Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
8 września 2020

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Kalendarium Pallotyńskie na 8 września

1979 – W Cambridge zmarł na atak serca ks. Józef Zawidzki (ur. 1902 w Świecy, w parafii Odolanów, w archidiecezji poznańskiej), doktor teologii, profesor Seminarium w Ołtarzewie, redaktor prasy katolickiej, radca prowincjalny, osobisty sekretarz bpa Stanisława Adamskiego, kapelan wojskowy, duszpasterz polonijny w Anglii.

W Anglii pozostał do końca życia jako członek regii francuskiej. Za wybitne i długoletnie zasługi w pracy społecznej został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

*******************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1925, 1927 – Uczniowie Collegium Marianum z Kopca poszli na pielgrzymkę do Kalwarii Zebrzydowskiej (1925). Podobnie w 1927 – w tym roku wśród uczestników była „również pewna część profesorów”.

1935 – W Ołtarzewie ks. rektor Alfons Męcikowski odprawił Mszę św. i wygłosił kazanie dla stowarzyszenia KSMŻ, w ich święto. Po sumie odbyła się akademia i przedstawienie przygotowane przez druhny KSMŻ.

1936 – W sanktuarium maryjnym w Rokitnie sumę odpustową celebrował ks.  Stanisław Wierzbica, rektor Ołtarzewa. Obecny był też ks. Alfons Męcikowski.

 – W kaplicy parkowej w Ołtarzewie nabożeństwo do Matki Bożej Siewnej, w intencji rolników, odprawił ks. Norbert Pellowski.

1939 – Podczas nalotu lotniczego na szosę i stację kolejową w Dębem Wielkim k. Mińska Mazowieckiego zginął br. Klemens Petka (ur. 1911 w Schönfeld (ob. Krasin) lub w Mühlhausen (ob. Młynary) k. Prussisch Holland (ob. Pasłęk), w Prusach Wschodnich). Został zabity na szosie w pobliżu kościoła. Wtedy to wraz z innymi współbraćmi uciekał rowerem drogą z Warszawy na Wschód. Spoczął w północno-zachodniej części cmentarza parafialnego w Dębem Wielkim, wśród grobów uciekinierów z 1939, które obecnie już nie istnieją.

1939 – Zbombardowany został dworek-kaplica i mieszkanie proboszcza w Ołtarzewie. Do końca listopada tego roku ks. proboszcz Romuald Kozłowski prowadził duszpasterstwo parafialne w dawnym refektarzu w domu pallotynów w Ołtarzewie, który przeznaczono na kaplicę. W niedzielę 3 grudnia 1939 r. Mszę św. dla wiernych odprawił już w kaplicy urządzonej w domu pani Karczmarskiej, przy ul. Zamoyskiego 12

1945 – Rozpoczął się pierwszy powojenny nowicjat w Sucharach, wspólny dla kleryków i braci. Rozpoczęło go 14 kleryków, bo na brata nikt się nie zgłosił, ani w tym, ani w następnym roku. Suchary już przed wojną były siedzibą nowicjatu. Wojna zrujnowała dom i kaplicę. Nietknięta pozostała tylko zakrystia i kilka pokoi. Ks. prowincjał Jan Maćkowski polecił ks. Stanisławowi Czapli odremontowanie budynku i przeznaczenie go na nowicjat.

Nowicjat dla kleryków w Sucharach działał do 1947, nowicjat dla braci zaś do 1951, kiedy to postanowiono wydzierżawić budynek i teren siostrom pallotynkom.

1949 – W Ołtarzewie ks. prowincjał Stanisław Czapla dokonał obłóczyn 74 kandydatów na księży (dalszych dwóch kandydatów – 25 września). Następnego dnia, 31 nowicjuszy-kleryków z tej grupy wyjechało do Ząbkowic Śląskich, gdzie magistrem nowicjatu był ks. Alojzy Żuchowski, a jego socjuszem ks. Karol Kurek. W Ołtarzewie magistrem nowicjatu został ks. Michał Kordecki.

