Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
8 maja 2020

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Kalendarium Pallotyńskie na 8 maja

2004 – W Ołtarzewie, święcenia kapłańskie z rąk Józefa kard. Glempa, przyjęli diakoni z Prowincji Chrystusa Króla: Jan Robert Adamowicz, Grzegorz Dudek, Peter Klubert, Włodimir Skaczko (wystąpił), Marek Tomulczuk, Tomasz Wiśniewski i Artur Zalewski; oraz diakoni z Prowincji Zwiastowania Pańskiego – Uladzimir Bukliarevich, Jerzy Giebler, Aleh Hryharovich, Przemysław Podlejski, Grzegorz Szmit (+2013) i Vitali Yankevich (wystąpił).

*******************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1887 – W Rzymie, ks. Heinrich Vieter (późn. biskup i pierwszy wikariusz apostolski w Kamerunie, sługa Boży +1914) przyjął święcenia kapłańskie.
W 1883 wstąpił do Stowarzyszenia w Masio we Włoszech. W latach 1884-87 studiował teologię na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. Pierwszą profesję złożył 2 II 1886. Po ukończeniu studiów powierzono mu funkcję rektora kolegium św. Patryka w Masio.

1932 – Ks. rektor Alfons Męcikowski wygłosił w Borzęcinie kazanie z okazji odpustu św. Stanisława BM; w 1936 głosił tam kazanie ks. senior Alojzy Majewski.
– W Ołtarzewie bracia zorganizowali akademię na cześć NMP Królowej Apostołów.

1938 – niedziela – Bł. ks. Józef Jankowski brał udział w odpuście parafialnym ku czci św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Borzęcinie.

1939 – Na polecenie przełożonych ks. Bernard Pawłowski wyjechał z Afryki Południowej do Francji, w celu przedłużenia wizy niemieckiej i z powodów zdrowotnych. Ostatecznie podjął pracę w polskim domu Stowarzyszenia w Amiens, który opuścił po wybuchu wojny niemiecko-francuskiej, udając się do Bretanii, następnie przybył do Paryża i został kapelanem francuskich sióstr franciszkanek w St. Maur-en-Fossée. W tym klasztorze, leżącym niedaleko Paryża, pozostał przez 3 miesiące, a następnie wrócił do Amiens. Hitlerowskie władze okupacyjne aresztowały go w końcu X, a 1 XII 1940 nakazały mu opuścić Amiens i udać się do departamentów centralnych Francji.

1958 – Z racji imienin ks. prowincjała Stanisława Czapli, alumni w Ołtarzewie urządzili skromną akademię ku czci Solenizanta.

1959 – Rozpoczęła obrady X Kapituła Generalna (trwały do 3 VI). Brali w niej udział przedstawiciele 10. prowincji i 8. okręgów Stowarzyszenia. Obradom przewodniczył o. Klemens Ulissingen OFMCap, wyznaczony przez Kongregację Zakonów, w związku z sytuacją, jaka się wytworzyła w Stowarzyszeniu i w Ruchu Apostolskim (Szensztackim). Kapituła obok bieżących spraw zajęła się ustaleniem tzw. „Prawa dodatkowego”, które miało tymczasowo uzupełnić dotychczasowe Ustawy Stowarzyszenia, pozostawiając „wielką reformę” Ustawy na czas późniejszy. Przełożonym generalnym został ponownie ks. Wilhelm Möhler, wybrany przez członków Kapituły i zatwierdzony przez Kongregację Zakonów.
Na Kapitułę pojechali z Polski: ks. prowincjał Stanisław Czapla, ks. Franciszek Bogdan i ks. Józef Wróbel. Ks. Eugeniusz Weron z powodów osobistych dojechał trzy dni później. Na tej Kapitule ks. Czapla zakończył okres 12-letnich rządów polską Prowincją Chrystusa Króla.

