Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
8 listopada 2020

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Kalendarium Pallotyńskie na 8 listopada

2018 – Z okazji 100.lecia niepodległości Polski Wydawnictwo Pallottinum ofiarowało do kaplic prezydenckich w Warszawie i Wiśle trzy egzemplarze mszałów i trzy komplety czytań liturgicznych, które tego dnia ks. Zbigniew Rembisz SAC, dyrektor Pallottinum i ks. Wojciech Pietrzak SAC, kierownik Wydawnictwa ds. marketingu, wręczyli p. prezydentowi Rzeczypospolitej Andrzejowi Dudzie i kapelanowi kaplicy prezydenckiej ks. Zbigniewowi Krasowi. Towarzyszyli im: ks. prof. Czesław Parzyszek SAC i ks. Stanisław Tylus SAC. Przed oficjalnym przekazaniem ksiąg liturgicznych, wymienieni wyżej kapłani odprawili w kaplicy prezydenckiej Mszę św., której przewodniczył ks. Cz. Parzyszek. Dołączył do niej ks. Marcin Miczkuła z parafii NMP Królowej Świata ze Stargardu (k. Szczecina), z grupą młodzieży.

*******************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1926 – Do Limburga w Niemczech wyjechał ks. Wincenty Stolz. Prowadził stamtąd duszpasterstwo wśród Polaków w Niemczech.

1931 – Księża z wadowickiego Kopca zostali zaproszeni na przedstawienie do Jaroszowic, gdzie młodzież żeńska odegrała sztukę „Gwiazda Ludu”.

1939 – listopad – Ks. Witold Hadziewicz na prośbę konsulatu polskiego i nuncjusza apostolskiego w Bukareszcie objął opieką duszpasterską rodaków na Bukowinie w Rumunii. Tam od XI 1939 do 19 III 1946 niezwykle ofiarnie duszpasterzował zarówno wśród Polaków, jak i katolickich Rumunów w Dunawcu (ok. 5000 osób). Zamieszkał w Baniłowie n. Seretem (obecnie na Ukrainie). Stąd dojeżdżał do Dawiden, należących do parafii Augustendorf, do Buczyny, Czudyna, Dolnych Piotrowców, Górnych Piotrowców, Laurenki, Nowej Huty i Starej Huty. Oprócz pracy duszpasterskiej organizował także polskie szkoły i spieszył z pomocą materialną.

1943 – Przerwane w październiku studia seminaryjne na Kopcu, wznowiono w Brodach k. Kalwarii Zebrzydowskiej. Rektorem Seminarium mieszczącego się w dwóch budynkach, w Kalwarii (Grobek NMP) i Brodach k. Kalwarii, został ks. Leon Forycki. Utrzymanie dostarczali bracia, przywożąc wozami konnymi z Kopca w każdym tygodniu: żywność, opał i czystą bieliznę. Seminarium (studium filozofii i teologii) działało tam do 15 kwietnia 1945.

1949 – Do Ołtarzewa przybył br. Stanisław Gibała.

1966 – Został zniesiony pallotyński okręg w Chile, ponieważ w związku z odłączeniem się Ruchu Szensztackiego od Stowarzyszenia, jego członkowie przeszli do Ruchu bądź do duchowieństwa diecezjalnego.

1978 – Br. Andrzej Duda został przeniesiony z Ząbkowic Śląskich do Wadowic. Tam też zmarł w 1983.

1979 – W Ołtarzewie odbyła się próba generalna jesiennej sztuki „Ogniste węgle”. Sztuka była wystawiana już w ubiegłym roku na deskach teatru seminaryjnego.

1982 – Mistrzem Seminarium ołtarzewskiego w piłce nożnej została drużyna kursu III., po wygranym meczu 5:2 z kursem VI.

1983 – Obradujące w Rzymie Zebranie Generalne wybrało ks. Jana Koryckiego na radcę generalnego.

1989 – Na Kopcu odbył się pogrzeb ks. Stanisława Uramowskiego, rekolekcjonisty. Mszy koncelebrowanej przewodniczył ks. wiceprowincjał Henryk Kietliński, który też wygłosił homilię pogrzebową. W pogrzebie uczestniczyli liczni księża Stowarzyszenia, diecezjalni i zakonni. Były obecne również siostry zakonne i najbliższa rodzina. Został pochowany na cmentarzu pallotyńskim na Kopcu.

1991 – Od 4. do 8. listopada trwała w Ołtarzewie wizytacja kanoniczna,  przeprowadzona przez ks. wicegenerała Séamusa Freemana i dwóch radców generalnych: ks. Jana Kupkę i ks. Mario Squarcio. Tematem wiodącym w rozmowach z radcami był problem podziału Prowincji Chrystusa Króla.

1992 – Bp Jan Chrapek, pomocniczy biskup z Drohiczyna, udzielił w Ołtarzewie święceń diakonatu 24. pallotyńskim alumnom i jedynemu klerykowi ze Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa (Grzegorz Ruchniewicz).

