Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
9 grudnia 2020

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Kalendarium Pallotyńskie na 9 grudnia 

1931 – W Chełmnie zmarł br. Józef Lipkowski (ur. 1860 w Żytomierzu na Ukrainie, w diecezji łucko-żytomierskiej), doktor medycyny, profesor Collegium Marianum, redaktor prasy katolickiej. Odszedł w opinii świętości.

Przy jego trumnie zgromadziły się tłumy mieszkańców Chełmna, by prosić go o wstawiennictwo u Boga. Był prawą ręką ks. Alojzego Majewskiego i budował wszystkich swą pracowitością, usłużnością, dobrocią i wielką pokorą. Był bardzo sumienny w spełnianiu swoich obowiązków. Tenże ks. Majewski zawsze podkreślał, że br. Józef był człowiekiem opatrznościowym dla Stowarzyszenia w trudnych początkowo czasach. Nie tylko swoim życiem duchowym przypominał św. Założyciela, ale również wyglądem fizycznym. Do końca życia pozostał człowiekiem ubogim. Zawsze wybierał nowo powstające domy, gdzie sytuacja materialna była bardzo skromna. Zwykle jadał suchy chleb.

*******************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1909 – Ks. Alojzy Majewski został mianowany superiorem polskiego okręgu Stowarzyszenia i rektorem domu kopieckiego.

1918 – Odbyła się inauguracja Katolickiego Uniwersytetu w Lublinie. Założycielem uniwersytetu był ks. Idzi Radziszewski. Miał wówczas 47 lat i był chory na gruźlicę (zmarł 22 II 1922). Ks. Radziszewski należał do ludzi, którzy myśleli o odrodzeniu duchowym społeczeństwa poprzez naukę i wychowanie. Uniwersytetowi Katolickiemu w Lublinie wyznaczał ważną rolę w odrodzonym państwie. Ze wspomnień o ks. Radziszewskim: „Pierwsze wrażenie, to poczucie spokoju wewnętrznego, opanowania i zrównoważenia… Miał w sobie coś z tego dziwnego, niewytłumaczalnego uroku, jaki otacza jednostki wybitne, mające do spełnienia jakąś ważną misję życiową. Pociągał i przekonywał, nie potrzebując wyjaśnień i uzasadnień”.

1930 – Ks. rektor Ołtarzewa, Alfons Męcikowski zakupił dla domu za niską cenę, „od pani … z parku, dosyć już wysłużony i rozstrojony” fortepian.

1937 – Odbyło się zebranie Miłośników Ołtarzewa. Brał w nim udział i przewodniczył mu br. Błażej Niedziela.

– Ks. Stanisław Szulmiński (sługa Boży) odprawiał Mszę św. w Łaźniewie, a potem wyjechał ze Mszą do Warszawy na Pragę.

1939 – Do Ołtarzewa powrócili bracia, którzy we wrześniu zostali zabrani przez Niemców, najpierw do obozu przejściowego w Nadarzynie, a następnie byli wywiezieni do Niemiec.

1947 – data roczna – Ks. Czesław Wędzioch, upoważniony przez Zarząd Regii, kupił najpierw dom przy Rue Bargue (Paris XIe), ale jeszcze tego roku sprzedał go, aby nabyć inny w siódmej dzielnicy przy Rue Surcouf, który stał się siedzibą superiora i centrum działalności pallotynów we Francji.

1948 – Ks. Bruno August Hippel został mianowany wikariuszem apostolskim Oudtshoorn w Afryce Południowej i bpem tytularnym Abora. Konsekracja biskupia odbyła się 13 II 1949; głównym konsekratorem był Franziskus Xaver Hennemann SAC, bp tytularny Coptus i wikariusz apostolski Cape Town oraz jeden z dwóch współkonsekratorów – John Baptist Rosenthal SAC, tytularny bp Seydra, wikariusz apostolski Queenstown. W uroczystościach wziął udział prowincjał niemieckiej Prowincji Trójcy Świętej, ks. Heinrich Schulte (+1980), odbywający wówczas wizytację kanoniczną w Afryce Południowej.

1968 – data roczna – Paryskie wydawnictwa Editions du Dialogue i Société d’Editions Internationales wydały drukiem „Mszał rzymski łacińsko-polski” (ss. 1185). Prace redakcyjne nad nim i druk trwały dwa lata.