*Święto Narodzenia NMP było w Prowincji Polskiej dniem składania przez kleryków (i braci) konsekracji wiecznej w Stowarzyszeniu (dawniejsze określenie: profesji wiecznej). Tak było w latach 1956-74, 1976, 1994-99 i 2010-18, gdy następujący klerycy składali swoje profesje:

1956 – W Ołtarzewie klerycy: Stanisław Kaźmierczak, Józef Kołodziejczyk, Kazimierz Konkol, Tadeusz Madoń, Leon Niechoj, Alojzy Orszulik, Edmund Ossowski, Klemens Rusin, Władysław Stasiak, Józef Szczepański, Franciszek Wielgosz, Stanisław Wojtyła, Jan Zubek – na ręce ks. Franciszka Bogdana.

1957 – W Ołtarzewie klerycy: Anastazy Bławat, Konrad Chrzan, Jan Czajkowski, Leon Dąbski, Florian Kniotek, Tadeusz Mika, Henryk Mojecki, Tadeusz Okręglicki senior i Mieczysław Plewa, Stanisław Sarnicki, Stanisław Świerczek – na ręce ks. Stanisława Martuszewskiego.

1958 – W Ołtarzewie klerycy: Szczepan Bober,  Stefan Dusza, Czesław Herlender, Jan Jabłoński, Jan Jędraszek senior, Stanisław Jojczyk, Jan Kudłacik, Władysław Nadybał, Kazimierz Nowak, Edmund Osmólski, Kazimierz Parzyszek, Eugeniusz Skarzyński, Leszek Solakiewicz, Stanisław Stancel, Marian Szczotka – na ręce ks. Wojciecha Turowskiego.

1959 – W Ołtarzewie klerycy: Stanisław Bernacki, Roman Forycki, Józef Klaper, Franciszek Mąkinia, Stanisław Orlikowski – na ręce ks. Stanisława Martuszewskiego.

1960 – W Ołtarzewie klerycy: Józef Bagiński, Stanisław Bąkowski, Andrzej Chełkowski, Józef Dąbrowski junior, Józef Gołuński, Ludwik Homa, Stanisław Rękawek, Józef Siwek, Czesław Skuza, Jan Zając – na ręce ks. rektora Józefa Lisiaka.

1961 – W Ołtarzewie klerycy: Henryk Dziura, Andrzej Kołodziejczak, Mieczysław Lis, Leszek Malewicz, Marian Stankowski, Leon Witała – na ręce ks. Józefa Lisiaka.

1962 – W Ołtarzewie klerycy: Stanisław Kobielus, Marian Lesner – na ręce ks. radcy Józefa Dąbrowskiego.

1963 – W Ołtarzewie klerycy: Józef Słowik i Edward Trzeciak – na ręce ks. Ludwika Skuzy.

1964 – W Ołtarzewie klerycy: Józef Czachor, Henryk Popławski i Jan Tulo złożyli – na ręce ks. Józefa Lisiaka.

1965 – W Ołtarzewie klerycy: Jerzy Błaszczak, Edward Daniel, Józef Żemlok – na ręce ks. Józefa Dąbrowskiego.

1965 – W Kościelisku br. Tadeusz Robak – na ręce ks. Leona Niechoja.

1966 – W Ołtarzewie klerycy: Stanisław Chabiński, Kazimierz Jacaszek, Wacław Kwapisiewicz – na ręce ks. radcy Józefa Dąbrowskiego.

1967 – W Ołtarzewie klerycy: Marek Firczyk, Marian Łękawa, Tadeusz Nazar, Henryk Pempera, Andrzej Pierwoła, Zbigniew Stanek, Karol Świostek – na ręce ks. Józefa Dąbrowskiego.

1967 – W Poznaniu br. Tadeusz Orzechowski – na ręce ks. Andrzeja Chełkowskiego.

1967 – W Ząbkowicach Śląskich br. Piotr Pęcek – na ręce ks. Stanisława Martuszewskiego.

1967 – Br. Edward Podstawka.

1968 – W Ołtarzewie klerycy: Kazimierz Czulak, Antoni Dębkowski, Paweł Góralczyk, Stefan Kajfasz, Tadeusz Korbecki, Tadeusz Łojas, Czesław Parzyszek, Adolf Religa, Józef Wólczyński i br. Stanisław Pniakowski – na ręce ks. Józefa Dąbrowskiego.

