Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
9 czerwca 2020

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Kalendarium Pallotyńskie na 9 czerwca

2019 – Wspólnota pallotyńska w Warszawie obchodziła 60-lecie Sakramentu Kapłaństwa przyjętego przez ks. Jana Koryckiego SAC i ks. Jana Pałygi SAC.

O godz. 12:00 współbracia oraz zaproszeni goście zgromadzili się w kościele Chrystusa Króla, by sprawować i uczestniczyć we Mszy św. jubileuszowej, której przewodniczył ks. Jubilat Jan Korycki w gronie 13 kapłanów. Na początku Mszy św. dostojnych gości przywitał administrator prowincjalny i radca domu, ks. Tomasz Pławny SAC. W kazaniu ks. Józef Ciupak SAC przedstawił najważniejsze wydarzenia z życia obu Jubilatów, przybliżając ich działalność apostolską w różnych miejscach Europy. Na zakończenie Mszy św. ks. Jubilat Jan Korycki wspominał początki swego powołania kapłańskiego i w serdecznych słowach podziękował wszystkim uczestnikom za przybycie i modlitwę.

Po Mszy św. wszyscy goście udali się na jubileuszowy obiad, podczas którego odśpiewano tradycyjne „Plurimos annos”. Wiele ciepłych słów, wspomnień i życzeń wypowiedzieli wówczas w następującej kolejności: ks. prof. Czesław Parzyszek SAC, o. Gabriel Bartoszewski OFMCap, s. Iwona Nadziejko SAC, przełożona prowincjalna, p. Jolanta Skorupa, s. Monika Jagiełło SAC, wiceprzewodnicząca KRZAK, ks. Jerzy Błaszczak SAC, p. dr Beata Kowalczyk, p. Adam Kot, p. Hubert Zawrzykraj, a na zakończenie ks. Jan Korycki podziękował wszystkim za przybycie, a ks. Józefowi Ciupakowi za kazanie i organizację tej uroczystości.

*******************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1815 – Podpisany został akt końcowy Kongresu Wiedeńskiego (1814-15). Kongres został zwołany w celu ustanowienia porządku w Europie, po zwycięstwie nad napoleońską Francją. W wyniku postanowień Kongresu przywrócono Państwo Kościelne (w 1809 Napoleon I wcielił Państwo Kościelne do Królestwa Italii).
Z byłego Księstwa Warszawskiego utworzono Królestwo Polskie, zwane też Kongresowym i podporządkowano je Rosji unią personalną. Car Aleksander I jako król Królestwa nadał mu konstytucję, a jego namiestnikiem został wielki książę Konstanty.
Kongres 18 X 1815 utworzył Rzeczpospolitą Krakowską (Wolne Miasto Kraków), pozostającą pod kontrolą trzech państw sąsiednich: Imperium Rosyjskiego, Królestwa Prus i Cesarstwa Austrii.

1837 – W Rzymie zmarła Anna Maria Taigi (ur. 1796), błogosławiona, mistyczka, beatyfikowana 30 V 1920 przez pap. Benedykta XV, tercjarka w zakonie trynitarzy, żona i matka siedmiorga dzieci, prowadząca pokutniczy tryb życia, praktykująca posty i wyrzeczenia, doświadczająca stanów ekstazy i wizji. Z jej rad duchowych korzystali m.in.: Wincenty Pallotti i Kasper del Bufalo. Relikwie błogosławionej znajdują się w Bazylice św. Chryzogona w Rzymie.

1929 – Dom w Ołtarzewie odwiedził ks. Nikodem Cieszyński (+23 IX 1942 w Rawiczu), redaktor „Roczników Katolickich” (1923-38) wraz z ks. superiorem Wojciechem Turowskim SAC.

1938 – Rozpoczął wizytację kanoniczną w Ołtarzewie ks. generał Karl Hoffmann, z pomocą ks. ekonoma prowincjalnego Albina Łukiewskiego. Ks. Generała powitał ksiądz Franciszek Kilian, profesor Seminarium.

1939 – Dom Stowarzyszenia w Gdańsku przy Halbe Allee (od 1927) uzyskał kanoniczne zatwierdzenie. Już we wrześniu 1939 hitlerowcy usunęli jego właścicieli; obiekt zamienili na Instytut Higieny, a kaplicę na salę wykładową. 10 X pallotynom niemieckim przekazano zamknięty wcześniej (30 IX) polski kościół Chrystusa Króla w Gdańsku. Wykonanie decyzji władz hitlerowskich nastąpiło 2 XI 1939. Pallotyni ze wszystkimi ruchomościami, a nawet z organami, przenieśli się do nowego domu przy kościele Chrystusa Króla.

