Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
6 czerwca 2020

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Kalendarium Pallotyńskie na 6 czerwca

2017 – W Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem, podczas Mszy św. o godz. 18.00, sprawowanej pod przewodnictwem abpa Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, biskupi polscy z wiernymi Matki Bożej Fatimskiej, ponowili akt poświęcenia Polski Niepokalanemu Sercu Maryi. W
uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz: prezydent RP Andrzej Duda, premier RP Beata Szydło, marszałkowie Sejmu i Senatu oraz parlamentarzyści. Uroczystość była relacjonowana w mediach ogólnopolskich.

W roku 2017 Narodowe Sanktuarium MB Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem („Polska Fatima”) świętowało 20-lecie konsekracji swojej świątyni przez pap. Jana Pawła II (7 VI 1997). Sanktuarium aktywnie też włączało się w promocję 100-lecia Objawień Fatimskich oraz 20. rocznicę pobytu Ojca Świętego Jana Pawła II w Zakopanem.

*******************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1666 – Bp wileński Aleksander Sapieha dokonał poświęcenia kościoła pw. św. Józefa i Kazimierza oraz klasztoru w Berezie Kartuskiej.

1924 – Uczniowie trzech klas gimnazjalnych z Kopca (III-VI) wyruszyli na wycieczkę do Piasek Wielkich (ob. w dzielnicy Podgórze Duchackie w Krakowie). Uczniom towarzyszyli księża: Augustyn Rolbiecki i Alfons Męcikowski oraz klerycy: Bernard Pawłowski i Stanisław Wierzbica. Wycieczkowicze „otrzymali zniżkę kolejową IV klasy. Powietrze nie sprzyjało. Do 4:00 popołudnia wciąż prawie padało” (z kroniki).

1925 – Święcenia kapłańskie w Limburgu przyjął diakon Richard Henkes SAC (1900 – 1945), męczennik Dachau, „męczennik miłości bliźniego” i „budowniczy pomostów między narodami”, obecnie Sługa Boży (15 września 2019 w katedrze św. Jerzego w Limburgu odbędzie się jego beatyfikacja).
Po święceniach pracował w szkołach pallotyńskich w Szensztatt i Alpen, jako nauczyciel języka niemieckiego, łacińskiego i historii oraz opiekun młodzieży. Przez rok czasu przebywał na urlopie zdrowotnym, z powodu gruźlicy płuc. W 1931 podjął pracę nauczyciela w pallotyńskim gimnazjum w Katscher (ob. Kietrz), a od 1937 we Frankenstein (ob. Ząbkowice Śląskie), gdzie uczył języka niemieckiego i łacińskiego oraz historii. Uczniowie doceniali jego talent nauczycielski, wytrwałość i zdolność do budzenia zainteresowań.

1926 – W Krakowie klerycy: Władysław Czubek i Kazimierz Buchwald otrzymali tonsurę z rąk abpa Adama Stefana Sapiehy.

1927 – W Lublinie kl. Władysław Czubek złożył profesję wieczną na ręce ks. Tomasza Mąciora.

1928 – W Ołtarzewie odbyło się zebranie Rady Regii. Wzięli w nim udział księża: superior Wojciech Turowski, Alfons Męcikowski, Bernard Pawłowski i Leon Bemke.

1930 – W starym domu ołtarzewskim dokonano zamiany refektarza na sypialnię, a w sypialni urządzono refektarz.

1938 – Ks. Norbert Pellowski, w dzień swoich imienin, wybrał się z chórem na wycieczkę.

1949 – Uczniowie Małego Seminarium z Chełmna udali się na wycieczkę w Bory Tucholskie, zwiedzając Tucholę i rezerwat cisów.

1954 – Pallotyni w Polsce dokonali tego dnia aktu zawierzenia NMP, razem z wszystkimi zakonami w Polsce.