1969 – W Ołtarzewie klerycy: Mirosław Drozdek, Henryk Kazaniecki, Piotr Marek, Walenty Otrębowski, Stefan Potoniec, Stanisław Rudziński, Julian Warzecha, Marian Wietrzyński – na ręce ks. Józefa Dąbrowskiego.

1971 – W Ołtarzewie klerycy: Eugeniusz Dutkiewicz, Tadeusz Puton, Józef Świerkosz, Witold Urbanowicz i Jacenty Waligórski – na ręce ks. Józefa Dąbrowskiego.

1972 – W Ołtarzewie klerycy: Ryszard Domański, Stanisław Jóźwik, Roman Zarzycki (i br. Stefan Olczyk) – na ręce ks. Jana Pałygi.

1973 – W Ząbkowicach Śląskich klerycy: Tadeusz Bazan, Jerzy Firczyk, Henryk Hoser, Eugeniusz Krzyżanowski, Antoni Myjak, Witold Pietrasiuk, Edmund Robek, Stanisław Urbaniak i br. Ambroży Leszkowski – na ręce ks. Józefa Dąbrowskiego. (T. Bazan, A. Myjak – Ołtarzew – ks. E. Weron).

1974 – Br. Jan Bandoszek – na ręce ks. Józefa Dąbrowskiego.

1976 – W Ołtarzewie kl. Henryk Stępień – na ręce ks. Józefa Dąbrowskiego.

1994 –  W Wadowicach klerycy: Bogusław Bogdan, Witold Brańka, Stanisław Korzeniowski, Aleksander Mazur, Andrzej Mucha, Wiesław Pęski, Mirosław Serzycki, Piotr Władyko i br. Jan Zawada z Prowincji Chrystusa oraz klerycy: Tomasz Borowski, Krzysztof Dudzik, Tomasz Idczak, Jędrzej Orłowski i Wojciech Stachura z Prowincji Zwiastowania Pańskiego – na ręce ks. Lesława Gwarka (Mieczysława Olecha?).

1995 – W Zakopanem klerycy z Prowincji Chrystusa: Zbigniew Babicki, Bogusław Cabała, Sławomir Ciarciński, Krzysztof Czapla, Adam Gąsior, Artur Geringer, Arkadiusz Grzeszczyk, Marek Książak, Leonard Lasota, Piotr Lasota, Adam Łuba, Paweł Majewski, Jacek Mikulski, Piotr Myśliwiec, Tadeusz Popiołek, Rafał Raus, Tomasz Stefanowski, Robert Szarecki, Sławomir Zaręba – na ręce ks. Lesława Gwarka

oraz klerycy z Prowincji Zwiastowania Pańskiego: Piotr Kopera, Sławomir Maizner, Tadeusz Miszewski, Jarosław Rodzik, Daniel Stefanowicz, Adam Suszko.

1996 – W kościele przy ul. Skaryszewskiej 12 w Warszawie alumni (i jeden brat) – na ręce swoich prowincjałów. Byli to: Ryszard Andrzejczyk, Artur Cierlicki, Janusz Gawrych, Piotr Kalinowski, Piotr Kubicki, Wojciech Kubrak, Zdzisław Prusaczyk, Włodzimierz Osica, Janusz Rogiński, Anatol Siciński, Paweł Szczupak, Robert Turyk i br. Romuald Fogiel z Prowincji Chrystusa Króla – na ręce ks. prowincjała Czesława Parzyszka, a z Prowincji Zwiastowania Pańskiego: Leszek Jędrzejewski, Krzysztof Oleszczak, Jarosław Sucki i Maciej Zawisza – na ręce ks. prowincjała Lesława Gwarka.

Obecni byli m.in.: ks. Jan Korycki prokurator generalny, ks. Wojciech Pietrzak wiceprowincjał Prowincji Zwiastowania Pańskiego, ks. Stanisław Filipek superior Regii Świętej Rodziny z Rwandy, ks. Henryk Hoser superior Regii Miłosierdzia Bożego z Francji, ks. Aleksander Pietrzyk rektor bazyliki Matki Bożej Pokoju z Yamoussoukro, ks. Jarosław Olszewski delegat prowincjała w Delegaturze Matki Bożej Fatimskiej na Ukrainie.

