Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
7 lutego 2020

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Kalendarium Pallotyńskie na 7 lutego

2006 – W wypadku samochodowym, w okolicy Lubienia Kujawskiego, zginął ks. Marek Strzelecki (ur. w 1952 we Włocławku), kapelan wojskowy w stopniu podpułkownika, proboszcz parafii wojskowej św. Jerzego w Łodzi.

Ksiądz Marek kochał kapłaństwo i służbę drugiemu człowiekowi. Zawsze był uśmiechnięty, dobry i przyjacielski. Podobnie było wśród pracy z żołnierzami: „Nie ograniczam się wyłącznie do czynności liturgicznych. Jestem po trosze psychologiem, żołnierskim doradcą i kapelanem […]. Żołnierze są otwarci i chętnie przychodzą do mnie z różnymi problemami. Jestem przecież z nimi na co dzień, dzielę ich dolę, mieszkam w takich samych warunkach. Zawsze chcę być blisko człowieka. To trudne, bo w wojsku stopień dystansuje ludzi. Moi koledzy oficerowie dziwią się czasem, że ja, ksiądz, także oficer, siadam z żołnierzami przy jednym stole, jem z nimi posiłek, a jak trzeba – to zagram w szachy. W czasie rozmów z tymi dwudziestokilkuletnimi chłopcami bardzo często przypomina mi się moja własna młodość. Dziś patrzę na swoje życie inaczej […]. Pan Bóg przygotowywał mnie do roli kapelana wojskowego. W życiu nie ma przypadków. To, co się dzieje, dokonuje się przy Bożej asystencji i za Bożym przyzwoleniem” (Tadeusz Dytko, opoka. org. pl).

*******************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1878** – W Watykanie zmarł pap. bł. Pius IX (Giovanni Maria hr. Mastai Ferretti; ur. 1792 w Senigallii). W 1819 przyjął święcenia kapłańskie, 1827 został abpem Spoleto, 1832 bpem Imoli, 1839 kardynałem.
Zawarł szereg konkordatów z państwami Ameryki Łacińskiej, odnowił hierarchię kościelną w Anglii i Holandii, popierał rozwój katolicyzmu w Ameryce Północnej. W 1854 ogłosił dogmat o Niepokalanym Poczęciu NMP. W 1868 zwołał i przeprowadził Sobór Watykański I (1869-70), którego najważniejszym wydarzeniem było ogłoszenie dogmatu o nieomylności papieża w sprawach wiary i moralności katolickiej.
15 IX 1870 do Rzymu wkroczyły wojska włoskie i tym samym zakończył się tysiącletni etap dziejów Państwa Kościelnego. Ostatnie lata życia papież spędził w murach pałacu papieskiego, nie opuszczając ich ani razu. Na znak protestu ogłosił się „więźniem Watykanu”. Pontyfikat bł. Piusa IX jest najdłuższy w dotychczasowych dziejach papiestwa (16 czerwca 1846 – 1878 – 31 lat i 236 dni). Został beatyfikowany 3 IX 2000 przez pap. Jana Pawła II.
Szerzej zob. w oddzielnym poście

1916 – Kl. Augustyn Rolbiecki musiał przerwać nowicjat, gdyż został powołany do wojska niemieckiego w miejscowości Pirna w Saksonii i wysłany na front francuski, z którego powrócił do Stowarzyszenia 17 I 1919.

1922* – Podczas konklawe w Watykanie został wybrany na Papieża kard. Achilles Ratti, arcybiskup Mediolanu, który przyjął imię Pius XI. Nowo wybrany Ojciec Święty był nuncjuszem apostolskim w Polsce w latach 1918-22.

1942 – W Samsiecznie br. Leon Kuczborski złożył profesję wieczną na ręce ks. proboszcza Jana Jacheckiego, kapłana diecezjalnego, upoważnionego przez prowincjała ks. Jana Maćkowskiego.

1948* – Ks. prowincjał Stanisław Czapla rozpoczął wizytację kanoniczną domu w Gdańsku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie. Wizytacja trwała 4 dni.

1948* – W kościele Chrystusa Króla w Warszawie zawieszono stacje drogi krzyżowej, które gruntownie odnowił artysta malarz Józef Kowalikowski, współpracownik ks. Jana Młyńczaka w malowaniu kościoła.

