Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
7 czerwca 2020

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Kalendarium Pallotyńskie na 7 czerwca

1997 – Pap. Jan Paweł II sprawował Mszę św., wygłosił kazanie i konsekrował świątynię Niepokalanego Serca Maryi na zakopiańskich Krzeptówkach, w czasie VI pielgrzymki do Polski (ks. Mirosław Drozdek SAC był organizatorem i gospodarzem wizyty Ojca Świętego na Krzeptówkach). W swojej homilii papież wyraził wdzięczność za tę świątynię i prowadzoną tutaj modlitwę w jego intencji.

Sanktuarium na Krzeptówkach zostało wybudowane w latach 1987-92 jako wotum dziękczynne za cud ocalenia życia pap. Jana Pawła II, za wstawiennictwem Matki Bożej Fatimskiej, po zamachu z 13 maja 1981.

Podczas konsekracji kościoła papież powiedział: „Sanktuarium na Krzeptówkach jest mi w najszczególniejszy sposób bliskie i drogie. Za przyczyną Matki Bożej Fatimskiej życie zostało mi na nowo darowane. Przybyłem do was, aby wam podziękować za waszą dobroć, pamięć i modlitwę, która tu trwa nadal. Dziękuję wszystkim za tę świątynię. Zawiera ona waszą miłość do Kościoła i papieża”.

Konsekracja odbyła się w liturgiczne wspomnienie Niepokalanego Serca Maryi. „Wasze Sanktuarium […] łączą bliskie więzi duchowe z Fatimą […] Orędzie Fatimskie […] wyrasta wprost z Ewangelii […] Ma ono na celu przemianę wewnętrzną człowieka, pokonanie w nim grzechu i umocnienie dobra, pomoc w zdobywaniu świętości […] Orędzie Fatimskie tchnie miłością Serca Matki […] Niepokalane Serce Maryi […] zostało dla nas otwarte na Kalwarii słowami […] Niewiasto oto syn Twój […]. Oto Matka twoja […] Odtąd największą troską jej Niepokalanego Serca jest wieczne zbawienie wszystkich ludzi”.

W wydarzeniu tym uczestniczyło ponad 90. alumnów Seminarium w Ołtarzewie; 20. z nich tworzyło papieską służbę liturgiczną tej uroczystości. Nad całością liturgii czuwał, przygotowywał i prowadził próby, ks. dr Jacek Nowak.

Ks. Drozdek był nie tylko budowniczym, ale i głównym projektantem wnętrz kościoła MB Fatimskiej oraz pozostałych obiektów sanktuaryjnych wraz z parkiem fatimskim, w którym znajduje się słynny ołtarz papieski ze stadionu Wielkiej Krokwi (odprawiał na nim papież Mszę 6 VI 1997). Obok ołtarza w 2004 został odsłonięty pomnik przedstawiający papieża Jana Pawła II w towarzystwie sekretarza, abpa Stanisława Dziwisza, autorstwa Czesława Dźwigaja (drugi pomnik papieża stoi przed sanktuarium). W 2005 w Sanktuarium powstała kaplica upamiętniająca śmierć papieża (od czasu wyboru papieża Benedykta XVI w Sanktuarium jest nieustanna modlitwa w jego intencji).

*******************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1928 – Klerycy, postulanci i ks. Rektor ołtarzewski wzięli udział w procesji Bożego Ciała w Pruszkowie. Mszę celebrował ks. prałat …. z bazyliki praskiej. Pallotyńscy klerycy brali udział w asyście liturgicznej, zaproszeni przez ks. prałata Tadeusza Czechowskiego.

1929 – Ks. Bernard Pawłowski, rektor Ołtarzewa wyjechał do sanatorium gruźliczego, do Rudki k. Mińska Mazowieckiego.

1945 – Popioły ks. Richarda Henkesa SAC pochowano na pallotyńskim cmentarzu w Friedbergu, a następnie przeniesiono na cmentarz pallotynów w Limburgu.
Ks. Henkes zmarł 22 II 1945 w hitlerowskim obozie koncentracyjnym w Dachau, zaraziwszy się tyfusem. Jego szczątki udało się pallotynom zabrać ze stosu zwłok i oddzielnie spalić. Obecnie toczy się proces beatyfikacyjny Sługi Bożego ks. R. Henkesa. 15 września 2019 w katedrze św. Jerzego w Limburgu odbędzie się jego beatyfikacja.