1997 – W Ząbkowicach Śląskich alumni:

– z Prowincji Chrystusa Króla: Edwin Bonisławski, Wiktor Cyran, Krzysztof Gajos, Czesław Kolasa, Jacek Kryń, Ireneusz Łukanowski, Tomasz Makarewicz, Mariusz Małkiewicz, Mirosław Mejzner, Rafał Nitek, Waldemar Pawlik, Jacek Smyk, Sławomir Stancelewicz i Józef Zabłocki – ręce ks. prowincjała Czesława Parzyszka;

– z Prowincji Zwiastowania Pańskiego: Marek Chmielniak, Walery Feliński, Piotr Gabryś, Piotr Karaszewski, Mirosław Lewandowski i Zbigniew Zięba – na ręce ks. prowincjała Lesława Gwarka.

Dyrektorium przygotowujące do złożenia konsekracji prowadził od 16 sierpnia do 8 września ks. prefekt Józef Lasak. Rekolekcje wygłosił ks. Roman Forycki SAC, rektor Seminarium w Ełku.

1998 – W Bielsku-Białej, w czasie uroczystej Eucharystii jeden kapłan i 13 kleryków – na ręce wyższych przełożonych: ks. prowincjała Czesława Parzyszka i ks. prowincjała Lesława Gwarka. Byli to: Adam Bogusz, Robert Kaim, Jacek Kryń, Artur Manelski, Roman Nakoneczny, Mariusz Piątkowski, Zdzisław Wdziekoński, Piotr Worwa, Jacek Wróbel, Stanisław Zarosa i Andrzej Zelek z Prowincji Chrystusa Króla oraz: Józef Kamisiński, Artur Karbowy, Przemysław Kobzda, Janusz Rempalski i Andrzej Śliwka z Prowincji Zwiastowania Pańskiego.

W uroczystości wzięli liczny udział kapłani obu prowincji, klerycy i wierni z parafii św. Andrzeja Boboli w Bielsku-Białej. Wydarzenie to poprzedziło Dyrektorium (od 17 sierpnia do 8 września) prowadzone tam przez ks. Tomasza Skibińskiego, wicerektora Seminarium w Ołtarzewie, w którym uczestniczyli wszyscy składający konsekrację oraz jeden brat. Bezpośrednim przygotowaniem do wiecznej konsekracji były 4.dniowe rekolekcje prowadzone przez ks. Mariana Kowalczyka, rektora Seminarium w Ołtarzewie.

1999 – W Sanktuarium MB Wychowawczyni w Czarnej klerycy z Prowincji Chrystusa: Dariusz Chałubiński, Władysław Łukasiewicz, Wiktor Matuszewski, Mariusz Piątkowski, Robert Płachta, Andrzej Rosiak oraz bracia: Ryszard Ciosek, Dariusz Kopecki, Marek Krasuski i Wojciech Szporna – na ręce ks. prowincjała Czesława Parzyszka.

Z Prowincji Zwiastowania Pańskiego: Tadeusz Beściak, Radosław Herka, Paweł Kotecki, Marek Kożak, Marek Wojnowski i Wojciech Więcław – na ręce ks. prowincjała Tomasza Skibińskiego.

Mszy św. przewodniczył ks. prowincjał Tomasz Skibiński, a homilię wygłosił ks. Czesław Parzyszek.

2009 – W Kigali na Gikondo, w Rwandzie, kl. Pierre Koffi Dibi złożył wieczną konsekrację.

2010 – W Ołtarzewie klerycy z Prowincji Chrystusa: Eugeniusz Cymbaluk, Walery Dubyna, Leszek Juda, Grzegorz Kalbarczyk, Mariusz Wierzba – na ręce ks. prowincjała Józefa Lasaka, oraz klerycy z Prowincji Zwiastowania Pańskiego: Ireneusz Najdek, … – na ręce ks. prowincjała Kazimierza Czulaka.