1960 – W szpitalu w Pontoise k. Paryża zmarł ks. Bernard Pawłowski (ur. w 1897 w Zakrzewie, w diecezji chełmińskiej), profesor Collegium Marianum, profesor i rektor w Ołtarzewie, radca regii polskiej i mistrz nowicjatu, misjonarz w Afryce Południowej, duszpasterz polonijny we Francji, radca Regii Miłosierdzia Bożego. Był uzdolnionym lingwistą z wielkimi umiejętnościami posługiwania się bardzo trudnymi językami afrykańskimi (plemienia Khosa).

1978 – W Ołtarzewie ks. Stanisław Rudziński rozpoczął rekolekcje dla młodzieży z rodzin współpracowników Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego.

2000 – W szpitalu w Pruszkowie zmarł ks. Józef Kloc (ur. w 1913 w Smolarzynach, w parafii Łańcut), doktor filozofii, profesor psychologii i metafizyki w seminarium w Ołtarzewie, sekretarz i profesor Prymasowskiego Studium Życia Wewnętrznego.
Jako kapłan był wierny nauce Kościoła. Czuł się odpowiedzialny za ludzi, którym świadczył posługę kapłańską; na obrazku jubileuszowym napisał słowa: „Boże, otocz opieką tych, których postawiłeś na drodze mego kapłaństwa”. Sumiennie wykonywał swoje obowiązki wychowawcy, przełożonego domu, profesora, duszpasterza akademickiego, sekretarza Prymasowskiego Studium Życia Wewnętrznego czy kapelana sióstr zakonnych. Bardzo kochał treść zawartą w pieśni „Chcę bliżej Ciebie być, o Boże mój”, która była jego ulubioną, ale i dewizą życia.
Fotografie zob. w oddzielnym poście

2002 – W Ząbkowicach Śląskich zmarł ks. Stanisław Orlicki (ur. w 1929 w Graboszycach, w archidiecezji krakowskiej), profesor pedagogiki w Ołtarzewie, mistrz nowicjatu, administrator prowincjalny – jego kadencja (1981-90) charakteryzowała się wielkim rozmachem budowlanym w prowincji (m.in. dom Zarządu Prowincjalnego – budowa rozpoczęta 12 V 1980; oddana do użytku w 1983; na ostatnim etapie pomocą służył dyrektor budowy ks. Mieczysław Lis) i wspomaganiem licznych budów; odzyskano też zajętą część domu w Wadowicach (1984), w której od 1962 mieścił się szpital.
Ks. Orlicki w 1990 powrócił do Ząbkowic Śląskich jako rektor tamtejszej wspólnoty. Od 1993 był duszpasterzem współpracowników. W ostatnim czasie chorował.

2013 – W Pallotyńskim Domu Opieki im. św. Wincentego we Wrzosowie k. Radomia zmarł ks. Henryk Grela (ur. 1929 w Guciowie k. Zwierzyńca, w parafii Krasnobród, w diecezji lubelskiej). Charakterystycznymi cechami jego posługi kapłańskiej były: -pomysłowe i gorliwe duszpasterstwo liturgicznej służby ołtarza, które pod jego pieczą gromadziło rzesze ministrantów, -następnie żmudne i cierpliwe duszpasterstwo naszych współpracowników i dobroczyńców, z którymi utrzymywał korespondencję, otaczając ich modlitwą, dzieląc się z nimi budującymi myślami czy lekturą -oraz cierpienie, które towarzyszyło mu od lat najmłodszych.

2015 – W Bazylice św. Jana Chrzciciela w Szczecinie odbył się dzień autorski pallotyńskiego poety ks. Włodzimierza Mozolewskiego. Z tej okazji wydał on w trójpaku następujące tomiki wierszy: „Horyzonty dialogu… Kościół ekumeniczny…”; „Pojednanie możliwe w prawdzie. Prawda granicą tolerancji” (powstałe w 2008 z okazji 75-lecia urodzin autora); „W roku świętego Pawła otwórzcie serca w darze” (z okazji Roku Świętego Pawła Apostoła 2009), Szczecin 2015. Trójpak ukazał się dzięki Antoniemu Andrzejowi Askaldowiczowi, przedsiębiorcy ze Szczecina. Środki pieniężne uzyskane z ich sprzedaży ks. Włodzimierz przeznaczył w całości na ukończenie budowy kościoła św. Józefa w Brześciu n. Bugiem.

ks. dr Stanisław Tylus SAC, Pallotyński Instytut Historyczny