Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
9 maja 2020

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Kalendarium Pallotyńskie na 9 maja

2015 – W Ołtarzewie, święcenia kapłańskie z rąk Kazimierza kard. Nycza, metropolity warszawskiego, przyjęli diakoni z Prowincji Chrystusa Króla: Tomasz Mniszak, Michał Szeszko i Krzysztof Śniadoch; oraz diakoni z Prowincji Zwiastowania Pańskiego – Krzysztof Freitag, Łukasz Prausa, Yura Strakh i Ivan Vysotski.

Na początku liturgii ks. Waldemar Pawlik, rektor Seminarium, przywołał słowa zapisane przez św. Wincentego Pallottiego w dniu święceń kapłańskich: „Przechodzi to ludzkie wyobrażenie, że nieskończona dobroć Boża mojego ukochanego Ojca raczyła w zadziwiający sposób spojrzeć na mnie i wynieść mnie to zaszczytu kapłaństwa”.
Pod koniec liturgii święceń kard. Nycz ogłosił nominację nowego bpa pomocniczego archidiecezji warszawskiej, ks. prof. Michała Janochę, który był obecny pośród koncelebrujących.

*******************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1836 – Carlo Odescalchi, kardynał wikariusz Rzymu, zezwolił na druk formularza przyjęcia do Pobożnego Stowarzyszenia.

1849 – Podczas trwającej rewolucji rzymskiej (Wiosna Ludów), ks. Wincenty Pallotti napisał list ze słowami pociechy do dominikanek z klasztoru San Domenico e Sisto.

1915 – We Fromborku (Frauenburg) na Warmii, dk. Ignacy Baszanowski (+1923) otrzymał święcenia kapłańskie z rąk bpa warmińskiego Augustyna Bludaua. Był pierwszym polskim wychowankiem pallotyńskim, który przyjął święcenia kapłańskie. Przez kolejny rok (1915/16) kończył jeszcze we Fromborku studia teologiczne i w 1916 przybył na Kopiec.

1928 – W Ołtarzewie br. Stanisław Góraj złożył wieczną profesję na ręce ks. rektora Franciszka Kiliana.
– W Wielkiej Wsi nad Bałtykiem (od 1952 Władysławowo) zakupiono 8 morgów ziemi z perspektywą założenia tam domu kuracyjnego dla pallotynów.

1941 – Późnym wieczorem dwóch pijanych podoficerów niemieckich wtargnęło do pokoju ks. Stanisława Wierzbicy (rektor domu ołtarzewskiego od 1936) i dotkliwie go pobiło. Rektor, mimo zapewnień dowódcy, że taki incydent się nie powtórzy, postanowił wyjechać do Brwinowa. Leczył się najpierw w Brwinowie, a potem udał się do Zagórza k. Warszawy, do szpitala psychiatrycznego dla dzieci, gdzie pod zmienionym nazwiskiem ukrywał się przez resztę wojny ścigany przez gestapo, pełniąc funkcję kierownika budowy dwóch obiektów w latach 1943-45. W tym okresie redagował pisma konspiracyjne – „Sal Terrae” dla kapelanów wojskowych i „Brzask” jako biuletyn religijny.

1976 – niedziela – O godz. 9:00 bp Jean Baptiste Gahamanyi, ordynariusz Butare (Rwanda), w otoczeniu koncelebransów odprawił w Ołtarzewie Mszę św. dla parafian. Tłumaczenia przemówienia biskupa z języka francuskiego podjął się ks. Ryszard Domański, misjonarz z Rwandy.

1977 – W dniach 8-9 V, w Częstochowie odbyło się sympozjum czcicieli miłosierdzia Bożego. Nie mógł już w nim uczestniczyć ks. Stanisław Wierzbica, który od paru miesięcy cierpiał na paraliż gardła, nie mogąc już prawidłowo mówić. Uczestnicy sympozjum wręczyli mu kwiaty i złożyli wyrazy hołdu i podziękowania. Na drugi dzień (10 V 1977) ks. Stanisław zmarł nagle na atak serca.