2011 – W Poznaniu klerycy: Wiaczesław Grynewycz, Marcin Krzysztoszek, Jurij Siciński, Michał Orzoł, Dariusz Sala, Radosław Wileński … – na ręce ks. prowincjała Józefa Lasaka;

kl. Michał Górski, Marcin Kunat, Ivan Sharuk, Stanislau Skrydalevich, Kamil Szymczak, Michał Wójciak – na ręce ks. Adriana Galbasa.

2012 – W Zakopanem klerycy: Marcin Bieniasz, Jan David, Rafał Machłajewski, Krzysztof Morawik, Grzegorz Suchodolski, Grzegorz Świecarz i Paweł Zieja – na ręce ks. prowincjała Józefa Lasaka, a klerycy: Tomasz Dutkiewicz, Yauheni Yursha z Prowincji Zwiastowania Pańskiego – na ręce ks. prowincjała Adriana Galbasa.

2012 – W Gikondo (Rwanda) kl. Franck Sylwester Allatin Yapo.

2013 – W Międzyrzeczu klerycy: Paweł Jurkowski, Krzysztof Pietrzyk, Witalij Wezdeckij – na ręce ks. prowincjała Józefa Lasaka

Z Prowincji Zwiastowania Pańskiego klerycy: Karol Burban, Yauheni Eismont, Dzianis Kryvanosau, Josif Parfianovich, Kamil Wolan – na ręce ks. prowincjała Adriana Galbasa.

2014 – W Bóbrce klerycy: Tomasz Mniszak i Michał Szeszko i Krzysztof Śniadoch z Prowincji Chrystusa Króla – na ręce ks. wiceprowincjała Zenona Hanasa oraz z Prowincji Zwiastowania Pańskiego – Krzysztof Freitag, Jan Wysocki, Łukasz Prausa, Jura Strach.

2015 – W Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Częstochowie klerycy: Dawid Dziedzic, Sebastian Kołodziejski i Mariusz Zakrzewski z Prowincji Chrystusa Króla – na ręce ks. prowincjała Józefa Lasaka, a z Prowincji Zwiastowania Pańskiego, klerycy: Przemysław Budziński, Wiesław Rychter, Dariusz Żebrowski, … – na ręce ks. prowincjała Adriana Galbasa

2016 – W Spišská Nová Ves (Słowacja) – klerycy: Przemysław Brodowski, Łukasz Dzwolak, Leonid Jaroszyński, Marcin Przywara i Sebastian Rolka złożyli konsekrację wieczną na ręce ks. prowincjała Józefa Lasaka. Ks. prowincjał Adrian Galbas przyjął konsekrację kleryków z Prowincji Zwiastowania Pańskiego od …. Akt konsekracji złożyli podczas Eucharystii, której przewodniczył bp Andrej Imrich, biskup pomocniczy diecezji Spiš.

2017 – W Zakopanem klerycy: Tomasz Kotulski, Maciej Krzywiński, Marcin Majewski i Wojciech Winek – na ręce ks. wiceprowincjała Waldemara Pawlika, a kl. Dawid Piekarski – na ręce ks. prowincjała Adriana Galbasa.

2018 – W Ołtarzewie klerycy: Jarosław Dragan, – na ręce ks. prowincjała Zenona Hanasa.

(Uwaga: lista składających wieczną konsekrację w latach 1994-99 i 2010-18 jest w trakcie opracowania)

****************************

1956 – W dniach 2-8 IX rekolekcje roczne dla księży i kleryków prowadził w Osny ks. Czesław Wędzioch.

1957 – Ks. Stanisław Hereśniak został skierowany do Rynu na Mazurach. Był tam pierwszym rektorem kościoła, proboszczem (od 1962) i organizatorem życia parafialnego. Pracował w Rynie do 1968.

1966 – W Ząbkowicach Śląskich odbyły się obłóczyny nowicjuszy. Sutannę przyjęli: Paweł Biernacki, Zdzisław Feldo, Tadeusz Gniadek, Eugeniusz Krzyżanowski, Czesław Mazur, Witold Pietrasiuk, Józef Rataj, Stanisław Zalewski i br. Stefan Olczyk. Ceremonii obłóczyn dokonał ks. prowincjał Stanisław Martuszewski. 29 IX obłóczony został jeszcze Ryszard Domański.

