Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
9 listopada 2020

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Kalendarium Pallotyńskie na 9 listopada

1948 – Za zgodą bpa chełmińskiego, Kazimierza Kowalskiego i prowincjała ks. Stanisława Czapli, Zakład Spóźnionych Powołań Kapłańskich w Chełmnie (otwarty 6 września 1948) został przemianowany na Małe Seminarium Duchowne Księży Pallotynów (Małe Seminarium Biskupie – wg kroniki). Praktycznie obie nazwy stosowano do końca trwania tej instytucji (1952).

*******************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1935 – Z okazji Dnia Lasu, w kaplicy parkowej w Ołtarzewie, mszę dla szkoły odprawił ks. prefekt Norbert Pellowski.

1937 – Na zebraniu Koła Wschodniego w Warszawie ks. Stanisław Szulmiński miał referat o pallotyńskiej Epifanii w Rzymie.

1939 – początek listopada – Ks. Józefa Codrę, przebywającego w domu rodzinnym w Kościerzynie Wielkim, hitlerowcy wezwali do stawienia się w Górce Klasztornej. Matka prosiła go, aby się ukrył, ale on odpowiedział: „Moje miejsce jest wśród moich braci, więc ich nie opuszczę i pójdę do nich”. Po przybyciu tam został aresztowany i umieszczony w prowizorycznym obozie koncentracyjnym, funkcjonującym na terenie sanktuarium maryjnego. 12 XI wraz z innymi duchownymi został zamordowany w Paterku.

1939 – W Kijewie Królewskim został aresztowany przez gestapo i przewieziony do byłego posterunku policji w Dorposzu Szlacheckim br. Franciszek Chaciński. Tam członkowie Selbstschutzu poddawali go torturom. Został rozstrzelany kilka dni później we wsi Małe Czyste.

1945 – Ks. Alfons Męcikowski osiadł na stałe w Bytowie jako administrator parafii diecezjalnej. Pomagał tam niemieckiemu proboszczowi ks. Walterowi Gengemu. Był organizatorem życia parafialnego, a przy tym prowadził rekolekcje w wielu parafiach diecezjalnych. Dzięki jego zabiegom benedyktynki samarytanki założyły w Bytowie Domu Małego Dziecka (II 1946). Ks. Męcikowski zginął w wypadku drogowym w 1946 w Kościerzynie.

1946 – Erygowano dwie regie: australijską Królowej Świata (siedziba w Kew) i chilijską Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej (siedziba w Santiago).

1948 – Za zgodą bpa chełmińskiego, Kazimierza Kowalskiego i prowincjała ks. Stanisława Czapli, Zakład Spóźnionych Powołań Kapłańskich w Chełmnie (otwarty 6 września 1948) został przemianowany na Małe Seminarium Duchowne Księży Pallotynów (Małe Seminarium Biskupie – wg kroniki). Praktycznie obie nazwy stosowano do końca trwania tej instytucji (1952).

1949 – Dom w Ołtarzewie zakupił nowy samochód ciężarowy.

1970 – Ks. Władysław Nadybał został mianowany proboszczem w Rynie. W 1975 przeszedł do Jaroszowic k. Wadowic. Kościół jaroszowicki był filią parafii Wadowice.

1975 – W Limburgu zmarł ks. Josef Musiol (ur. 1903 w Raciborzu, niem. Ratibor III), z niemieckiej Prowincji Trójcy Świętej, duszpasterz wśród Polaków na Opolszczyźnie, duszpasterz niemiecki na Słowacji i w Chile. Urodził się w 1903 w Raciborzu. Święcenia kapłańskie przyjął w 1929. Pracował m.in. w domach Stowarzyszenia w Gdańsku i Kietrzu (niem. Katscher). Na Opolszczyźnie działał w polskim duszpasterstwie. W 1942 udzielał się w duszpasterstwie dla wiernych języka niemieckiego w słowackim mieście Handlová. Po II wojnie światowej przybył do Hofstetten. W 1948 wyjechał do Chile, gdzie pełnił funkcję duszpasterza dla niemieckich katolików i nauczyciela w szkole niemieckiej w Temuco. Ze względów zdrowotnych powrócił w 1954 do Niemiec.

1976 – Zmarła s. Dignissima Sołtan (ur. 1919 w folwarku Rundpol, pow. Dzisna, w diecezji wileńskiej), pallotynka. Posługiwała w służbie zdrowia w różnych szpitalach, albo prywatnie. Na życzenie swojej rodziny została pochowana w Ornecie.

