Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
8 października 2020

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Kalendarium Pallotyńskie na 8 października

2011 – W Ołtarzewie, bp Andrzej Czaja, ordynariusz opolski, wyświęcił 16. diakonów – 9. z Prowincji Chrystusa Króla, 6. z Prowincji Zwiastowania Pańskiego i jednego z rwandyjsko-kongijskiej Regii Świętej Rodziny. W uroczystości wzięli udział dwaj biskupi z Afryki, abp Thaddée Ntihinyurwa z Kigali i bp Théophile Kaboy z Gomy. Obecni byli wyżsi przełożeni polskich prowincji – ks. Józef Lasak i ks. Adrian Galbas.

„Łaska diakonatu jest wyjątkowa, ponieważ skierowana jest do tych, których wybrał Bóg, a Kościół ten wybór zaaprobował. Bóg chce, aby ci, którzy przyjmują tę łaskę, dobrze ją wykorzystali i uobecniali Jego Syna w świecie; świadczyli o jego życiu i zmartwychwstaniu. W posłudze diakońskiej istotna jest świadomość postawy, która ma wyrażać oddanie i służbę innym ludziom. […] wszystko trzeba zaczynać od ugiętych kolan przed Panem, od kontemplacji Jezusa ukrzyżowanego” – powiedział bp Czaja.

*******************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1849 – Ks. Wincenty Pallotti prowadził rekolekcje dla alumnów Kolegium Rozkrzewiania Wiary.

1927 – Br. Stanisław Gołębiowski złożył w Milwaukee/Wauwatosa (USA), w kościele Świętego Krzyża, trzecią profesję w Stowarzyszeniu. W wydarzeniu tym uczestniczyli goście z Chicago i Milwaukee.

1931 – Kl. Eugeniusz Piegłowski został przeniesiony z Ołtarzewa do Warszawy i tam studiował teologię w Seminarium Metropolitalnym (1931-32).

1936 – Nowy ksiądz proboszcz z Błonia, Stefan Antosiewicz, złożył wizytę w Seminarium w Ołtarzewie.

– Seminarium otrzymało fortepian od p. Rowińskiej z Ołtarzewa.

1938 – Ks. Józef Jankowski zrzekł się funkcji kronikarza domu w Ołtarzewie.

– Ks. Stanisław Czapla wyjechał do Włocławka, gdzie prowadził Dzień skupienia dla pallotyńskich zelatorów.

– Klerycy przygotowali boisko do piłki siatkowej.

1946 – Kardynał August Hlond przesłał na ręce ks. prowincjała Jana Maćkowskiego list następującej treści: „Dziękuję serdecznie Przewielebnemu Ojcu Prowincjałowi i członkom Kapituły Prowincjalnej za adres przesłany mi z Ołtarzewa dnia 24 września.

Korzystam z tej okazji, aby Kochanym polskim Pallotynom raz jeszcze serdecznie podziękować za wielkie przysługi wyświadczone podczas wojny księżom i klerykom diecezji polskich, i by przesłać czułe błogosławieństwo prymasowskie dla ich gorliwej działalności w kraju i zagranicą. +August Kard. Hlond”

1947 – Rada Prowincjalna mianowała rektorem domu w Reszlu ks. Witolda Hadziewicza; rektorem domu w Wałbrzychu – ks. Tomasza Sobieraja, a ks. Józefa Żyto – rektorem domu przy kościele Chrystusa Króla w Gdańsku. Ks. Bernard Baumgart został przydzielony do domu w Wałbrzychu, a ks. Wiktor Krakor – do Gdańska, do domu przy kościele Chrystusa Króla.

– Rozpoczęto starania o uzyskanie placu w Warszawie na założenie większej placówki pallotyńskiej z kościołem, służącej głównie jako siedziba Zarządu Prowincjalnego.

1948 – Ks. prowincjał Stanisław Czapla z ekonomem prowincjalnym, ks. Stanisławem Wierzbicą, wyjechali do Chełmna w sprawie kupna względnie dzierżawy Hotelu Centralnego od p. Walerego Janowskiego.

1950 – Dwaj kandydaci na kleryków: Krzysztof Margasiński i Józef Sadzik otrzymali w nowicjacie w Ząbkowicach Śląskich sutannę pallotyńską z rąk ks. Michała Kordeckiego.