1967 – W Osny, w dniach 3-8 IX, ks. Józef Bogdan, radca generalny, prowadził rekolekcje roczne dla współbraci. Po zakończeniu rekolekcji, 8 września, odbyło się spotkanie wszystkich uczestników, na których omawiano wspólne problemy.

1974 – Zgodnie z listem przełożonego generalnego Stowarzyszenia weszły w życie na okres próbny (do najbliższego Zebrania Generalnego) „Prawo” Stowarzyszenia i nowe „Ustawy”. Dotychczasowe „Ustawy” miały w okresie przejściowym charakter prawa uzupełniającego.

1974 – W Ołtarzewie, na ręce ks. wiceprowincjała Jana Pałygi, 33. alumnów ponowiło konsekrację w Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego.

1977 – Poświęcenia plebanii w Łęgowie dokonał dziekan z Susza ks. Zbigniew Nowak.

1982 – Rozpoczął kadencję nowy Zarząd Domu Collège w Osny w składzie: ks. Henryk Gracz – rektor, ks. Jerzy Zawierucha – pierwszy radca i ks. Józef Liszewski – drugi radca.

1985 – Poświęcono nową plebanię i organy w Łęgowie, które zbudował ks. Józef Bagiński. Poświęcenia w dniu odpustu parafialnego dokonał administrator prowincjalny.

1989 – Ojciec Święty Jan Paweł II mianował ks. Alojzego Orszulika SAC, zastępcę sekretarza Konferencji Episkopatu Polski i kierownika Biura Prasowego Episkopatu Polski, bpem pomocniczym diecezji siedleckiej, przydzielając mu stolicą tytularną Vissalsa. Konsekrację biskupią przyjął 8 grudnia 1989 r. w katedrze Niepokalanego Poczęcia NMP w Siedlcach.

1989 – Z Ząbkowic Śląskich, po czuwaniu na Jasnej Górze, przybyło do Ołtarzewa 20 kleryków nowicjuszy.

1989 – W Kolegium św. Stanisława w Osny rozpoczął swoją kadencję nowy Zarząd. Tworzyli go: ks. Jerzy Zawierucha – rektor, ks. Henryk Gracz – radca, ks. Józef Liszewski – drugi radca. Rada Regionalna mianowała Zarząd Kolegium 28 VI 1989.

1990 – Pap. Jan Paweł II podczas wizyty w nuncjaturze apostolskiej w Kigali wyraził życzenie, aby pallotyni objęli duszpasterską opieką bazylikę w Yamoussoukro na Wybrzeżu Kości Słoniowej. Wizyta papieża w Rwandzie trwała od 7 do 9 IX 1990.

1992 – Rada Generalna wydała „Dekret przekształcenia Prowincji Chrystusa Króla w Polsce”. Realizacja dekretu zakończyła się 25 III 1993, kiedy to powstały dwie osobne prowincje pallotyńskie w Polsce: Chrystusa Króla i Zwiastowania Pańskiego, na czele których stanęli prowincjałowie – ks. Mieczysław Olech i ks. Lesław Gwarek. Dekret Rady Generalnej podpisał wikariusz generalny ks. Séamus Freeman, gdyż ks. Martin Juritsch od 26 II 1992 udał się na leczenie do Niemiec i miał tylko powrócić na rozpoczęcie Zebrania Generalnego 10 IX tr.

1992 – W Radomiu odbył się pogrzeb br. Piotra Rzeźnika. W kościele parafialnym, przy którym przez ostatnie 22 lata pracował, zebrało się ponad 50 współbraci z różnych domów. Kościół wypełnili parafianie, którzy chcieli w modlitwie wyrazić wdzięczność i szacunek dla powołania braterskiego. Mszy koncelebrowanej przewodniczył Adam Odzimek, radomski bp pomocniczy, który przywołał osobiste spotkania z br. Piotrem i zwrócił uwagę na rolę powołania brata, jako znaku świętości Kościoła. Homilię pogrzebową wygłosił prowincjał ks. Czesław Parzyszek. Procesję na cmentarz poprowadził również bp Odzimek. Br. Piotr został pochowany jako pierwszy w kwaterze pallotyńskiej, na cmentarzu w Radomiu.