1950 – Do Warszawy przyleciał samolotem z Rzymu ks. generał Wojciech Turowski. Od 11 czerwca rozpoczął wizytację kanoniczną Polskiej Prowincji w następującym porządku: Kopiec, Poznań, Suchary, Gdańsk, Chełmno i Ołtarzew.

1966 – W uroczystość Bożego Ciała parafia w Wałbrzychu kontynuowała „Te Deum Tysiąclecia”. Bp Paweł Latusek odprawił Mszę, wygłosił kazanie, poprowadził procesję do czterech ołtarzy i poświęcił drugie wotum parafii – monstrancję Tysiąclecia. Obecny był ks. radca Józef Dąbrowski.
W czerwcu też na wieży kościoła zawisł dzwon o wadze 1500 kg.

1971 – Po trzech latach nauki br. Tadeusz Wojciechowski uzyskał absolutorium Technikum Ogrodniczego w Sochaczewie. W tym czasie zwolniony był z obowiązków kierownika ogrodu w Ołtarzewie.

1972 – Ks. Witold Zdaniewicz wyjechał do Wrocławia w celu przeprowadzenia badań socjologicznych wśród zakonów żeńskich.

1973 – Siostry Eucharystki od św. Wincentego uzyskały oficjalne uznanie kościelne. Wspólnota sióstr została założona w 1951 przez m. Annę Sardiello w mieście San Prisco, 30 km na północ od Neapolu. „Poświęcamy się miłości i kultowi Eucharystii ożywiającej wszystkie nasze prace i działania apostolskie, działalność społeczną i edukację. Poprzez ewangeliczną miłość i modlitwę adoracji, uwielbienia i zadośćuczynienia, wynagradzamy za niewierności osób konsekrowanych”.
Założycielka zmarła 22 VII 1982, a 22 VII 2014 rozpoczął się jej diecezjalny proces beatyfikacyjny.

1977 – W Boże Ciało ks. Stanisław Orlicki prowadził procesję eucharystyczną ulicami Ołtarzewa.

1980 – Ks. wicerektor Ołtarzewa Jan Papkała prowadził w Zakopanem Studium Apostolskie dla księży średniego pokolenia. Uczestnikiem Studium był m.in. ks. Marian Szczotka, wykładowca muzyki.

1983 – Ks. Henryk Herkt rozpoczął budowę dwupoziomowej świątyni w Otwocku.

1987 – W Lublinie, na niezabudowanych wtedy błoniach dzielnicy Czuby, przy wznoszonym tu kościele Świętej Rodziny, Ojciec Święty Jan Paweł II udzielił święceń kapłańskich diakonowi Zbigniewowi Dobkowi SAC. Wszystkich diakonów przystępujących do Sakramentu Kapłaństwa było 46 (reprezentujących wszystkie diecezje).
Poświęcił też kamień węgielny pod kościół Wieczerzy Pańskiej w Lublinie, przywieziony z Wieczernika jerozolimskiego. Ojciec Święty Jan Paweł II odbywał wtedy III pielgrzymkę do Ojczyzny (8-14 VI 1987).

1992 – Rada Prowincjalna zdecydowała o podjęciu pracy duszpasterskiej na Słowacji, gdzie zaprosił nas bp Spisza, František Tondra. Do pracy duszpasterskiej wytypowano trzech księży: Andrzeja Pierwołę, Wincentego Chodowicza i Grzegorza Rydzewskiego.
„Granicę polsko-słowacką w Łysej nad Dunajcem przekroczyliśmy po raz pierwszy 17 lipca 1992 r. Dzięki życzliwości i pomocy o. Stefana Horwatha, werbisty, co dopiero wybranego na prowincjała, zatrzymaliśmy się w Białej Spiskiej (Spišská Belá), by przez miesiąc oswoić się z językiem słowackim. Od września byliśmy już na stanowiskach pracy jako wikariusze. Wincenty w Starej Lubowli (Stará L’ubovňa), Grzegorz w Kieżmarku (Kežmarok) a ja w Spišská Nová Ves. […] biskup przekazał nam od 1 VII 1993 parafię Smižany” (z listu ks. rektora Andrzeja Pierwoły).

1992 – Na tymże posiedzeniu Rada Prowincjalna zatwierdziła kanonicznie domy w Dowbyszu i Żytomierzu na Ukrainie. Nastąpiło to za zgodą Rady Generalnej (26 V 1992) i bpa żytomierskiego (6 V 1992).

