Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
8 lutego 2020

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Kalendarium Pallotyńskie na 8 lutego

2006 – W Hospicjum Cordis „Gościna Serca” św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Mysłowicach zmarł ks. Marek Krzywoń (ur. 1962 w Katowicach; święcenia kapłańskie przyjął 7 V 1988), pracownik Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego, rekolekcjonista.

„Choć jego kapłaństwo nie trwało długo, wygłosił chyba setki kazań, rekolekcji i misji. Mówił do małych grup i do tłumów, do księży i do kleryków, do ludzi konsekrowanych i do ludzi świeckich. Słuchałem go chętnie, bo nie był nudny, nadęty i przemądrzały. Przeciwnie: mówił jasno i ciekawie, a przede wszystkim głęboko. I bardzo poważnie traktował swoich słuchaczy […] Dbał o każdy szczegół. Był perfekcyjnie przygotowany: żadnej taniej retoryki, żadnego naciągania i żadnego podlizywania” (ks. Adrian Galbas).

*******************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1929 – Zaczął ukazywać się dziennik „Polska” (wcześniej „Polak-Katolik”). Przestał wychodzić 31 I 1932. Upadł z powodu niskiej liczby abonentów. Zob. więcej w Kalendarium pod 31 stycznia.

1946 – Ks. Ruprecht Dausmann, pallotyn z niemieckiej Prowincji Trójcy Świętej, został duszpasterzem kościoła w Dzwonowie k. Pyrzyc, skąd wyjechał do Niemiec w 1947.

1974 – Ks. John A. Weidner SAC, dotychczas prefekt apostolski Raipur w Indiach (od 17 I 1964), został podniesiony do rangi administratora apostolskiego. Funkcję tę sprawował krótko, gdyż zginął w wypadku 17 VIII tego roku.

1974 – Rano nawiedził Seminarium ks. prałat Gabriel Montalvo, radca nuncjatury w Radzie ds. Publicznych Kościoła. Przyjechał do Polski wraz z abpem Agostino Casarolim, by przeprowadzać rozmowy z ministrem spraw zagranicznych Stefanem Olszowskim. Ksiądz prałat odprawił o 7:00 Mszę św. koncelebrowaną z udziałem naszych księży, m.in. z ks. rektorem Janem Koryckim, ks. Alojzym Orszulikiem, ks. Józefem Tureckim, ks. Franciszkiem Madejem, ks. Józefem Kołodziejczykiem, ks. prefektem Czesławem Parzyszkiem. Potem uczestniczył we wspólnym śniadaniu.

1976 – Rozpoczęły się przygotowania do wystawienia tegorocznego Misterium Męki Pańskiej, w reżyserii kl. Wojciecha Tąkiela. Rolę Chrystusa grał kl. Stanisław Omiotek.

1977 – W naszym Seminarium odbyły się święcenia diakonatu dwóch alumnów z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, studentów teologii naszej Alma Mater. Mszę św. koncelebrowaną odprawił bp Tadeusz Werno i udzielił święceń Zbigniewowi Janczurowi (+7 VIII 1992) i Czesławowi Krzyżanowskiemu. We Mszy św. uczestniczył ordynariusz diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, bp Ignacy Jeż, któremu towarzyszył ks. prowincjał Józef Dąbrowski.

1977 – Sekretariat ds. Apostolstwa odbył pierwsze zebranie. Przewodniczył mu wiceprowincjał i sekretarz generalny Sekretariatu ks. Jan Pałyga. Ustalono program prac księży reprezentujących 9 pionów Sekretariatu: duszpasterstwo parafialne, współpracowników, ruchu Miłosierdzia Bożego, młodzieży szkół podstawowych i średnich, młodzieży akademickiej, służby liturgicznej, misjonarzy ludowych i rekolekcjonistów, wspólnot apostolskich oraz ośrodków duszpasterstwa pielgrzymkowego i turystycznego. Wskazano na sprawy utrudniające efektywną pracę apostolską, którymi mogą być: indywidualizm w pracy, brak informacji o pracy poszczególnych członków domu oraz nieumiejętność czy niechęć do pracy zespołowej. 

