Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
7 maja 2020

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Kalendarium Pallotyńskie na 7 maja

2016 – W Ołtarzewie, święcenia kapłańskie z rąk abpa Wojciecha Polaka, Prymasa Polski i metropolity gnieźnieńskiego, przyjęli diakoni z Prowincji Chrystusa Króla: Dawid Dziedzic, Sebastian Kołodziejski i Mariusz Zakrzewski; oraz diakoni z Prowincji Zwiastowania Pańskiego – Przemysław Budziński, Eugeniusz Jursza, Wiesław Rychter, Michał Zbrojkiewicz, Dariusz Żebrowski.

Prymas w homilii podkreślił, że święcenia kapłańskie kandydaci przyjęli w Jubileuszowym roku 1050 rocznicy Chrztu Polski oraz Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Przypomniał też o wydarzeniu, które miało miejsce 50 lat temu w katedrze gnieźnieńskiej, kiedy Prymas Tysiąclecia, kard. Stefan Wyszyński, mówił do ośmiu diakonów: „Za chwilę wyjdziecie z tej świątyni w świat. Otworzą się drzwi wieczernika waszych święceń, i do was Jezus powie: Idźcie, oto was posyłam (…) Pójdziecie do wszystkich, i nikomu nie odmawiajcie waszej miłości, bo Bóg miłuje wszystkich, złych i dobrych. Na wszystkich spuszcza swoje promienie słoneczne i nikomu nie odmawia swojego serca, swojej miłości”.
W kontekście zbliżających się Światowych Dni Młodych, Prymas prosił, aby neoprezbiterzy „mieli czas dla ludzi młodych oraz ewangeliczną cierpliwość, a jednocześnie mądrość tych, którzy są sprawdzonymi przewodnikami w drodze”.

*******************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1930 – Br. Roman Rżysko ze świeckim murarzem rozpoczęli w Ołtarzewie przebudowę pomieszczeń, m.in. kuchnię przeniesiono do innego lokalu.

1933 – W Poznaniu dk. Alojzy Arendt (+1982) przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa Walentego Dymka, sufragana poznańskiego.

1937 – Rozpoczęła obrady VII Kapituła Generalna. Z pallotynów polskich wzięli w niej udział: ks. Franciszek Kilian, sekretarz generalny, ks. Jan Maćkowski, prowincjał oraz dwaj delegaci: ks. Wojciech Turowski i ks. Franciszek Cegiełka. Na początku obrad wybrano nowego generała. Został nim ks. Karl Hoffmann, dotychczasowy prokurator i ekonom generalny Stowarzyszenia (od 1931). Do Rady Generalnej wszedł ks. Wojciech Turowski, wybrany na sekretarza generalnego.
Ks. Hoffmann urząd generała pełnił do 16 V 1947. Większa część rządów ks. Hoffmanna przypadła na okres II wojny światowej (1939-45). W ciągu 10 lat jego rządów, zwłaszcza w czasie trwania działań wojennych, zmarło 247 pallotynów, w tym wielu śmiercią męczeńską. Spadła też znacznie liczba kleryków i braci.
W 1938 ks. Hoffmann wizytował domy w Polsce, polscy pallotyni rozpoczęli działalność w Amiens we Francji (dom również wizytowany w tym roku przez niego), a 11 XI dom chełmiński uzyskał kanoniczne zatwierdzenie. 2 VIII 1946 powstała francuska Regia Miłosierdzia Bożego – składająca się z Polaków (siedziba w Paryżu). Ks. Hoffmann zawsze z wielką życzliwością odnosił się do polskiej prowincji Stowarzyszenia.

1950 – Ze względu na imieniny ks. prowincjała Stanisława Czapli zakończono wcześniej miesięczny dzień skupienia w Ołtarzewie. Po kolacji, w sali teatralnej odbyła się akademia, podczas której prozą i wierszem, przeplatanymi występami orkiestry, składano życzenia imieninowe solenizantowi.

1951 – Dzień rozesłania w Seminarium. Jego mieszkańcy w małych grupach udali się w różnych kierunkach na wycieczkę.

1957 – Rada Generalna nominowała prokuratora generalnego, ks. Wilhelma Bange, sekretarzem ds. Misji Zewnętrznych przy Kurii Generalnej. Dokument nominacji podpisał ks. generał Wilhelm Möhler 10 V tr.