1999 – Ks. Tadeusz Korbecki rozpoczął pracę w Meksyku, jako wikariusz pallotyńskiej parafii św. Jana Chrzciciela w Tenango del Aire (od 2002 jest to sanktuarium Bożego Miłosierdzia). Ostatecznie ze względów zdrowotnych wrócił do Polski w 2008 i 25 VIII został skierowany do Częstochowy, do dyspozycji rektora domu. Rok później został przeniesiony do Ząbkowic Śląskich.

2000 – Święcenia kapłańskie przyjął diakon Chrysante Rwasa z Regii Świętej Rodziny (Rwanda-Kongo).

2004 – We Wrzosowie zakończył się Zjazd formatorów (4-9 czerwca) trzech prowincji, bezpośrednio odpowiedzialnych za formację podstawową. W ciągu kilku dni formatorzy (w tym z Ołtarzewa: rektor, prefekci, ojcowie duchowni Seminarium) dzielili się doświadczeniem oraz przemyślanymi pomysłami na poprawę formacji.
W pierwszym dniu gościem spotkania był ks. prof. Lucjan Balter, który przedstawił program formacji według Ascezy Organicznej. Drugiego dnia s. Beata Matuszewska SAC zapoznała uczestników z programem formacyjnym dla dzieci i młodzieży, wypracowanym i realizowanym przez pallotynki dla Wspólnot Wieczernikowych. Ostatnim tematem był „Projekt Formacji Chrześcijańskiej – Sequere Me”, przedstawiony przez autora, ks. Piotra Marka. Program ten został zatwierdzony przez Prowincję Zwiastowania Pańskiego jako program formacji ZAK na szczeblu parafialnym i ponad parafialnym.

2007 – W Kętrzynie zmarł ks. Eugeniusz Piskorek SAC (ur. 1932 w Olszance, w parafii Krzczonów, w diecezji lubelskiej), rekolekcjonista, kustosz, pracownik Sekretariatu ds. Miłosierdzia Bożego, organizator sympozjów i kongresów miłosierdzia Bożego. Był cenionym i wymagającym duszpasterzem. Sam często wspominał swoją pracę w Poznaniu (wikariusz parafii w latach 1959-66). Chociaż ks. Eugeniusz pod koniec życia zamieszkał w Łodzi, to jednak do końca życia duchowo nie opuścił Doliny Miłosierdzia i żył troską o krzewienie kultu miłosierdzia Bożego.
Kochał sport, szczególnie ping-pong, w którym przez wiele lat był niepokonany, nawet będąc w kapłaństwie.

2010 – W Gdańsku zmarła s. Bonita Wojtach (ur. 1924 w Kalinówce Królewskiej, w powiecie białostockim), pallotynka. W latach 1986-91 pracowała w zakrystii w kościele Chrystusa Króla w Gdańsku. Od 1 XI 1991 do końca życia przebywała w domu Zgromadzenia przy ul. Malczewskiego 144. Tu, mimo podeszłego wieku i ciężkiego niedomagania serca, wykonywała różne drobne prace. Przygotowywała bieliznę kielichową, różne wyroby szydełkowe, a nade wszystko długie godziny trwała na modlitwie przed Najświętszym Sakramentem. S. Bonita była osobą prawą, obowiązkową i widzącą bliźnich. Wnosiła pokój i poczucie bezpieczeństwa. Zawsze cechował ją zdrowy rozsądek i umiar. W miejscu pracy pozostawiała wdzięczną pamięć osoby życzliwej, zgodnej i zatroskanej o innych. Szczególnie bliskimi jej sercu były dzieci opuszczone, skrzywdzone, niedocenione w ich człowieczeństwie. Żyła głęboką wiarą, kochała modlitwę, ceniła zakonne powołanie i bardzo starała się o wierność zobowiązaniom.

2015 – W Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych odbyło się posiedzenie doradców teologicznych. Potwierdzili oni „niewytłumaczalność uzdrowienia”, uznając je tym samym za cud dokonany przez Boga za wstawiennictwem Sługi Bożej Elżbiety Sanny. 21 I 2016 papież Franciszek podpisał dekret uznania cudu za wstawiennictwem Sanny.

2015 – Rada Prowincjalna mianowała na pierwszą kadencję rektorską 2015-2018 następujących przełożonych domów: ks. Tadeusza Nowka w Białej Niżnej, ks. Pawła Majewskiego w Bóbrce, ks. Roberta Turyka w Otwocku, ul. Wyszyńskiego, ks. Michała Borowskiego w Ostrołęce i ks. Artura Manelskiego w Sandomierzu.

ks. dr Stanisław Tylus SAC, Pallotyński Instytut Historyczny