1966 – W Wałbrzychu odbyła się „Procesja Tysiąclecia”. Ks. Wiktor Bartkowiak poświęcił w kościele tablicę pamiątkową – pierwsze wotum milenijne parafii. Po południu odbyła się w kościele Akademia Tysiąclecia pokazująca dzieje kultu maryjnego w Polsce. W Akademii brała udział orkiestra młodzieżowa i dwa chóry.

1967 – Editions du Dialogue wydało „La drachme perdue. Fragments d’un journal spirituel” Raymonda Christofloura (+1970).

1969 – W Ołtarzewie, w dniach 7 i 8 maja odbyła się Centralna Uroczystość Jubileuszowa 50.lecia powstania Seminarium Duchownego. Oprócz pallotyńskich współbraci – profesorów WSD, dawnych i obecnych oraz przedstawicieli domów pallotyńskich w Polsce – przybyło 24 księży diecezjalnych i zakonnych studiujących w czasie okupacji w Ołtarzewie, a wśród nich bp Władysław Jędruszuk z Drohiczyna i bp Jan Wawrzyniec Kulik z Łodzi. Otwarcia spotkania w dniu 7 maja dokonał ks. prowincjał Stanisław Martuszewski, a ks. rektor Józef Wróbel przedstawił „Dzieje Seminarium SAK”.
Po południu księża goście dzielili się wspomnieniami na temat swojego pobytu w ołtarzewskim Seminarium w czasie II wojny światowej. Wieczorem po kolacji alumni Seminarium odegrali sztukę „Dzień gniewu”.
Następnego dnia bp Władysław Jędruszuk przewodniczył Mszy św. koncelebrowanej, która odprawiało ponad 30. księży. Homilię w czasie Mszy św. wygłosił bp Jan Kulik. Ks. dr Roman Dzwonkowski SAC i ks. mgr Jan Korycki SAC przedstawili w swoim dwugłosie: „Obecne oblicze Seminarium Duchownego i kierunki jego przemian”. Ks. prof. dr Antoni Słomkowski i ks. dr Eugeniusz Weron SAC w swych wystąpieniach zabrali głos na temat „Realizacja myśli św. Wincentego Pallottiego po Soborze Watykańskim II”. Dwudniowe spotkanie zakończono zwiedzaniem wystawy jubileuszowej i wspólną fotografią.

1971 – Na uroczystość 25-lecia pallotyńskiej parafii w Radomiu wyjechał ks. Lucjan Balter i al. Eugeniusz Feldo, a na Karczówkę, do przeprowadzenia niedzieli powołaniowej, wyjechali trzej alumni (m.in. Stanisław Jóźwik) pod kierunkiem ks. Józefa Kołodziejczyka. Towarzyszył im ks. Stanisław Gawryło, prefekt Seminarium.

1972 – Ks. Zbigniew Stanek oraz alumni: Witold Urbanowicz i Marian Łękawa wyjechali do Katarzyny Śląskiej. Tam ks. Henryk Herkt SAC na prośbę Bolesława kard. Kominka organizował duszpasterstwo nauczycieli.

1978 – Ks. Michał Kordecki rozpoczął w Częstochowie rekolekcje dla diakonów przed ich święceniami kapłańskimi.

1979 – Neoprezbiterzy odprawili Mszę św. prymicyjną dla wspólnoty i parafii ołtarzewskiej.

