Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
8 sierpnia 2020

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Kalendarium Pallotyńskie na 8 sierpnia

1974 – Ks. Franciszek Wielgosz objął obowiązki kapelana szpitala przy ul. Grenadierów 51/59 (obecnie Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka) w Warszawie. Równocześnie, od 1973 ks. Franciszek był kapelanem szpitala kolejowego przy ul. Brzeskiej 12 – pracę tu zakończył w 2010, ale posługę w dawnej kaplicy szpitalnej kontynuował do IX 2014. W szpitalu przy ul. Grenadierów udzielał się aż do IX 2014.

Ks. Franciszek otaczał swą pasterską opieką nie tylko chorych, ale także personel pracujący w szpitalach i rodziny chorych. Dla niego szpital był jakby parafią, stąd obejmował go całościowym oddziaływaniem duszpasterskim.

Włączał się też w duszpasterstwo przy naszym kościele Chrystusa Króla w Warszawie (przez odprawianie mszy i spowiedź) i nadal podtrzymywał duszpasterstwo sióstr zakonnych, służąc im głównie jako spowiednik, zwłaszcza felicjankom w Marysinie i przy ul. Nowowiejskiej.

*******************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1909 – W niedzielę, w parafii Klecza Dolna odbyło się uroczyste przyjęcie pallotynów. Ceremonii przewodniczył ks. proboszcz Ignacy Żyła. Ta miła uroczystość nie odbyła się w kościele parafialnym, gdyż rok wcześniej pożar strawił świątynię, a tego roku również plebanię. Kaplicę urządzono w dawnej stajni; ksiądz proboszcz mieszkał u parafian. To właśnie w tej kaplicy, w obecności wielu wiernych, odbyło się to wydarzenie. Przy okazji należy dodać, że pallotyni kopieccy również zostali przez władze austriackie opodatkowani na rzecz budowy nowego kościoła w Kleczy. Wypełnienie tego nakazu nie było proste, bowiem ciągle brakowało pieniędzy. Sytuacja finansowa polepszyła się dopiero pod koniec 1909, dzięki wpływom pieniężnym od dobrodziejów Stowarzyszenia.

W tym też roku jeden brat po drugim, z różnych przyczyn opuszczali Stowarzyszenie; w końcu został tylko jeden, którego imienia i nazwiska ks. Alojzy Majewski nie wymienia.

1924 – Z Suchar do Wadowic na Kopiec powrócił ks. superior Alojzy Majewski razem z ks. kanonikiem Ignacym Żyłą, proboszczem z Kleczy, który oglądał pallotyński dom w Sucharach.

1926 – Ks. diakon Franciszek Pauliński (+1943) otrzymał w Tarnowie święcenia kapłańskie z rąk bpa Edwarda Komara, sufragana tarnowskiego.

Ks. Pauliński miał przyjąć święcenia 20 VI 1926, ale na tydzień przed wyznaczonym terminem zachorował na zapalenie otrzewnej i znalazł się w szpitalu w Wadowicach.

1926 – Ks. Antoni Purol przeszedł do domu w Sucharach (od 1927 pełnił tam funkcję magistra kleryków). W 1933 został skierowany do Chełmna, gdzie był magistrem (nauczycielem) w gimnazjum.

1930 – W Ołtarzewie klerycy nowicjusze drugiego kursu rozpoczęli 6.dniowe rekolekcje przed złożeniem pierwszej profesji. Rekolekcje prowadził ks. Franciszek Kilian. Rozpoczęto je hymnem do Ducha Świętego przed modlitwami wieczornymi. Oprócz codziennych ćwiczeń pobożnościowych, rekolektanci mieli dwie nauki, czytanie duchowne, drogę krzyżową i medytację.

1936 – Klerycy udali się z wycieczką do Puszczy Kampinoskiej, do Truskawia.

1937 – W katedrze w Warszawie święcenia kapłańskie z rąk abpa Stanisława Galla, sufragana warszawskiego, przyjęli diakoni: Alojzy Hassa (+1982), Stanisław Jaworski (+1974) i Jan Nełkowski (+1994).

Podczas kolacji składano życzenia neoprezbiterom i wygłaszano okolicznościowe wiersze (kl. Stefan Treuchel i kl. Bronisław Wiater). Orkiestra seminaryjna odegrała kilka utworów muzycznych.

1937 – Ks. Stanisław Czapla był na zjeździe zelatorów pallotyńskich w Warszawie.

1938 – Księża proboszczowie ze Żbikowa, Babic, Zaborowa i Borzęcina na czele z ks. dziekanem [warszawskim] kanonikiem J. Dąbrowskim, zebrali się w pallotyńskim domu, ustalając projekt granic dla nowej parafii ołtarzewskiej.

1941 – W niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym w Auschwitz zmarł br. Piotr Bochenek (ur. 1911 w Grybowie, w diecezji tarnowskiej).

Br. Piotr początkowo w Stowarzyszeniu pracował w gospodarstwie, później był kolporterem prasy. Był bardzo pracowitym, pogodnym i uczynnym bratem.