– Br. Błażej Niedziela obchodził w Ołtarzewie uroczystość jubileuszu 25. lecia profesji. Na Mszy św. w kościele seminaryjnym okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Leon Cieślak. Wieczorem na spotkaniu z jubilatem wystąpiła orkiestra seminaryjna.

1977 – W dniach 7-8 października, w Ołtarzewie prof. Roth z Wiednia miał dwa wykłady z medycyny pastoralnej dla kursu szóstego (7 X miał ponadto dwa wykłady dla wszystkich chętnych). W Seminarium przebywał do 9 października.

1979 – W Zakopanem ks. Stanisław Orlicki prowadził rekolekcje dla braci Stowarzyszenia. Uczestniczyli w nich bracia z domu ołtarzewskiego: Franciszek Dziczkiewicz, Adam Fułek, Edward Tryba i Lech Kosiński.

1980 – Przedstawiciele Seminarium ołtarzewskiego brali udział w Warszawie, w dorocznym obchodzie rocznicy konsekracji kościoła i przeniesienia do świątyni cudownego obrazu Matki Bożej Łaskawej, patronki stolicy. W trakcie uroczystości, na specjalnym nabożeństwie, alumni seminariów przedstawiali Bogu dziękczynienie „za” i prośby „o nowe” powołania kapłańskie i zakonne. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył rektor Seminarium Metropolitalnego Archidiecezji Warszawskiej, ks. prof. Kazimierz Romaniuk, przy współudziale rektora Instytutu Teologicznego Księży Jezuitów, ks. dra Andrzeja Koprowskiego oraz pallotynów: rektora Seminarium Duchownego w Ołtarzewie, ks. dra Romana Foryckiego i prefekta alumnów, ks. Piotra Marka.

1984 – W Ołtarzewie rozpoczęły się seminaryjne rozgrywki sportowe w dyscyplinach: piłka nożna, piłka siatkowa, tenis ziemny i kolarstwo.

1988 – Delegacja Seminarium ołtarzewskiego wzięła udział w 10. rocznicy założenia pierwszej placówki „Monaru” w Głoskowie k. Garwolina.

– Na boisku sportowym w Ożarowie Mazowieckim reprezentacja Seminarium ołtarzewskiego rozegrała mecz piłki nożnej z reprezentacją Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku. Zwyciężył Ołtarzew 13 : 3!!

1990 – Przy Zarządzie Prowincjalnym ustanowiono Komisję ds. Katolików w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Komisja działała do rozpadu Związku Radzieckiego w 1991, choć jej okres działania określono do 25 III 1993. Miała służyć Radzie Prowincjalnej pomocą w rozwiązywaniu aktualnych problemów pallotyńskiej pomocy dla Kościoła w ZSRR, rozpoznawać sytuację tamtejszego Kościoła i formułować wnioski, co do pracy duszpasterskiej i materialnej, a także przygotować program przeszczepienia Stowarzyszenia i ZAKu na tereny ZSRR oraz przedstawić program dla kształcenia pallotyńskich księży i braci.

1990 – W Seminarium w Ołtarzewie rozpoczęła się seminaryjna liga piłki nożnej. W inauguracyjnym spotkaniu  kursów III i IV padł wynik 5 : 2.

1998 – Po powrocie z misji br. Michał Borowski ostatecznie zamieszkał w Ząbkach, z którymi związał się do ostatnich dni życia. Nie mogąc posługiwać misjom w terenie, realizował swoje braterskie powołanie w kraju przez modlitwę, pracę i ofiarę na rzecz misji. Jako przedstawiciel braci Prowincji Chrystusa Króla uczestniczył w XIX Zebraniu Generalnym w 2004 w Rzymie. W 2008 ujawniła się choroba nowotworowa, z którą zmagał się aż do 10 IX 2009.

2003 – W Ołtarzewie, w czasie wieczornego spotkania alumnów z ks. wicerektorem Krzysztofem Marcyńskim, promulgowano nowe „Zasady życia codziennego alumnów”. Ks. Marcyński przedstawił podstawowe idee zmian oraz umotywował solidne ich wypełnianie. „Zasady” weszły w życie za kilka dni, po spotkaniach poszczególnych kursów z księżmi prefektami, którzy wyjaśnili ewentualne wątpliwości.