1971 – Z Rzymu przyjechał do Paryża, razem z ks. rektorem Jakubem Krzyszczukiem br. Dawid Bieliński, delegat polskiej Prowincji na ostatnim Zebraniu Generalnym. 21 grudnia br. Dawid wyjechał z Paryża do Polski wraz z ks. Józefem Sadzikiem.

1974 – Film „W pustyni i w puszczy”, w reżyserii Władysława Ślesickiego (1973; ekranizacja powieści H. Sienkiewicza), zgromadził w sali teatralnej Ołtarzewa księży, braci, kleryków i siostry z różnych zakonów.

1975 – grudzień – Ks. Stanisław Zyglewicz oddał do użytku nową plebanię w Oignies.

1976 – grudzień – ks. Antoni Dębkowski został mianowany przełożonym polskich pallotynów pracujących w Wielkiej Brytanii.

1976 – Zebranie Doradcze Księży w Ołtarzewie debatowało nad projektem przedłużenia bocznych skrzydeł budynku seminaryjnego. Projekt rozbudowy domu podyktowany był zwiększającą się liczbą seminarzystów.

1977 – Ołtarzew odwiedził ks. René Laurentin (+2017), francuski teolog, mariolog, ekspert II Soboru Watykańskiego.

1977 – W dniach 6-9 grudnia gościem pallotyńskiego domu w Paryżu był ks. Czesław Kamiński (+2008), generał Towarzystwa Chrystusowego.

1978 – Klerycy w Ołtarzewie wybrali nowych radców do Rady Alumnów. Zostali nimi: Zygmunt Rutkowski – ds. nauki, Tadeusz Wojda – ds. sportu, Stanisław Stawicki – ds. kultu, Bogusław Szpakowski – ds. kultury. Również poszczególne kursy wybrały swoich przedstawicieli – prefektów kursowych.

1979 – W Ołtarzewie Dzień skupienia dla młodzieży oazowej z placówek pallotyńskich poprowadził ks. Jerzy Dobkowski – przybyło ok. 60 osób.

Również ks. Stanisław Rudziński prowadził Dzień skupienia dla pallotyńskich współpracowników.

1982 – W Ołtarzewie, pierwsze zebranie odbył Komitet kronikarski, w składzie: kl. Andrzej Pelc, kl. Krzysztof Kotowicz i kl. Mieczysław Brzezinka. Opiekunem Komitetu był ks. Anastazy Bławat. W czasie spotkania omówiono podział pracy i sprawy związane z prowadzeniem kroniki.

1983 – W Centre du Dialogue w Paryżu miał miejsce trójgłos o Mironie Białoszewskim (+17 VI 1983), poecie, prozaiku i dramatopisarzu. Obecnych było ok. 80 osób.

1985 – W Ołtarzewie odbyło się spotkanie alumnów z ks. Franciszkiem Harelimaną, pierwszym rwandyjskim pallotynem (przyjął święcenia kapłańskie 21 VII 1985). „Interesujący sposób wypowiedzi, bezpośredniość, szczery uśmiech, inteligentny dowcip oraz pewna znajomość języka polskiego, to cechy zasługujące na podkreślenie. Ogólne uznanie wywołała piosenka religijna, zaśpiewana przez ks. Franciszka w naszym języku. Jej tytuł brzmi: „Gdy Pan Jezus był malutki. … Osoba ks. Franciszka budzi nasze nadzieje na nowe powołania, które wyda w przyszłości młody Kościół rwandyjski” (z kroniki).

1986 – Rada Prowincjalna dokupiła dwuhektarową działkę we Wrzosowie k. Radomia.

1987 – W Ołtarzewie odbyło się spotkanie z Jerzym Dołęgą-Chodasiewiczem, kustoszem Muzeum Przyrodniczego na Świętym Krzyżu, członkiem Polskiego Towarzystwa Syndologicznego w Krakowie i Międzynarodowego Towarzystwa do Badań nad Całunem Turyńskim w Turynie. Gość zaprezentował najnowsze wyniki badań naukowych nad Całunem Turyńskim, urozmaicając swoje wystąpienie przeźroczami.

– W wyborach na dziekana alumnów zwyciężył po raz drugi kl. Zenon Hanas. Przedstawił on swój program pracy na następny rok: „Aby na Kilińskiego 20 żyło się Ewangelią”.

1988 – grudzień – Ks. Tadeusz Krakowski został przeniesiony do duszpasterstwa w środowisku niemieckim w diecezji Münster.

1988 – Dziekanem alumnów w Ołtarzewie został wybrany kl. Piotr Jankowski.