1972 – Grupa alumnów udała się do chorych w Zakładzie dla Niewidomych w Laskach.
– Problem założenia ogrodu seminaryjnego był przedmiotem dzisiejszego spotkania ks. Kazimierza Nowaka, ks. rektora Jana Koryckiego i br. Józefa Mazurka.

1976 – Na KUL ks. Tadeusz Nazar uzyskał doktorat z pedagogiki pastoralnej, na podstawie rozprawy „Kształtowanie postawy apostolskiej przez katechezę w świetle zasady świadomości i aktywności wychowanka”, pisanej w Katedrze Pedagogiki Rodzinnej Wydziału Teologicznego KUL pod kierunkiem ks. doc. dr. hab. Piotra Poręby. Ks. Nazar przebywając w Lublinie, był wykładowcą katechetyki w seminarium w Ołtarzewie.

1978 – niedziela – Kl. Wojciech Tomkiel otrzymał w Warszawie, w kościele seminaryjnym, święcenia diakonatu z rąk biskupa Władysława Miziołka, w gronie kleryków warszawskiego seminarium. Na obiedzie w seminarium ołtarzewskim była jego rodzina i ksiądz proboszcz.
– Uroczystość zewnętrzna Królowej Apostołów w parafii ołtarzewskiej. Homilię podczas Mszy św. koncelebrowanej wygłosił ks. Stanisław Świerczek. Śpiewał chór parafialny i klerycki. Deszcz uniemożliwił procesję wokół kościoła.

1978 – W pallotyńskim kościele w Częstochowie, a następnie w Ołtarzewie, została po raz pierwszy zorganizowana i udostępniona wiernym wystawa, poświęcona w całości sprawie rozpowszechniania nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego. Wykonał ją człowiek świecki Tadeusz Kościelniak, a otwarcia dokonał ks. Edmund Boniewicz. Wystawa składała się z 24 plansz, ukazujących objawianie się tajemnicy Miłosierdzia Bożego na tle wydarzeń obu Testamentów oraz rolę s. Faustyny Kowalskiej w propagowaniu kultu tego misterium.

1979 – Ks. Feliks Folejewski, ojciec duchowny Seminarium i ks. Paweł Góralczyk, prefekt alumnów, udali się wraz z neoprezbiterami do Częstochowy. Tam przed obrazem Matki Bożej na Jasnej Górze neoprezbiterzy odprawili Mszę św. i złożyli swe kapłaństwo w ręce Matki Bożej. Na Mszy św. byli licznie obecni członkowie naszego domu z Częstochowy i wielu wiernych. Po obiedzie neoprezbiterzy udali się do Ząbkowic Śląskich, aby tam odprawić Mszę św. prymicyjną w domu nowicjatu.

1984 – Odbyło się w Seminarium spotkanie z misjonarzami pallotyńskimi: ks. Zenonem Bazanem, mistrzem nowicjatu w Rwandzie i ks. Janem Kędziorą, misjonarzem z Zairu. Obaj misjonarze opowiadali o problemach i perspektywach rozwoju misji w tych krajach.
– Neoprezbiterzy wraz z ks. rektorem Romanem Foryckim udali się do Częstochowy, by u stóp Pani Jasnogórskiej dziękować Bogu za dar kapłaństwa.

1988 – W Ołtarzewie, święcenia kapłańskie z rąk Józefa kard. Glempa, przyjęli diakoni: Mieczysław Brzezinka (wystąpił), Zbigniew Dawid (wystąpił), Michał Gitner (wystąpił), Jerzy Gugała, Stanisław Janik (+2010), Stanisław Kantor, Janusz Kilar, Andrzej Koźmiński, Marek Krzywoń (+2006), Franciszek Mickiewicz, Marek Mróz (u cystersów), Marian Mucha, Marek Pasiuk, Tomasz Skibiński, Andrzej Spurgjasz (wystąpił), Wacław Sutkowski, Jerzy Szady, Leszek Więcaszek, Marek Wittbrot i Paweł Zawadzki.

1989 – Konsekracji nowego kościoła w Otwocku pw. Zesłania Ducha Świętego dokonał bp pomocniczy warszawski Marian Duś. W uroczystości uczestniczył chór seminaryjny oraz spore grono alumnów WSD.
Zaraz po tej uroczystości, bo 20 VII 1989, prymas Józef Glemp erygował parafię przy tym kościele. Parafia otrzymała również wezwanie Zesłania Ducha Świętego.