1965 – Na prośbę Zarządu Prowincjalnego biskup olsztyński Tomasz Wilczyński wyraził zgodę na założenie domu Stowarzyszenia w Kisielicach. W 1969 Rada Generalna dokonała kanonicznego zatwierdzenia domu.
Parafię w Kisielicach oraz dwa kościoły pomocnicze w Goryniu i Łęgowie pallotyni objęli w 1957.

1971 – Ojciec duchowny Seminarium, ks. Michał Kordecki wyjechał do Opola, by przeprowadzić tam rekolekcje dla alumnów przed święceniami kapłańskimi.
– W Ołtarzewie odbył się Dzień skupienia dla współpracowników pallotyńskich.

1972 – Ks. Stanisław Martuszewski, prowincjał w latach 1965-72, powrócił do duszpasterstwa i został rekolekcjonistą, przenosząc się z Warszawy do Częstochowy.
Były ekonom prowincjalny (1967-72), Tadeusz Czulak przeprowadził się jako rekolekcjonista z Warszawy do Zakopanego.
Obydwóch na wyznaczone placówki przewiózł 6 czerwca ks. Antoni Pławny, ekonom ołtarzewski.

1975 – W Centre du Dialogue, redaktor Jerzy Turowicz, wygłosił odczyt z okazji 30-lecia „Tygodnika Powszechnego”.

1976 – Do nowo objętego przez pallotynów sanktuarium maryjnego w Hodyszewie (24 maja 1976) wyjechał na uroczystość odpustową ks. prof. Eugeniusz Weron.

1979 – W dniach 4-6 czerwca Ojciec Święty Jan Paweł II odwiedził Częstochowę. Wśród pielgrzymów przybyłych w tym czasie na Jasną Górę byli nowicjusze pallotyńscy z Ząbkowic Śląskich. Z tej okazji zorganizowali wyprawę rowerową, zatrzymując się dwukrotnie w gościnnych progach domu rodzinnego kl. Waltera Rachwalika.

1979 – Alumni Seminarium ołtarzewskiego w liczbie 47. uczestniczyli na Jasnej Górze we Mszy św., odprawianej przez Ojca Świętego Jana Pawła II dla kleryków i nowicjuszy w Polsce. Złożyli też Ojcu Świętemu dar: duży, namalowany obraz Miłosierdzia Bożego. Ojciec Święty zapytał ich, skąd są i powiedział: „Błogosławię każdemu z Was i Waszemu dziełu!”. W pielgrzymce alumnów do Częstochowy byli także: ks. rektor Roman Forycki i ks. prefekt Paweł Góralczyk.
Klerycy do Częstochowy udali się już 5 czerwca i tego dnia po Apelu wieczornym na Jasnej Górze, grupa naszych alumnów podeszła do Ojca Świętego i razem z nim zaśpiewała kilka piosenek religijnych.
– Ojcu Świętemu podczas całej jego pielgrzymki po Polsce (2-10 VI 1979) towarzyszyli z naszego Seminarium: ks. wicerektor Jan Papkała oraz ojciec duchowny, ks. Feliks Folejewski.

1980 – Seminarium odwiedził ks. Aleksander Pietrzyk, misjonarz z Rwandy.

1985 – W Warszawie zmarła s. Wita Nowak (ur. 1909 w Śniatach, w parafii Wilkowo Polskie, w archidiecezji poznańskiej), pallotynka. Przez całe życie żyła wiernie duchem św. Wincentego Pallottiego i ofiarnie pracowała dla dobra Kościoła.

1988 – W Ołtarzewie rozpoczęli rekolekcje księża obchodzący złoty jubileusz kapłaństwa: Stanisław Hereśniak, Józef Kloc, Henryk Popiel, Stefan Treuchel, Augustyn Urban, Eugeniusz Weron, Jan Wroński i Władysław Zbłowski.