1982 – W Kiekrzu odbył się pogrzeb ks. Czesława Wędziocha, profesora Collegium Marianum, duszpasterza polonijnego we Francji, rektora PMK we Francji 1940-45 (1947 rektor ad interim), radcy Regii Miłosierdzia Bożego, superiora regii 1949-52, organizatora zjazdów katolickich w Osny, rekolekcjonisty.
Mszy przewodniczył biskup pomocniczy archidiecezji poznańskiej Stanisław Napierała. Współkoncelebrowało mszę ponad 40 księży, wśród nich: ks. wicegenerał Alojzy Żuchowski, ks. prowincjał Henryk Kietliński, kolega kursowy ks. Leon Forycki, były generał chrystusowców i 40 kleryków z jego zgromadzenia. Kazanie wygłosił ks. superior Zenon Modzelewski. Kondukt pogrzebowy poprowadził ks. Franciszek Cegiełka. On też wygłosił przemówienie pożegnalne, wspominając w nim chwile spędzone z Czesławem od czasów dziecięcych po ostatnie lata, czym wzruszył innych i siebie. W uroczystościach uczestniczyła rodzina zmarłego, rodacy z Grabowa i parafianie z Kiekrza. Został pochowany na cmentarzu parafialnym.

1983 – W Ołtarzewie, święcenia kapłańskie z rąk Władysława Miziołka, warszawskiego bpa pomocniczego, przyjęli diakoni: Wiktor Bąk, Jerzy Chwiej, Tadeusz Domański, Władysław Gajur, Bolesław Konewka (w diecezji), Zdzisław Krej, Marek Kujawski, Krzysztof Kulczycki, Zbigniew Lewandowski, Jacek Nowak, Jan Siwiec, Adam Sławiński, Jerzy Tusk i Tadeusz Wojda. Ks. wiceprowincjał Czesław Parzyszek, w zastępstwie przebywającego w szpitalu ks. Henryka Kietlińskiego, wygłosił podziękowanie biskupowi i wszystkim gościom.

1985 – W seminaryjnym Wieczerniku Mszę św. prymicyjną odprawili neoprezbiterzy. Koncelebrze przewodniczył ks. Franciszek Gomułczak, a homilię wygłosił ks. Mieczysław Biały.

1991 – Ks. prowincjał Czesław Parzyszek zatwierdził statut Hospicjum Świętego Jana Ewangelisty przy naszym domu w Szczecinie, co przyjął do wiadomości bp Marian Kruszyłowicz 28 VIII tr. Założycielem i pierwszym dyrektorem do 2003 był ks. Marek Kujawski.

1992 – W Gdańsku zmarł ks. Kazimierz Mielewski (ur. 1907 w Osieku, w diecezji chełmińskiej), więzień niemieckich obozów koncentracyjnych Auschwitz i Dachau.
Po wyzwoleniu obozu w Dachau i po krótkim pobycie we Francji (był ekonomem domu w Chevilly), w końcu III 1946 powrócił do Polski. Został administratorem parafii Ostaszewo na Żuławach, a 23 II 1948 został skierowany do Gdańska na stanowisko duszpasterza przy kościele Chrystusa Króla. 17 I 1949 został mianowany rektorem gdańskiego kościoła św. Elżbiety. Odbudował z ruin połączony z kościołem dom, którego został rektorem (do 1956). Przeniesiony 1 II 1957 do Samsieczna w archidiecezji gnieźnieńskiej, przez 15 lat pełnił obowiązki proboszcza, a przez 4 lata był rezydentem. W 1976 przybył do domu przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Gdańsku, gdzie do końca swego życia udzielał się w duszpasterstwie i konfesjonale.
Był kapłanem szczególnie budzącym wśród innych nadzieję. Cecha ta wynikała z jego osobistych doświadczeń, które wyniósł z pobytu w obozach koncentracyjnych. Sam natomiast nie robił wielkich problemów ze swego cierpienia. Lubił prawdomówność i o nią szczególnie zabiegał. Należał do ludzi pogodnych, z poczuciem humoru. Był człowiekiem skromnym. Bardzo cenił sakrament spowiedzi.