Sekretariat ds. Apostolstwa ulegał przez kolejne lata różnym modyfikacjom, aby jak najlepiej spełniać swoje zadania.

1978* – Ks. rektor Jan Korycki poprowadził rekolekcje dla alumnów w Sandomierzu.

1986 – W Jerozolimie, w czasie pielgrzymki do Ziemi Świętej, zmarł ks. Ignacy Jabłoński (ur. 1914 w Ostrowie n. Gopłem, w archidiecezji gnieźnieńskiej). Został pochowany na zboczu Góry Syjon, w części łacińskiej cmentarza, w pobliżu kościoła-Wieczernika, w kwaterze polskiej, obok grobu ks. prałata Stefana Pietruszki Jabłonowskiego, rektora PMK w Ziemi Świętej (†1973). 

Ksiądz Ignacy odznaczał się wysoką kulturą osobistą, umiejętnością rozumienia potrzeb drugiego człowieka i otwierania się na niego. Niewiele mówił, a raczej słuchał. Przy spotkaniu z nim ludzie uspokajali się i czuli się wysłuchani. Szanował każdego rektora, niezależnie od jego doświadczenia i wieku. Często można było go spotkać w kaplicy adorującego Najświętszy Sakrament, na modlitwie różańcowej czy brewiarzowej. Miał szczególne nabożeństwo do Matki Najświętszej, Królowej Apostołów – ciekawe, że odszedł w sobotni poranek i pochowano go blisko Wieczernika.

1987 – Bp Jean Baptiste Gahamanyi udzielił pozwolenia na otwarcie i kanoniczne erygowanie domu pallotyńskiego w Butare (Rwanda).

1990 – W Osny zmarł ks. Julian Zblewski (ur. 1909 w Czapiewicach, w diecezji chełmińskiej), profesor seminarium, duszpasterz polonijny we Francji, redaktor prasy katolickiej, profesor i dyrektor gimnazjum w Chevilly, redaktor „Głosu Misjonarza”, rekolekcjonista. Był duszpasterzem w polonijnych parafiach: Algrange (1948-53), Beaulieu (1953-62 – tu mieszkał w bloku należącym do kopalni i obsługiwał placówki w Firminy i Roche-la-Molière) i Oignies (proboszcz 1962-65). Ostatnie lata życia spędził w Osny, w domu przy Kolegium św. Stanisława Kostki. Został pochowany na cmentarzu pallotyńskim w Osny.

1991 – Rada Generalna wyraziła zgodę na kanoniczne zatwierdzenie domu w Łodzi.

1996 – Bp Jan Purwiński, ordynariusz kijowsko-żytomierski utworzył w Kijowie parafię pw. Chrystusa Króla Wszechświata i powierzył ją pallotynom. Pierwszym duszpasterzem był ks. Andrzej Mucha.

2009 – W dniach 5-8 II, z inicjatywy Sekretariatów ds. Formacji, odbyło się w Wadowicach spotkanie formatorów z obu polskich prowincji oraz pallotynek. W spotkaniu wzięło udział 21 współbraci z Polski i Ukrainy, Słowacji i Czech, zaangażowanych w pracy formacyjnej. Obecni byli prowincjałowie: ks. Kazimierz Czulak i ks. Józef Lasak. Przez pierwsze dwa dni spotkanie prowadził ks. dr Jan Miczyński, wykładowca teologii duchowości na KUL i ojciec duchowny lubelskiego seminarium. W następnych dniach dyskutowano nad ewentualną modyfikacją dynamiki postulatu i okresu wstępnego.

2010 – W Częstochowie, w dniach 8-13 II odbyło się VI Zebranie Prowincjalne Prowincji Zwiastowania Pańskiego.

2013 – W dniach 8-13 II odbyło się w Częstochowie VII Zebranie Prowincjalne Prowincji Zwiastowania Pańskiego.

ks. dr Stanisław Tylus SAC, Pallotyński Instytut Historyczny