1990 – W dniach 6-9 XII, ks. Tadeusz Budziński prowadził rekolekcje adwentowe przy kościele duszpasterstwa akademickiego w Paryżu, przy Rue Cler. Poświęcone były wielkim postaciom Adwentu.

1990 – rocznik – Miesięcznik pallotyński „Nasza Rodzina”, rozsyłany był do 5.500 prenumeratorów z całego świata.

1991 – Tego roku ze względu na zbieżność Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny i II Niedzieli Adwentu, uroczystość Niepokalanego Poczęcia przeniesiona została z 8 na 9 grudnia. Homilię na Mszy wspólnotowej w Ołtarzewie wygłosił ks. Anastazy Bławat.

1992 – Wspólnota seminaryjna w Ołtarzewie przeżywała tego dnia swoje spotkanie ze św. Mikołajem. Program artystyczny poprowadził kurs trzeci.

2003 – Alumni w Ołtarzewie dokonali wyboru kandydatów do Rady Alumnów. Radcami seminaryjnymi zostali klerycy: Andrzej Lemański (radca ds. kultu; druga kadencja), Sławomir Stolarczyk (radca ds. nauki), Patryk Michalski (radca ds. kultury), Karol Kutkiewicz (radca ds. sportu).

2008 – Ks. Stanisław Zarzycki uzyskał tytuł doktora habilitowanego na Wydziale Teologii – Katedra Teologii Duchowości KUL. Stało się to w wyniku przeprowadzenia przewodu habilitacyjnego, którego zwieńczeniem było kolokwium odbyte na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Recenzentami rozprawy habilitacyjnej pt. „Rozwój życia duchowego i afektywność. Studium na podstawie pism św. Franciszka Salezego” (Lublin 2008), byli: ks. prof. dr hab. Paweł Góralczyk SAC z UKSW, o. prof. dr hab. Jerzy Gogola OCD z PAT, ks. prof. dr hab. Henryk Wejman – UAM oraz ks. prof. dr hab. Jarosław Popławski z KUL. Ks. Stanisław Zarzycki od 1992 jest pracownikiem naukowym Katedry Teologii Duchowości KUL.

2016 – W Tulcach k. Poznania odbyły się uroczystości pogrzebowe ks. Stanisława Zyglewicza, członka Regii Miłosierdzia Bożego. Mszy św. w kościele parafialnym pw. Narodzenia NMP  przewodniczył bp Zdzisław Fortuniak, senior archidiecezji poznańskiej. Uczestniczyło w niej 15 księży, tak pallotynów jak i diecezjalnych. Organizator pogrzebu, ks. Adam Borysik SAC, odczytał biogram zmarłego kapłana. Homilię wygłosił ks. Mariusz Futyma SAC. Na zakończenie liturgii pogrzebowej ks. Borysik skierował słowa podziękowań biskupowi, kapłanom, rodzinie ks. Stanisława i parafianom z Tulców. Zaznaczył przy tym, że ks. Biskup miał zaplanowane spotkanie z ks. Zyglewiczem podczas wizytacji parafii, ale w tym właśnie dniu ks. Stanisław został przewieziony do szpitala w Poznaniu. Następnie ks. Jerzy Zawierucha SAC, proboszcz z Oignies, przeczytał list kondolencyjny ks. Aleksandra Pietrzyka, superiora Regii Miłosierdzia Bożego i złożył od siebie i parafian, wyrazy współczucia dla rodziny zmarłego, a później odczytał jeszcze list kondolencyjny abpa Henryka Hosera, bpa warszawsko-praskiego oraz przestawił długoletnią i ofiarną pracę ks. Zyglewicza w parafii Oignies. W imieniu obu prowincji polskich przemawiał ks. Adam Kamizela, wiceprowincjał Prowincji Zwiastowania Pańskiego. Ks. dyrektor Lesław Witczak, wikariusz biskupi ds. materialnych diecezji włocławskiej, wspominał o więzach przyjaźni, jakie łączyły go z ks. Zyglewiczem i ks. Rajmundem Ankierskim, proboszczem w Harnes (dep. Pas-de-Calais). W uroczystościach pogrzebowych wziął udział m.in. ks. Piotr Hubert Jankowski, administrator Prowincji Zwiastowania Pańskiego i ks. Piotr Niedziela, wicerektor domu warszawskiego. Na życzenie rodziny zmarły został pochowany w grobie rodzinnym na cmentarzu parafialnym w Tulcach.

ks. dr Stanisław Tylus SAC, Pallotyński Instytut Historyczny