1989 – Ołtarzew odwiedził ks. Jacenty Waligórski, misjonarz z Zairu oraz współpracująca z nim s. Karolina ze Zgromadzenia Córek Królowej Apostołów. Ks. Jacenty odprawił dla wspólnoty seminaryjnej wieczorną Mszę św. Z s. Karoliną odbyło się okolicznościowe spotkanie przybliżające seminarzystom realia pracy misyjnej w Zairze.

1992 – W Seminarium, w wigilię Zesłania Ducha Świętego, odbyło się w Ołtarzewie czuwanie modlitewne z udziałem ks. prowincjała Czesława Parzyszka, sióstr pallotynek wraz z s. Przełożoną Prowincjalną i młodzieży wieczernikowej.

1996 – W Paryżu odbyły się uroczystości pogrzebowe ks. Zenona Modzelewskiego, duszpasterza we Francji, superiora regii francuskiej 1972-87, 1996, redaktora naczelnego „Naszej Rodziny”, redaktora i dyrektora Editions du Dialogue oraz Centre du Dialogue 1980. Wzięli w nich udział przedstawiciele Zarządu Generalnego z ks. generałem S. Freemanem na czele, prowincjałowie polskich prowincji, licznie zgromadzeni bliscy i przyjaciele zmarłego. Ks. Zenon został pochowany na Cmentarzu Les Champeaux w Montmorency k. Paryża.

1997 – Ojciec Święty Jan Paweł II odprawił uroczystą Mszę św. na ołtarzu zbudowanym pod Wielką Krokwią w Zakopanem. Według oficjalnych danych wzięło w niej udział 250 tysięcy ludzi, a nieoficjalnie mówi się o nawet o 300 tysiącach. Podczas Mszy Jan Paweł II beatyfikował dwie siostry żyjące na przełomie XIX i XX w. – Marię Bernardynę Jabłońską i Marię Karłowską. Wszystkich zachwycała pięknem oprawa liturgiczna, jaką urządzili górale.
Podhalanie złożyli Janowi Pawłowi II uroczysty hołd. – „Na was zawsze można liczyć” – skomentował papież. Kończąc Mszę św. Jan Paweł II mówił: – „Trzeba, ażeby cała Polska, od Bałtyku aż po Tatry, patrząc w stronę krzyża na Giewoncie, słyszała i powtarzała: Sursum corda – W górę serca!”.
Po południu Jan Paweł II odwiedził pustelnię brata Alberta na Kalatówkach, a także wjechał kolejką linową na Kasprowy Wierch.
Dziś ołtarz papieski znajduje się w Parku Fatimskim na Krzeptówkach.

1998 – W Ołtarzewie, pod patronatem sekcji powołaniowej SAC odbył się Konkurs „Małego Apostoła” na temat znajomości Pisma Świętego, regulaminu ministranta oraz wiedzy o życiu i dziele św. Wincentego Pallottiego. W konkursie wzięło udział ok. 80 chłopców z całej Polski.

1999 – Ks. Tadeusz Tomasiński, po 50. latach kapłaństwa, odprawił w rodzinnej parafii św. Wojciecha w Nasielsku Mszę św. prymicyjną. Uroczystość zorganizowały władze miasta wespół z parafią. We Mszy św. wzięli udział m.in.: ks. prałat Kazimierz Śniegocki i ks. Henryk Kietliński SAC, były prowincjał, który wygłosił przemówienie na tę okoliczność. Uroczystość zaszczycił także burmistrz miasta Bernard Mucha i senator Adam Struzik.

2000 – Superior Regii Miłosierdzia Bożego, ks. Henryk Hoser przedstawił pierwszy numer „Kroniki Regionalnej”, redagowanej w języku francuskim.

2004 – Ks. Mieczysław Ziomkowski obchodził w Poznaniu jubileusz 50-lecia kapłaństwa. Razem z nim modliło się wielu kapłanów, braci i sióstr zakonnych oraz ludzi świeckich. Kazanie na tej Mszy wygłosił ks. Janusz Łuczak, podkreślając w nim wielką rolę kapłana w życiu wiernych.

