Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
5 października 2020

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Kalendarium Pallotyńskie na 5 października 

1985 – Odbyło się poświęcenie dolnego kościoła pw. Maryi Panny Matki Emmanuela w Ożarowie Mazowieckim. Aktu tego dokonał warszawski bp pomocniczy Jerzy Modzelewski. Upadek człowieka i obietnica zbawienia wyrażona jest witrażach, płaskorzeźbach i polichromii dolnego kościoła.

*******************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1931 – Ks. Tomasz Sobieraj podjął okresową  pracę duszpasterską wśród Polaków w Niemczech, odwiedzając liczne polskie kolonie, dwory i folwarki, gdzie pracowali emigranci. Wygłosił tam parę serii rekolekcji. Zakończył ją 20 IV 1932.

1932 – Ołtarzew odwiedził ks. Wojciech Turowski, sekretarz generalny Stowarzyszenia i „odbył konferencję w sprawie administracji” (określenie kronikarza).

1935 – Br. Władysław Dubiel został przeniesiony z Ołtarzewa do domu w Warszawie.

1947 – Ks. Franciszek Cegiełka pożegnał się oficjalnie ze stanowiskiem rektora Polskiej Misji Katolickiej we Francji. Pełnił go przez 10 lat (1937-47), z przerwą 1940-45, kiedy był więziony przez Niemców. Rezygnacja ks. Cegiełki została przyjęta przez kard. Augusta Hlonda już 18 IX.

1958 – W Osny kl. Henryk Gracz złożył profesję wieczną na ręce ks. superiora Stefana Treuchela.

1958 – początek października – Postulator generalny założył w pokoju przy kaplicy prywatnej Wincentego Pallottiego Museum Pallottianum.

1968 – W Kielcach pojawiła się ekipa filmowa, aby na murach naszej Karczówki realizować odcinek filmu telewizyjnego „Przygody Pana Michała” (Pan Wołodyjowski).

1972 – Trzech pallotynów przybyło do Francji: ks. Marian Łękawa i ks. Witold Urbanowicz – zostali przeznaczeni do pracy w redakcji „Naszej Rodziny”, a ks. Antoni Dębkowski (+2004) – do duszpasterstwa akademickiego w Lille.

1973 – Ks. Franciszek Mąkinia przyjechał do Paryża na 6-miesięczne studium języka francuskiego i sztuki.

1973 – Ks. Józef Sadzik wygłosił konferencję dla paryskiej wspólnoty Wiara.

1975 – W Ołtarzewie jubileusz 50.lecia profesji obchodził br. Błażej Niedziela, który przebywał tam w latach 1918-58, jako zakrystianin, budowniczy domu seminaryjnego i gospodarz. Na ten jubileusz br. Błażej przyjechał z Chełmna. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks. prowincjał Józef Dąbrowski i wygłosił homilię. Na ofiarowanie Jubilat złożył na ołtarzu krzyż profesyjny i Ustawy. Przed błogosławieństwem ks. Prowincjał ponownie wręczył br. Niedzieli ten krzyż i prawodawstwo na dalsze lata służby w Stowarzyszeniu. Na pamiątkę jubileuszu br. Błażej wręczył obrazki z okolicznościowym nadrukiem o treści: „Ciebie Boga wysławiamy. Tobie Panu wieczna chwała”.

1980 – W Ołtarzewie ks. Witold Pietrasiuk prowadził Dzień skupienia dla pallotyńskich współpracowników, na który przyjechała wyjątkowa liczna grupa.

1981 – W Częstochowie zakończyło się II sympozjum, pogłębiające formację ascetyczną Czcicieli Miłosierdzia Bożego. Rozpoczęto je 4 X.

1985 – W Montmorency rozpoczęło działalność Centrum Dialogu (w dniach 4-5 X). Zainaugurował je Stefan Kisielewski wykładem: „Czy Europa musi zginąć?”.

1986 – W Ołtarzewie br. Franciszek Dziczkiewicz obchodził jubileusz 25-lecia konsekracji w Stowarzyszeniu.

– W Seminarium po południu odbył się tradycyjnie mecz piłki nożnej kursu pierwszego z pozostałymi współbraćmi z kursów starszych. Tradycyjnie też wygrali starsi – 6:2.

1987 – W Ołtarzewie zainaugurowano Seminaryjną Olimpiadę Sportową.

1991 – W Częstochowie, w dniach 5-6 X, odbyło się 51. Sympozjum dla animatorów Ruchu Czcicieli Miłosierdzia Bożego. Wzięło udział ok. 200 osób przybyłych z różnych stron Polski. Temat sympozjum: „Czciciele Miłosierdzia Bożego wobec papieskiego pytania o jakość życia chrześcijańskiego i zaproszenia do wejścia na drogę wiary, nawrócenia i powrotu do istotnych wartości naszego życia”.

1992 – W dniach 5 X – 28 XI odbył się w Świętej Katarzynie pierwszy w Polsce stacjonarny kurs (obok rekolekcji), przygotowujący księży i siostry zakonne do pracy na terenach byłego Związku Radzieckiego. W kursie uczestniczyło 5 księży, 1 brat i 16 sióstr.