1991 – Rada Prowincjalna ustanowiła Komitet Obchodu 50. Rocznicy Śmierci Ks. Stanisława Szulmińskiego w następującym składzie: ks. Roman Forycki (przewodniczący), ks. Eugeniusz Weron, br. Franciszek Dziczkiewicz, ks. Roman Dzwonkowski, ks. Andrzej Kaim, ks. Henryk Popiel, ks. Edmund Robek, ks. Stanisław Rudziński i ks. Bogusław Szpakowski. Ogłoszono też „Rok Ks. Stanisława Szulmińskiego” (27 XI 1991 – 27 XI 1992).

1993 – Siedzibą Sekretariatu ds. Apostolstwa Prowincji Zwiastowania Pańskiego został dom Stowarzyszenia w Częstochowie.

1994 – W Ołtarzewie, święcenia kapłańskie z rąk abpa Józefa Kowalczyka, nuncjusza apostolskiego w Polsce, przyjęli diakoni z Prowincji Chrystusa Króla: Michał Borowski, Andrzej Daniewicz, Piotr Karp, Dariusz Latuszek, Wiesław Lenart, Jan Oleszko, Paweł Pruszyński, Grzegorz Radzikowski, Kazimierz Stasiak i Jarosław Superson; oraz diakoni z Prowincji Zwiastowania Pańskiego – Piotr Bieniek, Jerzy Bieńkowski, Krzysztof Biernat, Adrian Galbas, Adam Kamizela i Piotr Libiszewski (w archidiecezji gdańskiej). We Mszy św. uczestniczyło prawie 100 kapłanów. Oprawę muzyczną Eucharystii zapewniły schola i chór seminaryjny pod kierownictwem ks. Dariusza Smolarka.

2000 – W Ołtarzewie, święcenia kapłańskie z rąk Józefa kard. Glempa, przyjęli diakoni z Prowincji Chrystusa Króla: Dariusz Chałubiński, Mariusz Piątkowski, Robert Płachta i Andrzej Rosiak; oraz diakoni z Prowincji Zwiastowania Pańskiego – Tadeusz Beściak, Radosław Herka, Paweł Kotecki, Marek Kożak, Wojciech Więcław i Marek Wojnowski. W liturgii święceń uczestniczyło ok. 60 kapłanów. Byli wśród nich księża prowincjałowie oraz trzej diakoni, którzy święcenia prezbiteratu przyjęli 11 maja w katedrze w Żytomierzu.
– Po obiedzie kard. Józef Glemp zapoznał się z wystawą sztuki witrażowej o. Piotra Cholewki OSB, pt. „Piękno zbawi świat”. Prace o. Piotra wystawione zostały w budynku naszego Seminarium. Projekty i fotografie gotowych dzieł oglądali głównie ludzie świeccy przybywający do Seminarium, a w znacznej mierze młodzież z pobliskich szkół w Ołtarzewie i Ożarowie Mazowieckim.
O. Cholewka jest od 1943 członkiem benedyktyńskiego opactwa Wisques we Francji. Urodził się w 1922 w Marciszowie k. Zawiercia, a jego rodzina wyemigrowała 1925 do Barlina w północnej Francji.

2002 – Kościół w Tenango del Aire w Meksyku został podniesiony do rangi Diecezjalnego Sanktuarium Miłosierdzia Bożego.

2004 – Diakoni zakończyli rekolekcje przed przyjęciem święceń kapłańskich. Odbywali je pod kierunkiem ks. Romana Foryckiego w Konstancinie.

2005 – W Ołtarzewie, święcenia kapłańskie z rąk abpa Józefa Kowalczyka, przyjęli diakoni z Prowincji Chrystusa Króla: Piotr Bełczowski, Łukasz Górzyński, Mirosław Grabowski, Tomasz Kazański, Mariusz Leszko, Witalij Siłko; oraz diakoni z Prowincji Zwiastowania Pańskiego – Andrzej Lemański, Marcin Motyka, Andrzej Partika, Dariusz Przybyszewski i Piotr Zawada.