1948 – Rada Prowincjalna zaakceptowała rezygnację ks. Leona Foryckiego z funkcji dyrektora Collegium Marianum w Wadowicach i powołała na to stanowisko ks. Jana Kosiedowskiego. Ks. generał Wojciech Turowski wyraził zgody na tę nominację, ale Kuratorium w Krakowie odmówiło poparcia tego kandydata. Dyrektorem został więc ks. Józef Ramusiewicz.

1956 – Kongregacja Świętego Oficjum wystosowała list do ks. Wilhelma Möhlera, generała Stowarzyszenia, w którym stwierdzono, że Dzieło Szensztackie „nie jest niczym innym, jak tylko pewną formą apostolstwa rodziny pallotyńskiej, założonej przez bł. Wincentego Pallottiego”. Decyzja powyższa została wystosowana z racji narastających wśród pallotynów kontrowersji, co do miejsca i roli Ruchu Apostolskiego z Szensztat. Nie rozwiązało to kwestii Ruchu Apostolskiego i sprawa ponownie wróciła do Kongregacji, ale Zakonów, która przejęła kwestię od Świętego Oficjum.

1966 – Wikariat apostolski w Kimberley (Australia) został podniesiony do rangi diecezji z siedzibą w Broome; jego ordynariuszem został dotychczasowy wikariusz apostolski, bp Johann Jobst SAC (wikariusz od 1959, uczestnik Soboru Watykańskiego II; +5 VII 2014).

1968 – W Giessen (Niemcy) zm. br. Robert Ciernia (ur. 1902 w Brynicy (Brinnitz) na Górnym Śląsku, w diecezji wrocławskiej). W latach 1932-34 posługiwał w pallotyńskim majątku w Klawsdorf (ob. Klewno) k. Reszla, a od 1934 w Katscher (ob. Kietrz). 9 VI 1938 wyjechał do pracy misyjnej w Chile, gdzie do 1962 pracował na różnych stanowiskach (w domach: Santa Cruz, Chimbarongo, Santiago – zarząd regionalny). Z powodów zdrowotnych powrócił do Niemiec i aż do całkowitej niezdolności do pracy (1967) służył w jadalni Wyższej Szkoły Filozoficzno-Teologicznej w Vallendarze i na Albrechtshof k. Bendorf.

1971 – Nadeszło zezwolenie kościelne, podpisane przez Prymasa Polski Stefana Kardynała Wyszyńskiego, pozwalające pallotynom na działalność Biura Badań Statystycznych. 2 III 1972 Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego zatwierdziło tę instytucję jako Zakład Socjologii Religii przy Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie z siedzibą w Otwocku. 26 III 1972 ks. prowincjał Stanisław Martuszewski erygował ten Zakład.

1971 – Br. Adam Fułek zorganizował w Ołtarzewie spotkanie absolwentów ATK, pod przewodnictwem ks. prof. Stanisława Olejnika, połączone z koncelebrą księży biorących w nim udział. Było ok. 20 osób. Po obiedzie goście obejrzeli film pt. „Nauczyciel z przedmieścia” i wysłuchali występu zespołu muzycznego alumnów. Brat Fułek otrzymał absolutorium i pozostało mu napisanie pracy magisterskiej.

1973 – Po niezwykle gościnnym przyjęciu misjonarzy w Paryżu, wielkiej życzliwości ks. superiora, ks. rektora Stanisława Suwały, ks. Tadeusza Tomasińskiego oraz domu w Osny, 7 czerwca o godz. 20.00 wystartowali misjonarze wielkim Boeningiem 707 z Paryża do Rwandy, przez Włochy, Egipt i Etiopię. W Kigali, stolicy Rwandy, byli następnego dnia.

1976 – W święto Maryi Matki Kościoła w Ołtarzewie gościł ks. prowincjał Józef Dąbrowski.

1981 – Klerycy ołtarzewscy zaśpiewali Akatyst ku czci Bogurodzicy w kościele Wizytek w Warszawie. Całość przygotował kl. Andrzej Kaim, a o stronę muzyczną zadbał kl. Krzysztof Kulczycki. Kronikarz seminaryjny odnotował: „Zewsząd napłynęły słowa uznania, a także i zaproszenia”.

1981 – W Domu Opieki w Mgoszczu, prowadzonym przez siostry pasterki, zmarł ks. Józef Jażdżewski (ur. 1914 w Małych Chełmach, w parafii Brusy, w diecezji chełmińskiej), mistrz nowicjatu, rekolekcjonista, redaktor Pallottinum. Od 1978 ks. Jażdżewski przynależał do domu w Chełmnie.
Pozostał w pamięci ludzi jako prawy kapłan, o sercu pełnym dobroci, a przy tym ogromnie pracowity i równocześnie pogodny. Jako kapłan odprawiał z wielkim przeżyciem ofiarę eucharystyczną i udzielał się w licznych konferencjach i rekolekcjach. Z wielkim poświęceniem służył ludziom w konfesjonale. Kochał Stowarzyszenie i starał się w życiu realizować charyzmat św. Wincentego Pallottiego.