1993 – W Ołtarzewie, święcenia kapłańskie z rąk bpa łowickiego Alojzego Orszulika, przyjęli diakoni z Prowincji Chrystusa Króla: Piotr Banach (wystąpił), Ireneusz Chmielowski, Jan Domian (ordynariat polowy), Krzysztof Dudzik, Wiesław Guła, Wojciech Juszczuk, Tadeusz Kowalski, Andrzej Kozdrój, Dariusz Matyga (wystąpił), Roman Rusinek, Dariusz Walasek, Andrzej Walczuk, Mirosław Włodarczyk i Andrzej Zieliński; oraz diakoni z Prowincji Zwiastowania Pańskiego – Jacek Bilik (+2012), Marek Borowski, Andrzej Delik, Marek Demczuk (wystąpił, +), Piotr Krakowiak, Janusz Łuczak, Ryszard Łukomski (wystąpił), Krzysztof Miner, Mirosław Prekop i Marek Rogeński. Na uroczystość święceń kapłańskich przybyło ok. 130 księży diecezjalnych i zakonnych. Wydarzenie uświetnił chór seminaryjny pod przewodnictwem ks. Mariana Szczotki.

1996 – Bp Tadeusz Rakoczy, ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej, erygował parafię pw. św. Andrzeja Boboli w Bielsku-Białej. Dotychczasowy administrator ks. Franciszek Kania otrzymał nominację na proboszcza parafii.

1997 – Seminarium przeżywało Dzień skupienia przed święceniami kapłańskimi (10 maja). Dzień ten był refleksją nad tajemnicą powołania oraz dniem szczególnej modlitwy za diakonów, przygotowujących się do święceń prezbiteratu przez udział w rekolekcjach w Milanówku.

1999 – W Ołtarzewie, święcenia kapłańskie z rąk abpa Józefa Kowalczyka, nuncjusza apostolskiego w Polsce, przyjęli diakoni z Prowincji Chrystusa Króla: Robert Kaim, Jacek Kryń, Artur Manelski, Roman Nakoneczny, Piotr Worwa, Jacek Wróbel, Stanisław Zarosa i Andrzej Zelek; oraz diakoni z Prowincji Zwiastowania Pańskiego – Artur Karbowy, Przemysław Kobzda (wystąpił), Janusz Rempalski i Andrzej Śliwka. W koncelebrze wzięli udział liczni kapłani diecezjalni i zakonni w liczbie 103.

2004 – W Ołtarzewie, święcenia kapłańskie z rąk Józefa kard. Glempa, przyjęli diakoni z Prowincji Chrystusa Króla: Jan Robert Adamowicz, Grzegorz Dudek, Peter Klubert, Włodimir Skaczko (wystąpił), Marek Tomulczuk, Tomasz Wiśniewski i Artur Zalewski; oraz diakoni z Prowincji Zwiastowania Pańskiego – Uladzimir Bukliarevich, Jerzy Giebler, Aleh Hryharovich, Przemysław Podlejski, Grzegorz Szmit (+2013) i Vitali Yankevich.

2008 – Biskup Alojzy Orszulik przewodniczył Mszy św. z okazji 25. rocznicy święceń kapłańskich księży wyświęconych w 1983 roku.

2010 – Parafia Jabłonne pod Żytomierzem obchodziła 100.lecie kościoła pw. św. Jozafata. To dzięki wierze i determinacji parafian, kościół przetrwał mimo prześladowań i represji. Na uroczystości przybył bp Jan Purwiński ordynariusz diecezji kijowsko-żytomierskiej, który poświęcił nowy ołtarz oraz pamiątkową tablicę. Wśród zaproszonych gości, których przywitał ks. proboszcz Włodzimierz Osica, obecni byli: o. Wasyl, kapłan grekokatolicki, Krzysztof Świderek, konsul generalny z Winnicy, przedstawiciele miejscowej władzy lokalnej, telewizji, prasy, współbracia pallotyni oraz wierni z Żytomierza, Czerwonoarmijska, Nowogradu Wołyńskiego, Kamiennego Brodu i innych miejscowości. Ks. Andrzej Mucha, który przybył z Polski, reprezentował Ks. Prowincjała.

ks. dr Stanisław Tylus SAC, Pallotyński Instytut Historyczny