2006 – W Częstochowie zmarł ks. Edmund Boniewicz (ur. 1919 w Murzynnie k. Inowrocławia, w archidiecezji gnieźnieńskiej), rekolekcjonista, pracownik, a następnie kierownik Sekretariatu ds. Miłosierdzia Bożego 1977-1991, redaktor „Biuletynu Miłosierdzia Bożego”, promotor orędzia Bożego miłosierdzia. W dużej mierze dzięki ks. Edmundowi orędzie miłosierdzia Bożego dotarło za żelazną kurtynę, na tereny byłego Związku Sowieckiego. W kraju apostolstwo Bożego miłosierdzia szerzył przez rekolekcje parafialne, dni skupienia dla sióstr zakonnych, audycje w Radiu Fiat i Jasna Góra, artykuły w tygodniku „Niedziela” oraz „Naszym Dzienniku”.
Swoimi staraniami przyczynił się do ustanowienia święta Miłosierdzia Bożego w Kościele powszechnym. Inny rys jego duchowości kapłańskiej stanowiła pobożność maryjna. Był członkiem Komisji Maryjnej Episkopatu Polski.
Był spowiednikiem i kierownikiem duchowym bpa Stefana Bareły i sługi Bożego Stefana kard. Wyszyńskiego (†1981), któremu służył przez prawie 20 lat, a po jego śmierci posługę tę kontynuował przez uczestnictwo w całonocnych czuwaniach modlitewnych na Jasnej Górze w intencji jego beatyfikacji. Za zasługi dla Ojczyzny został 11 XI 1998 odznaczony przez wojewodę częstochowskiego Szymona Giżyńskiego (N.Z., „Statuetka Bene Meritus dla ks. Edmunda Boniewicza SAC”, Annuntianda 1998, nr 11, 58-61). Ks. Edmund był starszym bratem ks. Bogdana Boniewicza, cenionego rekolekcjonisty, zmarłego 7 VIII 2003 w Warszawie.

2011 – W Wadowicach odbyły się uroczystości pogrzebowe ks. Józefa Gołuńskiego. Został pochowany na cmentarzu pallotyńskim na Kopcu.

2013 – Na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie odbyła się publiczna obrona dysertacji doktorskiej ks. mgra lic. Grzegorza Młodawskiego, sekretarza ds. Misji i Ewangelizacji Wschodu. Tematem pracy doktorskiej były: „Dzieła misyjne ks. Stanisława Kuracińskiego SAC (1936-2006) w służbie charyzmatu pallotyńskiego”. Promotorem rozprawy był ks. dr hab. Czesław Parzyszek, profesor UKSW.
Podczas przewodu doktorskiego obecni byli przedstawiciele Zarządu Prowincjalnego: ks. Zenon Hanas wiceprowincjał, oraz radcy – ks. Józef Ciupak, ks. Józef Nowak i ks. Waldemar Pawlik, wspólnota z Ząbek z ks. rektorem Jerzym Firczykiem oraz ks. Feliks Folejewski.

2014 – Ks. dr Wojciech Sadłoń został mianowany nowym dyrektorem Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego SAC. 8 V, podczas Wiosennego zjazdu pallotyńskich rektorów, proboszczów, sekretarzy, dyrektorów i prezesów, przynależących do Prowincji Chrystusa Króla, odbyło się symboliczne przekazanie pałeczki przez ks. prof. Witolda Zdaniewicza swemu następcy. Przy tej okazji ks. prof. Zdaniewicz przypomniał historyczne początki Instytutu, wymieniając nazwiska księży założycieli: Piotra Tarasa, Alojzego Orszulika, Romana Dzwonkowskiego i Witolda Zdaniewicza.

2017 – W kościele pw. Chrystusa Króla w Warszawie przy ul. Skaryszewskiej Mszę prymicyjną odprawił ks. Łukasz Dzwolak SAC, pochodzący z naszej parafii.

2019 – W Ołtarzewie, 25. rocznicę święceń kapłańskich obchodzili pallotyni wyświęceni przez abpa Józefa Kowalczyka, nuncjusza apostolskiego w Polsce (7 maja 1994). Mszy jubileuszowej przewodniczył ten sam szafarz święceń, obecnie arcybiskup senior archidiecezji gnieźnieńskiej. On też wygłosił Słowo Boże.

ks. dr Stanisław Tylus SAC, Pallotyński Instytut Historyczny