947-53).
Fotografie zob. w oddzielnym poście

1994* – W kościele parafialnym w Osny (Francja) została odprawiona Msza św. pogrzebowa za br. Antoniego Marszałka, działacza polonijnego we Francji. Został pochowany na pallotyńskim cmentarzu w Osny.

2004 – W ramach jubileuszu 70-lecia pracy pallotynek na polskich ziemiach peregrynowała po wspólnotach sióstr ikona Królowej Apostołów. Na zaproszenie miejscowej wspólnoty sióstr cała wspólnota seminaryjna zgromadziła się przed ikoną i medytowała pod kierunkiem ojca duchownego ks. Piotra Marka tajemnicę Wieczernika.

2007 – W Częstochowie, w dniach 5-10 lutego odbyło się V Zebranie Prowincjalne Prowincji Zwiastowania Pańskiego.

2015 – Na „Liber mortuorum” (pallotyni. eu/ Liber.mortuorum) zostały ostatecznie umieszczone wszystkie życiorysy pallotynów polskich zmarłych do 2012. Pochodzą one z publikacji autora strony (Tylus Stanisław, „Leksykon polskich pallotynów 1915-2012”, Ząbki 2013).
W latach 2013-16 strona „Liber mortuorum” została poszerzona o życiorysy pallotynów i pallotynek pochodzenia polskiego oraz ekspallotynów, którzy zmarli jako księża diecezjalni lub w innym instytucie życia zakonnego. Od XI 2014 dołączone zostały też biogramy pallotynek pracujących w Polsce lub pochodzących z terenów polskich, jak również ich przełożone generalne. W 2015 rozszerzono zakres przedmiotowy strony o nowe kategorie: Słudzy Boży spoza Polski i niemieccy pallotyni działający przed 1945 na obecnych ziemiach polskich. W 2016 poszerzono pole zainteresowań o grupę przyjaciół SAC. Na początku roku dołączono do strony „Liber mortuorum” zestawienie chronologiczne, które zostało zatytułowane: Rocznice pallotyńskich wydarzeń przypadających w 2016 roku. Autor strony zestawił wydarzenia, jakie dokonały się w latach: 1916 (100 lat temu), 1941 (75 lat temu), 1966 (50 lat temu) i 1991 (25 lat temu).
Niezależnie od tego rozszerzane były i uaktualniane przez cały czas wszystkie wymienione kategorie polskich pallotynów i pallotynek, którzy odeszli do wieczności od początku działalności aż po rok 2020.
W sumie dziś, na 5 lutego 2020, na „Liber mortuorum”, można znaleźć 619 biogramów.

2018* – W katedrze warszawsko-praskiej została odprawiona Msza św. dziękczynna. Pożegnano dotychczasowego abpa Henryka Hosera.

2018* – Ks. prowincjał Zenon Hanas dokonał poświęcenia domu formacyjnego i kaplicy w Abobo w Abidżanie (Wybrzeże Kości Słoniowej). Mieszkało tam wówczas 17 kleryków z czterech krajów: Wybrzeża Kości Słoniowej, Burkina Faso, Rwandy i Demokratycznej Republiki Kongo.

ks. dr Stanisław Tylus SAC, Pallotyński Instytut Historyczny