1996 – W Ołtarzewie, w dniach 3 – 8 listopada, ks. Séamus Freeman, przełożony generalny Stowarzyszenia oraz ks. Jan Kupka, wicegenerał przeprowadzili wizytację generalną wspólnoty seminaryjnej. Księża generałowie spotykali się indywidualnie z wszystkimi domownikami – wiecznymi profesami, z Radami: Domową, Moderatorów, Alumnów, Parafialną, z ojcami duchownymi, siostrami, pracownikami świeckimi, liderami grup działających w Seminarium. Odbyły się też spotkania ogólne z alumnami, według kursów – filozoficzne i teologiczne. Wizytacja zakończyła się 8 listopada uroczystą Eucharystię pod przewodnictwem Ks. Generała, który w homilii podzielił się pierwszymi obserwacjami i uwagami oraz zachęcił do dalszego owocnego budowania wspólnoty.

1996 – W Ołtarzewie, ks. prof. Marek Starowieyski podzielił się swoim doświadczeniem życiowym na spotkaniu ze wspólnotą seminaryjną, odpowiadając na „100 pytań do…”

1997 – W Ołtarzewie 20. akolitów przystąpiło do sakramentu święceń w stopniu diakonatu. Szafarzem święceń był bp Stanisław Stefanek, ordynariusz łomżyński. W liturgii święceń wzięło udział wielu kapłanów.

1999 – listopad – Pallotyni w Keshero (dzielnica miasta Goma w Demokratycznej Republice Konga) przeprowadzili się do nowo wybudowanego domu wspólnoty „Genezaret”.

2003 – W dniach 5-8 XI, w Combs la Ville ks. Czesław Parzyszek wygłosił rekolekcje dla księży i braci Regii Miłosierdzia Bożego.

2003 – W Ołtarzewie, w dniach 3 – 8 listopada odbył się zjazd studentów Instytutu Teologii Apostolstwa.

2010 – Grupa 14. osób zaangażowanych w Pallotyńską Adopcję Serca po raz pierwszy udała się do Rwandy z odwiedzinami do dzieci, których wspiera opieką duchową i finansową. Spotkania rodziców z dziećmi odbyły się w czterech miejscowościach w Rwandzie. Grupa udała się też z pielgrzymką do maryjnego sanktuarium w Kibeho, zwiedziła Narodowy Park Akagera, przebywała nad jeziorem Kiwu i odwiedziła wulkany w okolicach Kinoni. Pallotyński Sekretariat Misyjny prowadzi dzieło Adopcji Serca od 16 lat. Akcja obejmuje opieką ponad 5.000 dzieci z Rwandy, Konga, Zambii, Brazylii i Wybrzeża Kości Słoniowej.

2011 – Dokumentacja pięciu procesów beatyfikacyjnych pallotynów (ks. Franciszka Bryi +1942, ks. Franciszka Kiliana †1941, br. Pawła Krawczewicza (Krawcewicza) †1945, ks. Norberta Pellowskiego †1942, ks. Jana Szambelańczyka †1941), zamknięta na szczeblu diecezjalnym w Kurii Warszawsko-praskiej, została przekazana Kongregacji ds. Kanonizacji.

2014 – W Warszawie odbyły się ceremonie pogrzebowe ks. Franciszka Wielgosza, rekolekcjonisty, notariusza prowincji, od 1973 kapelana szpitali warszawskich. Rozpoczęła je Msza pogrzebowa, której przewodniczył abp Henryk Hoser, bp warszawsko-praski. On też wygłosił homilię i poprowadził obrzędy pogrzebowe na cmentarzu. Doczesne szczątki zmarłego zostały złożone w kwaterze pallotyńskiej na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie.

2015 – Od 25 X do 8 XI trwała oficjalna wizyta Prowincji Zwiastowania Pańskiego w Polsce, przeprowadzona przez przełożonego generalnego, ks. Jakoba Nampudakama, pierwszego radcę generalnego ks. Adama Golca oraz radców generalnych – ks. Gilberto Orsolina, ks. François Harelimanę i ks. Martina Manusa. Przełożony generalny odwiedził wszystkie wspólnoty miejscowe, a radcy generalni udali się w różne części prowincji.

Wizytatorzy podkreślili braterską atmosferę między współbraćmi, kulturę modlitwy, wielką gościnność i apostolskie zaangażowanie w wielu różnych dziedzinach. Niemniej wskazali na wyzwania, przed którymi stoi prowincja, m.in. na odnowę duchową na osobistym i wspólnotowym poziomie, na podtrzymywanie ducha wspólnoty, formację współbraci w duchu ZAK, współpracę ze świeckimi w apostolstwie, wzmacnianie ducha misyjnego we współbraciach oraz zapewnienie płynnego rozwoju delegatur  prowincji.

ks. dr Stanisław Tylus SAC, Pallotyński Instytut Historyczny