1977 – Wspólnota seminaryjna spotkała się z p. Ryszardem Czugajewskim i jego żoną, uczestnikami powstania warszawskiego, żołnierzami AK na Czerniakowskim Przyczółku, na którym działał pallotyn ks. Józef Stanek.

1980 – Franciszek kard. Macharski utworzył parafię pw. św. Izydora Oracza w Jaroszowicach k. Wadowic i powierzył ją Stowarzyszeniu. Ks. Władysław Nadybał został mianowany pierwszym proboszczem (do 1986). Wybudował on przy plebanii dom animacji apostolskiej.

1980 – W Ołtarzewie odbyła się premiera tegorocznej sztuki jesiennej: „Sługa Don Kichota”, w reżyserii kl. Stefana Kalmusa. Wystawiano ją we wszystkie niedziele listopada.

1986 – W kościele parafialno-seminaryjnym w Ołtarzewie bp Kazimierz Romaniuk, warszawski biskup pomocniczy, udzielił święceń diakonatu 19. pallotyńskim alumnom.

1989– Księża diakoni zdawali w Ołtarzewie egzamin ogólny z teologii („rigorosum”). Komisji egzaminacyjnej przewodniczył bp Władysław Miziołek.

1990 – W Ołtarzewie kurs pierwszy przygotował wieczór poetycko-muzyczny o przemijaniu śmierci i zmartwychwstaniu.

1992 – W Chełmnie zmarł ks. Józef Ramusiewicz (ur. 1916 w Charleroi, w parafii Monessen, w diecezji Pittsburg, Stany Zjednoczone), dyrektor 1948-51 i profesor Collegium Marianum na Kopcu i w Chełmnie. Przez wiele lat przeżywał cierpienia z powodu choroby serca. Mimo to nie poddawał się. Dbał o zdrowie i gdy się podleczył, znów wracał do codziennych zajęć. Śmiało można o nim powiedzieć, że był solidnym, uczciwym człowiekiem o dobrym sercu i wielkim darze pracowitości.

Zmarły spoczął w rodzinnym grobowcu, obok rodziców i brata przyrodniego, ks. Czesława Ramusiewicza (1930-81), również pallotyna, rekolekcjonisty, administratora prowincjalnego, sekretarza prowincjalnego ds. misji w latach 1972-74.

1996 – Rektorem domu w Paryżu został ks. Andrzej Tkacz (radcy: ks. Jan Kostkiewicz, ks. Eugeniusz Małachwiejczyk), a rektorem wspólnoty w Osny Château – ks. Jerzy Zawierucha (radcy: ks. Henryk Gracz i ks. Szczepan Sumela).

1997 – W 40. rocznicę publicznej działalności teatru kleryckiego w Ołtarzewie, rozpoczął się w Seminarium ołtarzewskim Przegląd Teatrów Chrześcijańskich. Wystąpiły teatry z innych Kościołów i wyznań chrześcijańskich, które poprzez sztukę, słowem i mimiką ukazywały to, co stanowi istotę wiary chrześcijańskiej.

2000 – W dniach 8 – 9 listopada w Ołtarzewie odbyło się spotkanie wykładowców prawa kanonicznego z Wyższych Seminariów Duchownych w Polsce. Tematem spotkania był: „Kościół i jego porządek prawny wobec jednoczącej się Europy”. Obrady rozpoczęto Mszę św., której przewodniczył ks. prowincjał Czesław Parzyszek. Po Eucharystii uczestnicy sympozjum mieli możliwość wymiany doświadczeń. Właściwe obrady rozpoczęły się kolejnego dnia referatem mgra Cezarego Rittera z Instytutu Jana Pawła II („Jana Pawła II wizja zjednoczonej Europy”). Kolejne referaty wygłosili: dr Andrzej Koprowski SJ, prowincjał wielkopolsko-mazowieckiej prowincji Towarzystwa Jezusowego („Relacje między Polską a Unią Europejską w aspekcie kościelnym”) oraz dr Anna Przyborowska-Klimczak z Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego KUL („Klauzula o Kościołach w Traktacie Amsterdamskim”).

2003 – W „Niedzielę seminaryjną”, w parafiach pallotyńskich w Białej Niżnej, Chełmnie, Kutnie, Lublinie i Ostrołęce, alumni kursu V zdobywali kolejne doświadczenia homiletyczne.