1993 – Ks. Włodzimierz Mozolewski został duszpasterzem w Lelczycach i Żytkowiczach k. Mozyrza nad Prypecią (proboszcz od 1996). W parafii rozległej na 150 km objeżdżał wioski odprawiając po domach prywatnych Msze św. w języku białoruskim i polskim. Początkowo bliższe odległości do punktów duszpasterskich przemierzał rowerem, dopiero później dostał samochód służbowy. Ostatecznie wykończył w Lelczycach kościół (przychodząc zastał tam wybudowaną w stanie surowym świątynię i dom parafialny). Nowy kościół konsekrował 4 września 1998 kard. Kazimierz Świątek (†2011). Ks. Włodzimierz pracował tu do 2001 i przyczynił się też do powstania kościoła w Żytkowiczach (filia Lelczyc).

1994 – W dniach 1 – 5 października w Świętej Katarzynie, ks. Henryk Kietliński, dyrektor Ośrodka Postulacji przy Zarządzie Prowincjalnym, wygłosił rekolekcje zamknięte dla członków Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego.

1995 – Nominację profesorską odebrał z rąk prezydenta Rzeczypospolitej ks. Paweł Góralczyk.

1997 – Br. Jan Maciejewski obchodził jubileusz 60-lecia konsekracji w Stowarzyszeniu. Mszy koncelebrowanej z tej okazji przewodniczył prowincjał ks. Lesław Gwarek. Przybyli na nią współbracia z Poznania, Szczecina, Warszawy, Gdańska-Wrzeszcza i rodzina jubilata.

1998 – Ołtarzewska wspólnota podejmowała gości z parafii w Dahlem, przyjaciół i dobrodziejów Seminarium. Ku czci p. Hildegardy Müller, dobrodziejki Wyższego Seminarium Duchownego w Ołtarzewie, odsłonięto tam 11 X 2017 tablicę przy frontonie łącznika dwóch domów.

2002 – W Ołtarzewie 15. alumnów przyjęło sakrament święceń w stopniu diakonatu. Szafarzem święceń był abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański. Na liturgii eucharystycznej zgromadzili się Wyżsi Przełożeni pallotyńscy z całego świata, na czele z generałem ks. Séamusem Freemanem, którzy uczestniczyli w odbywającym się w Konstancinie Kongresie Wyższych Przełożonych.

2011 – W dniach 1-5 X trwały obrady II Międzynarodowego Kongresu Miłosierdzia Bożego w Krakowie.

2012 – W Zimnicach Małych (k. Prószkowa, diec. opolska) zmarł ks. Władysław Nadybał (ur. 1935 w Goruszowie, w parafii Otfinów, w diecezji tarnowskiej), kanonik kapituły kolegiackiej olkusko-pilickiej, rekolekcjonista.

Jego wielką pasją było głoszenie słowa Bożego podczas rekolekcji i misji. Będąc już emerytem w Częstochowie, prawie w każdą niedzielę, w Adwent i Wielki Post wyjeżdżał w teren, aby głosić słowo Boże. Był człowiekiem bardzo pracowitym, zaangażowanym, chętnym i gotowym do pracy. Z wielką ochotą angażował się w życie wspólnotowe. Posiadał niesamowite poczucie humoru, będąc przy tym dobrym, prostolinijnym i bezpośrednim człowiekiem. Nie dbał o miejsce dla siebie. Podczas budowy kościołów mieszkał u ludzi albo w namiocie, w blaszanym garażu lub pomuzealnym magazynie. Chciał tylko, aby Chrystus miał wspaniały dom. Mimo dużej aktywności był człowiekiem modlitwy. W jego pokoju na widocznym miejscu był różaniec i brewiarz. Był też przewodnikiem i ojcem duchowym dla wielu ludzi. Utrzymywał przyjacielskie relacje z duchowieństwem diecezjalnym.

2015 – W Warszawie na Zaciszu (ul. Płońska) zmarła s. Gerarda Kitlas (ur. 1946 w Jasionówce), pallotynka. Niemal całe swoje życie posługiwała w kuchni, z czego łącznie 20 lat w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Pallotynów w Ołtarzewie. Ostatnie 9 lat spędziła w zaciszańskim domu.

Była osobą cichą, dyskretną, całą „w służbie”. Bez słownych deklaracji dawała siebie wspólnocie w zwykłych codziennych gestach siostrzanej dobroci.

Siostra Gerarda, traktowała wspólnotę na równi ze swoją własną naturalną rodziną. Wszyscy byliśmy żywo obecni w jej modlitwach. Zwłaszcza różaniec był tą liną ratunkową, po którą chętnie sięgała, by wesprzeć ukochanych bliskich. Tylko Pan Bóg wie, jakie duchowe ofiary Mu składała, by mieć „swój” wkład w prowokowaniu łaski. A że tak było, widziałyśmy. („Pożegnalne słowo s. M. Mirosławy Włodarczyk SAC w czasie Mszy świętej pogrzebowej”).

2019 – W siedzibie Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego w Ząbkach, ks. prowincjał Zenon Hanas SAC dokonał poświęcenia odnowionej kaplicy misyjnej pw. Matki Bożej z Kibeho. W uroczystości brały udział również rodziny misjonarzy.

ks. dr Stanisław Tylus SAC, Pallotyński Instytut Historyczny