1996 – W Osny wieczną konsekrację złożył kl. Krzysztof Hermanowicz, pracujący wówczas jako katecheta i animator w Paryżu.

2000 – Br. Jan Breza obchodził w Poznaniu jubileusz 50-lecia konsekracji w Stowarzyszeniu. We Mszy prowincjał ks. Tomasz Skibiński dziękował Bogu za łaskę trwania w Stowarzyszeniu i dawania świadectwa Bogu i ludziom przez br. Jana.

2005 – Ks. Jerzy Dobkowski został ponownie rektorem domu w Montmorency.

2005 – S.E. Joesph Augustine, abp z Raipur, pobłogosławił pierwszy dom nowego stowarzyszenia Sióstr Wieczernika Najświętszego Serca. Jest to stowarzyszenie rozwijające się w Bilaspur (Indie), pod kierownictwem ks. Tomy Churathil SAC, które żyje duchowością św. Wincentego Pallottiego. Dom „Cenacle Ashram” (Wieczernik) oferuje program rekolekcyjny „Rekolekcje Wieczernika”, obliczony na 40 dni, który przyciąga wielu księży, zakonników i sióstr zakonnych. W dniu błogosławieństwa domu trzy nowicjuszki złożyły pierwszą konsekrację.

2012 – Uroczystości pogrzebowe ks. Stanisława Jojczyka, duszpasterza w NRD, rekolekcjonisty, pracownika Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego, odbyły się w trzech stacjach. Najpierw było pożegnanie w ząbkowskiej kaplicy, gdzie współbracia i siostry od Aniołów odmówili Jutrznię, a ks. Andrzej Kopczyński, proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego w Ząbkach, pożegnał zmarłego. Dalsza część uroczystości, zgodnie z wolą ks. Stanisława, odbyła się w kościele-sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Mazowieckim. Mszę pogrzebową pod przewodnictwem abpa Henryka Hosera, ordynariusza diecezji warszawsko-praskiej, sprawowało 80 kapłanów. W homilii abp Hoser przypomniał czasy młodości ks. Stanisława, które przypadły na lata II wojny światowej, podkreślił jego zasługi na rzecz Kościoła misyjnego, wierność charyzmatowi św. W. Pallottiego oraz oddanie głoszeniu słowa Bożego w kraju i za granicą. W uroczystości uczestniczyli bracia i alumni pallotyńscy, siostry zakonne, pracownicy Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego i Apostolicum. Obecna była rodzina i wierni wraz z proboszczem parafii Trzetrzewina, który po mszy w ciepłych słowach przedstawił zmarłego jako wspaniałego kapłana i przyjaciela, człowieka zawsze radosnego, życzliwego, gościnnego, służącego pomocą i podnoszącego ludzi na duchu. Ks. prowincjał Józef Lasak podkreślił, że jego spotkania z ks. Jojczykiem zaowocowały wstąpieniem do pallotynów. Doczesne szczątki zmarłego spoczęły w kwaterze pallotyńskiej na cmentarzu parafialnym w Ołtarzewie.

2014 – Księża diakoni: Gaspard Ayabagabo, Jérémie Boseniko Kamara, Patient Katembo Kioma, Anaclet Myjyanama, Patient Polepole Safari i Abel Rutaganda z Regii Świętej Rodziny (Rwanda-Kongo) przyjęli święcenia kapłańskie.

2015 – Święcenia kapłańskie przyjęli księża diakoni: Faustin Iragena Camarade, Dominique Savio Karimumvumba, Modeste Mutayongwa Karubamba, Vincent Nduwayo Bimenyimana, Hyacinthe Niyonzima Ndyanabo, Jean Bosco Nizeyimana Sekambizi i Patrick Nsanzamahoro, z Regii Świętej Rodziny (Rwanda-Kongo).

ks. dr Stanisław Tylus SAC, Pallotyński Instytut Historyczny