2004 – W kościele św. Piotra i Pawła w Falkirk (Szkocja) odbyły się uroczystości pogrzebowe ks. Antoniego Dębkowskiego. Mszy św. koncelebrowanej w języku angielskim przewodniczył ks. prałat Filip J. Kerr. W koncelebrze brało udział 19 kapłanów – byli to wszyscy księża z PMK w Szkocji na czele z jej rektorem ks. Marianem Łękawą SAC, przełożony Regii Miłosierdzia Bożego ks. Eugeniusz Małachwiejczyk oraz wszyscy pallotyni pracujący na terenie Wielkiej Brytanii i reprezentanci obu polskich prowincji pallotyńskich. Przybyło też troje członków rodziny zmarłego i ok. 300 osób, Polaków i Szkotów. Odczytano też listy od abpa St Andrews i Edynburga, Keith Michaela Patricka kard. O’Briena, od bpa Szczepana Wesołego i rektora PMK Anglii i Walii. Natomiast pogrzeb odbył się 17 XI w rodzinnej parafii, w Trzciannym k. Moniek. Spoczął na miejscowym cmentarzu parafialnym.

2008 – Centrum Permanentnej Formacji Wolontariatu Hospicyjnego przy Hospicjum Królowej Apostołów w Radomiu zorganizowało w dniach 7-9 XI w Radomiu I Ogólnopolską Konferencję Wolontariatu Hospicyjnego pt. „Samarytanie XX wieku – Powrót do źródła hospicjum”. Konferencja poprzedziła obchody 5-lecia działalności hospicjum na Ziemi Radomskiej w duchu św. Wincentego Pallottiego i wskazań ks. Eugeniusza Dutkiewicza SAC, ojca Ruchu Hospicyjnego w Polsce. Hospicjum radomskie (ul. Młodzianowska 124) swym zasięgiem obejmowało wówczas teren w promieniu 50 km; opieką specjalistyczną objętych było 400 chorych i tym samym 400 rodzin, w których przebywało ponad 350 dzieci. W uroczystościach jubileuszowych uczestniczył bp ordynariusz Zygmunt Zimowski, ks. rektor Zygmunt Rutkowski SAC, księża proboszczowie radomskich parafii i ks. Jacek Wierzba SAC. Mszy św. przewodniczył ks. Marek Kujawski SAC, duszpasterz Hospicjum Królowej Apostołów.

2011 – W dniach 8-9 XI w parafii św. Izydora w Jaroszowicach miała miejsce peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego oraz relikwii św. siostry Faustyny i bł. Jana Pawła II. Do tej uroczystości przygotował parafię ks. Piotr Ramusiewicz, który poprowadził rekolekcje i towarzyszył przez czas peregrynacji. Obraz i relikwie przywitał pomocniczy bp krakowski Damian Muskus; obecni byli księża z całego dekanatu, poprzedni proboszcz i księża pochodzący z parafii. Po tych wydarzeniach odbyła się peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego po domach parafii.

2015 – W parafii Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w Rydułtowach-Orłowcu została odprawiona Msza św. pogrzebowa za ks. Łukasza Śleziaka. Przewodniczył jej ks. prowincjał Adrian Galbas, który też wygłosił homilię. Przywołał w niej ostatnie dni życia ks. Łukasza i podkreślał, „by nie szukać na siłę odpowiedzi na pytania, które wiążą się ze śmiercią kapłana w tak młodym wieku, żeby zostawić w swoich domysłach miejsce na tajemnicę życia i śmierci, która przecież wiąże się bezpośrednio z tym, co nazywamy wiarą w Chrystusa umierającego, lecz ostatecznie zmartwychwstałego” (Michał Wójciak SAC).

Przemawiał też ks. Zenon Hanas, przedstawiciel Prowincji Chrystusa Króla, ks. Wojciech Świderski, kolega kursowy ks. Łukasza i miejscowy proboszcz ks. Stanisław Juraszek, którzy wskazywali m.in. na to, że zmarły potrafił łatwo budować relacje międzyludzkie i był otwarty na innych. W pogrzebie uczestniczyło ok. 100 kapłanów spośród pallotynów, duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego, pochodzącego z miejscowej parafii; były też siostry zakonne, klerycy seminarium w Ołtarzewie, wielka rzesza wiernych, Liturgiczna Służba Ołtarza i orkiestra z pobliskiej kopalni. Zmarły został pochowany na miejscowym cmentarzu parafialnym.

2016 – W szpitalu w Radomiu zmarł br. Stefan Olczyk (ur. 1939 w w Luborczy). Podejmował różne prace apostolskie, ale głównie był ogrodnikiem, zakrystianem i furtianem. Od 1991 związał się na stałe z Kielcami (Karczówka do 2002, a następnie dom przy ul. Fosforytowej), gdzie wykonywał różne prace w wielu dziedzinach życia domowego i w parafii (np. zbieranie tacy, pomoc w udzielaniu Komunii św. itp.).

ks. dr Stanisław Tylus SAC, Pallotyński Instytut Historyczny