– Wspólnota seminaryjna podczas Mszy św. konwentualnej modliła się za śp. ks. Emila Krupnika, redaktora „Królowej Apostołów”, rekolekcjonistę i proboszcza w Łęgowie (1994 – 2003).

2003 – Na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Gregoriańskiego rozprawę doktorską pt. „Nauczanie Jana Pawła II na temat innych religii” obronił ks. Aleksander Mazur. Promotorem pracy był ks. prof. Gerald O’Collins SJ.

2003 – październik – Z okazji 25. rocznicy pontyfikatu Jana Pawła II, wydawnictwo Velar we współpracy z Sekretariatem Misyjnym Prowincji Chrystusa Króla wydało album „Pontifex Maximus”. Autor tekstu, dziennikarz Jacek Moskwa, przedstawił w nim 25 tajemnic życia – w kontekście nauczania i posługiwania Ojca Świętego.

2005 – Odbyła się konsekracja kościoła parafialnego w Tomaszgrodzie na Wołyniu. Parafia została na nowo zarejestrowana w 1992. Od tego roku opiekę duszpasterską sprawowali pallotyni z Sarn, a od 1997 z Rokitna. W latach 1995-2005 pobudowano nowy kościół.

2015 – W kościele parafialnym św. Barnaby Apostoła w Warszawie (ul. Łodygowa) odbyły się uroczystości pogrzebowe s. Gerardy Kitlas SAC. Zmarła pochowana została na cmentarzu Bródnowskim w Warszawie (kwatera 23H).

2016 – W pallotyńskim kościele parafialnym pw. Zesłania Ducha Świętego w Otwocku (ul. Stefana Żeromskiego 6) odbyły się uroczystości pogrzebowe śp. ks. Józefa Krzeskiego, (ur. 1931), rekolekcjonisty i misjonarza ludowego. Mszy św. za zmarłego Kapłana przewodniczył ks. prowincjał Zenon Hanas. Powiedział on m.in., że gdy ks. Józef był we Wrzosowie, to „książki o Matce Bożej i o Wychowawczyni z Czarnej, zawsze leżały na stoliku u jego wezgłowia i nawet wtedy, gdy już nie miał świadomości i nie rozpoznawał już osób, to cały czas przypominał innym, aby się modlić, żeby odmawiać różaniec, aby czcić Matkę Bożą. Myśl, że Maryja jest blisko i należy Ją czcić, głęboko zapadła w jego sercu i była ważna dla niego”.

We Mszy uczestniczyło ok. 40 kapłanów, siostry zakonne, najbliższa rodzina Zmarłego i parafianie. Prowincję Zwiastowania Pańskiego reprezentował ks. wiceprowincjał Adam Kamizela – odczytał on list ks. prowincjała Adriana Galbasa, skierowany do uczestników pogrzebu. Na zakończenie przemówiła przedstawicielka parafii podkreślając wielorakie aspekty działalności apostolskiej Zmarłego zarówno w kraju jak i w środowisku otwockim. Ceremonii pożegnalnej na cmentarzu przewodniczył ks. Krzysztof Wojda, rektor domu w Otwocku, do którego przynależał Zmarły. Doczesne szczątki ks. Józefa zostały pochowane w kwaterze pallotyńskiej na Katolickim Cmentarzu Komunalnym przy ul. M. Andriollego w Otwocku.

2017 – Bp Zbigniew Zieliński, biskup pomocniczy diecezji gdańskiej, podczas wizytacji parafii Matki Bożej Częstochowskiej i św. Wincentego Pallottiego w Gdańsku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3b, odprawił o godz. 12.00 Mszę św. Wspólnota pallotyńska  w ten sposób chciała też podkreślić dziękczynienie za 90 lat obecności i działalności pallotynów w Gdańsku przy ul. Skłodowskiej-Curie i rozpocząć pierwszy etap swego jubileuszu.

2018 – Ks. Tadeusz Małachwiejczyk, były misjonarz w Afryce, a ostatnio członek domu w Zakopanem przejął obowiązki kapelana w domu prowincjalnym u Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej (Służebniczki Śląskie) i w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym dla przewlekle chorych, ul. Dobrogniewa w Warszawie na Kole. Ks. Tadeusz przynależy do wspólnoty warszawskiej.

ks. dr Stanisław Tylus SAC, Pallotyński Instytut Historyczny