1992 – Na Ukrainie bp Jan Purwiński udzielił święceń kapłańskich diakonowi Pawłowi Husakowskiemu (przeszedł do diecezji).

1998 – W Berezie Kartuskiej kard. Kazimierz Świątek dokonał dedykacji kościoła Trójcy Świętej, w obecności dawnych potomków Berezy, którzy wspierali finansowo jego budowę.

2003 – Czuwanie modlitewne w wigilię Zesłania Ducha Świętego zgromadziło z 7 na 8 czerwca w kościele seminaryjnym w Ołtarzewie oraz w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Mazowieckim, alumnów i świeckich.
– W tym czasie przedstawiciele wspólnoty ołtarzewskiej brali udział w Czuwaniu Modlitewnym Młodzieży nad Jeziorem Lednickim.

2009 – Złoty jubileusz kapłaństwa we wspólnocie ząbkowskiej obchodził ks. Mirosław Zadrożny. Podczas Mszy sprawowanej przez 15. kapłanów kazanie wygłosił ks. wiceprowincjał Czesław Parzyszek. Radość jubileuszu dzieliła rodzina Jubilata, siostry od Aniołów na czele z przełożoną generalną, siostry wspomożycielki dusz czyśćcowych, służki oraz pracownicy Sekretariatu Misyjnego i Apostolicum.

2011 – W dniach 6-7 VI, w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem gościli kapelani ordynariatu polowego Wojska Polskiego z bpem polowym Józefem Guzdkiem. Kapelani przybyli na Krzeptówki w związku z doroczną odprawą szkoleniową, która miała miejsce w Wojskowym Domu Wypoczynkowym w Kościelisku i Wojskowym Ośrodku Szkoleniowo-Konferencyjnym w Groniku.

2013 – W dniach 2-7 VI, w Międzynarodowym Centrum Formacji Pallotyńskiej „Cenacolo” w Rzymie przy via Giuseppe Ferrari, odbyło się XI Europejskie Spotkanie Kontynentalne Wyższych Przełożonych, któremu przewodniczył ks. Józef Lasak, przełożony prowincjalny Prowincji Chrystusa Króla. W spotkaniu uczestniczyli ponadto: przełożony generalny ks. Jacob Nampudakam, pierwszy radca generalny ks. Adam Golec i radca generalny ks. Martin Manus. Poruszono następujące tematy: nowa ewangelizacja w Europie, współpraca międzynarodowa jednostek pallotyńskich, perspektywy dalszego rozwoju współpracy oraz inkulturacja. Przełożony prowincji irlandzkiej, ks. Jeremiah Murphy został wybrany na nowego przewodniczącego spotkania kontynentalnego w 2015 roku.

2014 – Ks. Wendelin Maciej Ryś składał dziękczynienie Bogu za 55 lat kapłaństwa. Z tej okazji radca prowincjalny i sekretarz ds. misji ks. Lesław Gwarek dziękował w słowie Bożym za powołanie jubilata i wieloletnią posługę w Częstochowie oraz życzył mu wytrwania i cierpliwości w dźwiganiu krzyża choroby. Odczytał też błogosławieństwo papieża Franciszka skierowane do Księdza Jubilata.

2015 – W konkatedrze w Kijowie odbyło się zakończenie peregrynacji figury Matki Bożej Fatimskiej w diecezji kijowsko-żytomierskiej, która trwała od 8 III 2014. W tym czasie Matka Boża nawiedziła 125 parafii i punktów filialnych diecezji. Mszy św. w kijowskiej konkatedrze przewodniczył abp Piotr Malczuk w obecności kilku tysięcy wspólnoty wiernych. W procesji eucharystycznej do czterech ołtarzy ulicami miasta, podczas której niesiono peregrynującą figurę Matki Bożej, pallotyni głosili kazania w duchu Orędzia Fatimskiego. Dwa kazania wygłosił ks. kustosz Stanisław Firut, a po jednym – ks. Wiesław Pęski i ks. Bogdan Kusznir. Po powrocie z procesji, na schodach kościoła, abp Malczuk oddał diecezję Niepokalanemu Sercu Maryi i podziękował pallotynom za przeprowadzenie peregrynacji.

ks. dr Stanisław Tylus SAC, Pallotyński Instytut Historyczny