2008 – W Masłowie odbyły się uroczystości żałobne przy trumnie zmarłego misjonarza w Brazylii i Portugalii, delegata prowincjała w Brazylii 1982-92, ks. Jana Janika. Mszę sprawowali wspólnie biskupi kieleccy, Kazimierz Ryczan i Marian Florczyk, oraz opat wąchocki o. Eustachy Kocik, przy licznym udziale pallotynów oraz kapłanów diecezjalnych, najbliższej rodziny (matka, dwaj bracia kapłani – Marian i Leszek, siostra) i wielu wiernych. Zmarły został pochowany na miejscowym cmentarzu parafialnym. Również w Brazylii, w pallotyńskim seminarium w Rio de Janeiro odprawiono mszę za zmarłego kapłana. Przewodniczył jej kolega zmarłego, wikariusz biskupi z Rio de Janeiro, ks. Jan Kaleta, a kazanie wygłosił ks. Czesław Zając.

2009 – W Ołtarzewie, w dniach 5-6 czerwca, odbyło się posiedzenie Zarządów Prowincjonalnych niemiecko-austriackiej Prowincji Serca Jezusowego oraz polskich Prowincji Chrystusa Króla i Zwiastowania Pańskiego.

2010 – W Warszawie na Placu Piłsudskiego odbyła się beatyfikacja ks. Jerzego Popiełuszki (+1984), kapelana warszawskiej „Solidarności”, obrońcy praw człowieka, zamordowanego przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Mszy św. beatyfikacyjnej przewodniczył abp Angelo Amato, prefekt Kongregacji ds. Kanonizacyjnych, który w imieniu papieża Benedykta XVI odczytał akt beatyfikacyjny. Wraz z nim Mszę koncelebrowało ok. 100 kardynałów, arcybiskupów i biskupów oraz 1,6 tys. kapłanów.
W wydarzeniu tym uczestniczyli pallotyni, m.in. ze wspólnoty warszawskiej i ołtarzewskiej.

2015 – Przełożony generalny Stowarzyszenia, ks. Jacob Nampudakam odwiedził dom pallotyński w Bratysławie, siedzibę Sekretariatu Misyjnego Delegatury Św. Cyryla i Metodego. Generałowi towarzyszył ks. Józef Lasak, prowincjał Prowincji Chrystusa Króla i ks. Stanisław Stawicki, sekretarz prowincjalny. Generał odwiedził również kościół parafialny pw. Narodzenia Panny Marii w Bratysławie, na osiedlu Dlhé Diely, w dzielnicy Bratislava-Kralova Ves, który od 1 VII tr. stał się miejscem pracy duszpasterskiej pallotynów. Kościół ten został poświęcony 8 IX 1995, jako pierwszy po upadku komunizmu kościół w Bratysławie.

2016 – XX Kapituła Generalna Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego ponownie wybrała siostrę Izabelę Świerad przełożoną generalną na kolejne 6 lat.

2019 – W południe zmarł w Lublinie abp senior prof. dr hab. Bolesław Pylak, biskup lubelski w latach 1975-1997.
Urodził się 20 sierpnia 1921 w Łopienniku Górnym k. Krasnegostawu.
Święcenia kapłańskie przyjął 29 czerwca 1948 w Lublinie. 14 III 1966 został mianowano go bpem pomocniczym diecezji lubelskiej (tyt. Midiki), a święcenia biskupie przyjął 29 maja 1966 w Lublinie. Za dewizę biskupią obrał słowa: „In Te Domine speravi – Tobie, Panie, zaufałem”. 27 VI 1975 został mianowany bpem lubelskim – rozpoczął posługiwanie – 20 lipca 1975.
Od 25 marca 1992 został abpem metropolitą lubelskim, a od 14 czerwca 1997 emerytem (seniorem).

ks. dr Stanisław Tylus SAC, Pallotyński Instytut Historyczny