Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
7 stycznia 2020


PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Kalendarium Pallotyńskie na 7 stycznia

2017* – W Novo Airão w Amazonii odbyły się uroczystości pogrzebowe ks. Józefa Maślanki, misjonarza w Brazylii od 1971. Przewodniczył im José Alburquerque de Araújo, bp pomocniczy Manaus. W pogrzebie uczestniczyli m.in.: ks. Stanisław Krajewski SAC, proboszcz parafii Santo Angelo w Novo Airão, ks. Anselmo de Souza Mantovani SAC, proboszcz parafii Nossa Senhora da Glória (Matki Bożej Chwalebnej) w Manaus, ks. Grzegorz Paderewski, fideidonista z diecezji pelplińskiej, proboszcz parafii Chrystusa Króla w Manaus.

Doczesne szczątki ks. Józefa spoczęły na cmentarzu w Novo Airão (Amazonia), pomiędzy grobami ks. Mariana Skorżyńskiego (†1981), a Zygfryda Koszyka (†1989).

****************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1930* – Tego dnia rozpoczynały się w okresie międzywojennym wykłady dla kleryków, po okresie Bożego Narodzenia i Nowego Roku.

1934* – W Ołtarzewie urządzono akademię na uroczystość Trzech Króli. Referaty wygłosili bracia: Franciszek Frymark i Alojzy Chowaniec.
– W Ożarowie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej zaprezentowało przedstawienie pt.: „Dla Chrystusa”, na którym byli: ks. Augustyn Rolbiecki ks. Norbert Pellowski.
– Ks. superior Tomasz Mącior poprowadził w Ołtarzewie doroczne rekolekcje dla pallotynów. Trwały one do 14 stycznia.

1936* – Ks. Franciszek Bobrowski rozpoczął w Ołtarzewie roczne rekolekcje dla braci, które skończyły 13 stycznia.

1936 – W Wilnie urodził się Lucjan Balter, późniejszy pallotyn, profesor, wykładowca w WSD w Ołtarzewie i ATK (UKSW), sekretarz i kierownik Instytutu Apostolskiego, prodziekan Wydziału Teologii ATK.
Rodzice jego – Juliusz Józef, adwokat, i Joanna z d. Szurska – mieszkali w dzielnicy Zwierzyniec, przynależąc do parafii Niepokalanego Poczęcia NMP. Wielki wpływ na jego osobowość wywarła w okresie dzieciństwa matka, ojciec został aresztowany i stracony przez gestapo w 1942. Ważne miejsce w kształtowaniu jego wiary miała posługa ministrancka w kaplicy MB Miłosierdzia w Ostrej Bramie. W Wilnie też usłyszał o s. Faustynie i kulcie Jezusa Miłosiernego, który miał wpływ na jego życie.

1939 – W Ołtarzewie klerycy zamieszkali już w nowym skrzydle seminaryjnego domu – po dwóch w jednym pokoju. „Stół, łóżko, cementowa podłoga – to cały komfort”.

1947* – styczeń – połowa lutego – Ks. prowincjał Jan Maćkowski przeprowadził wizytację kanoniczną domów w Radomiu, Częstochowie, Wadowicach, Gliwicach, Ząbkowicach Śląskich i Wałbrzychu.

1948 – W Poznaniu nastąpiło uroczyste otwarcie i poświęcenie Wydawnictwa Pallottinum. Oficjalna nazwa: „Pallottinum. Wydawnictwo Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego” pojawia się od 1 I 1948.
Szerzej na ten temat i zdjęcia zob. w oddzielnym poście

1954* – Ks. prowincjał Stanisław Czapla skierował zarządzenie do wszystkich współbraci Polskiej Prowincji, dotyczące pallotyńskiego pozdrowienia:
– W „Podręczniku Reguł” nakazuje nam Pallotti, byśmy przy wchodzeniu i wychodzeniu z mieszkania pozdrawiali się słowami: „Niech będzie pochwalony Jezus i Maryja” (rozdział XIV, s. 41);
– „Przy spotkaniu członkowie powinni się wzajemnie pozdrowić słowami „Pax Christi” z odpowiedzią „Sit semper nobiscum” – księża na dowód szacunku obrazu Bożego w braciach, a bracia na znak uszanowania dla obrazu Bożego i charakteru kapłańskiego u księży i kleryków o wyższych święceniach” („Reguła Kongregacji”, tłumaczenie polskie, rozdział XVIII, s. 87).

1975 – Ks. Józef Sadzik spotykał się w Warszawie ze Stefanem kard. Wyszyńskim w sprawie wydania „Listów pasterskich Episkopatu Polski 1945-1974” oraz „Listów pasterskich Prymasa Polski 1946-1974”. Obie pozycje zostały wydane tego roku w Paryżu.

1981 – Rada Prowincjalna zleciła ks. Stanisławowi Kobielusowi zorganizowanie i opiekę nad Kolekcją Sztuki Kościelnej przy Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie.

1983* – Epifanijne kazania, rozpoczęte w Ołtarzewie wieczorem 6 stycznia, prowadził ks. Julian Warzecha, dzieląc się ze wspólnotą i parafianami swymi wiadomościami o Biblii. 7 stycznia Mszy św. epifanijnej przewodniczył ks. rektor Roman Forycki, a w czasie homilii ks. Warzecha mówił o trudnościach w czytaniu i interpretacji Pisma Świętego.

2001** – Ks. Henryk Kietliński został mianowany kapelanem Środowiska Żołnierzy Zgrupowania Armii Krajowej „Kryska”.

2010* – W Sanktuarium MB Wychowawczyni w Czarnej została odprawiona Msza św. pogrzebowa za śp. ks. Ludwika Bajgrowicza, po czym spoczął w kwaterze pallotyńskiej na miejscowym cmentarzu parafialnym.
Ks. Bajgrowicz przybył w 1996 do Czarnej, gdzie ponad 13 lat posługiwał jako duszpasterz i spowiednik przy sanktuarium.