23 V 1941 został aresztowany przez gestapo w Ołtarzewie, następnie osadzony na Pawiaku i przewieziony do obozu koncentracyjnego w Auschwitz, gdzie zginął 8 VIII 1941 w bliżej nieznanych okolicznościach. Nosił numer obozowy 16647.

1944 – Ks. Walerian Pączek został mianowany szefem duszpasterstwa Grupy Północ w Warszawie (podlegali mu spośród pallotynów kapelani: Michał Kordecki, Adam Wiśniewski i Alfons Pellowski). We wrześniu 1944 z oddziałami przeszedł kanałami do Śródmieścia i został przydzielony do zgrupowania „Róg” (przy ul. Szpitalnej, róg ul. Chmielnej), pełniąc funkcję dziekana dla uratowanych ze Starówki oddziałów Grupy Północ. Po reorganizacji Armii Krajowej wszedł do 36 Pułku Piechoty Legii Akademickiej. W powstaniu otrzymał 28 VIII Krzyż Walecznych, a 17 IX awans do stopnia majora. W X 1944 ze zgrupowaniem „Róg” (dowództwo majora Stanisława Błaszczaka) trafił do niewoli.

1946 – Ks. Cezary Jurkiewicz, po odzyskaniu zdrowia (po obozach koncentracyjnych w Sachsenhausen i Dachau), wyjechał z Niemiec na studia do Rzymu i zamieszkał w domu generalnym przy SS. Salvatore in Onda. Przynależał wówczas do regii francuskiej. Po roku pobytu w Rzymie udał się do Francji, by uczyć w pallotyńskim gimnazjum w Chevilly (Polskie Gimnazjum Królowej Apostołów) języków nowożytnych, a głównie języka polskiego.

1946 – Do domu w Gdańsku przy ul. Marii Skłodowskiej Curie przybył z Chełmna ks. Alojzy Arendt. Proponowano mu stanowisko kanclerza Kurii Gdańskiej, ale on 10 sierpnia „zrzekł się u ks. administratora Andrzeja Wronki” tej funkcji.

1948 – Ks. Franciszek Madej wygłosił kazanie na odpuście Matki Bożej Anielskiej w Jaroszowicach. Sumę celebrował o. Mateusz Cholewa, karmelita.

– Dom w Wadowicach gościł pielgrzymkę liczącą 200 osób.

1950 – Do Ołtarzewa przybył ks. Leon Cieślak, jako nowy ojciec duchowny alumnów i rozpoczął tego dnia rekolekcje dla kleryków.

1950 – Ks. Stanisław Martuszewski został skierowany do Wadowic, gdzie był ojcem duchownym NSD, mistrzem nowicjatu (1952-56) i jednocześnie rektorem domu (1953-57). We IX 1956 został mianowany radcą prowincjalnym. Od 23 VI 1957 objął obowiązki rektora domu seminaryjnego w Ołtarzewie.

1965 – W katedrze w Olsztynie, w obecności Stefana kard. Wyszyńskiego, odbył się pogrzeb bpa warmińskiego Tomasza Wilczyńskiego. Brał w nim udział były prowincjał ks. Eugeniusz Weron SAC.

1977 – Księża diecezjalni z różnych stron Polski, należący do Unii Kapłańskiej Kleru rozpoczęli w Ołtarzewie czterodniowe rekolekcje. Prowadził je bp Paweł Socha. Wszystkich uczestników było 66.

– W Wadowicach, alumni przygotowujący się do pierwszej konsekracji rozpoczęli trzytygodniowe Dyrektorium. Prowadził je ojciec duchowny ks. Bogdan Boniewicz. W Dyrektorium, oprócz 19 alumnów, po pierwszym roku studiów, wzięli udział ponadto klerycy: Ryszard Marciniak i Grzegorz Guzowski, którzy nie mogli uczestniczyć w nim w ubiegłym roku oraz kleryk Józef Raś, przebywający w Poznaniu.

1978 – W Wadowicach na Kopcu Dyrektorium przed pierwszą konsekracją rozpoczął kurs pierwszy alumnów. Dyrektorium prowadził ojciec duchowny ks. Bogdan Boniewicz.

1990 – Na cmentarzu w Korzkwi został pochowany ks. kanonik Jan Kapcia (w 1946 został inkardynowany do archidiecezji krakowskiej).

1995 – W Warszawie odbyły się uroczystości pogrzebowe br. Jana Pęcherka. Mszy koncelebrowanej przez ponad 40 współbraci z obydwu prowincji przewodniczył ks. wicegenerał Jan Kupka. Homilię wygłosił ks. prowincjał Mieczysław Olech. Byli obecni karmelici z parafii rodzinnej zmarłego, rodzina, liczni przyjaciele i wierni z Warszawy. Został pochowany w kwaterze pallotyńskiej na warszawskim cmentarzu na Bródnie.

1998 – Pani Fernandez Emmanuel została nominowana przez ks. superiora Henryka Hosera na dyrektora Gimnazjum w Osny.

ks. dr Stanisław Tylus SAC, Pallotyński Instytut Historyczny