1977 – Na Gikondo w Kigali erygowano nową parafię pw. św. Wincentego Pallottiego. Została ona wydzielona z najstarszej parafii w Kigali – Świętej Rodziny. Pierwszym proboszczem parafii został delegat ks. Henryk Kazaniecki. W chwili jej objęcia parafia liczyła 600 rodzin katolickich. Tego samego roku ukończono budowę kaplicy i siedziby zarządu Delegatury.
Obecnie parafia św. W. Pallottiego jest jedną z pięciu w Kigali.

1978 – Prof. Michał Cieśla, kierownik Instytutu Germanistyki na Uniwersytecie Warszawskim, wygłosił w Seminarium ołtarzewskim wykład na temat: „Stosunek Niemców do emigrantów polskich po powstaniu listopadowym”.
– Seminarium odwiedzili tego dnia: ks. Zenon Modzelewski, superior Regii Miłosierdzia Bożego z Francji, ks. Antoni Myjak z Rwandy, ks. Leon Niechoj z NRD. Z tej okazji odbyło się spotkanie z gośćmi.

1979 – Neoprezbiterzy odprawili Mszę św. prymicyjną dla pallotyńskich współpracowników w Warszawie u sióstr Wizytek.

1980 – Ks. Alfred Dyr przewodniczył Mszy świętej prymicyjnej neoprezbiterów dla wspólnoty seminaryjnej.

1980 – Jerzy Turowicz, redaktor naczelny „Tygodnika Powszechnego” miał odczyt w Centre du Dialogue w Paryżu na temat: „Jan Paweł II – Polska i świat”, po którym rozwinęła się ciekawa dyskusja.

1982 – Pallotyni polscy przejęli parafię św. Sebastiana w Niterói (Brazylia).

1983 – Eugênio kard. de Araújo Sales (†2012), abp São Sebastião do Rio de Janeiro, erygował parafię Miłosierdzia Bożego, a ks. Tadeusz Korbecki został ustanowiony proboszczem (był nim do 29 II 1992; od tego czasu był tam wikariuszem).
Budowę kościoła Miłosierdzia Bożego ks. Korbecki rozpoczął w 1981, wznoszenie murów świątyni zakończył w V 1983, a w 1987 kościół został niemal całkowicie wykończony. Po zakończeniu budowy kościoła ks. Korbecki rozpoczął wznosić przy parafii dom dla ludzi starszych. Pomagał też w budowie domów ludzi biednych.

1984 – Neoprezbiterzy odprawili dla ołtarzewskiej wspólnoty i parafii Mszę św., po której udzielili prymicyjnego błogosławieństwa.

1987 – W Ołtarzewie, święcenia kapłańskie z rąk bpa przemyskiego, Ignacego Tokarczuka, przyjęli diakoni: Marian Baranowski (w diecezji, +2013), Wojciech Chmielecki, Jerzy Ciesielski, Mirosław Dragiel, Wiesław Gąska, Andrzej Gładysz, Jarosław Kaczmarek, Andrzej Misiun, Krzysztof Morka, Kazimierz Pac, Ryszard Pasieka (w diecezji), Bronisław Rosik, Bogdan Rudnicki, Emilian Sigel, Dariusz Smolarek, Jerzy Szewczul, Zbigniew Wasiński i Marian Wierzchowski.

1988 – Ks. Jacob Kremer (+2010), teolog Uniwersytetu Wiedeńskiego, wygłosił w Ołtarzewie wykład na temat Zmartwychwstania.

1991 – W Ołtarzewie, święcenia kapłańskie z rąk abpa Józefa Kowalczyka, nuncjusza apostolskiego w Polsce, przyjęli diakoni: Andrzej Bafeltowski, Wiesław Błaszczak (wystąpił), Paweł Cholewa, Sylwester Fiećko, Marek Gulbinowicz, Piotr Jankowski, Marek Jaraszek, Jacek Jezierski, Jan Jędraszek, Stanisław Krajewski, Krzysztof Marcyński, Sylwester Matusiak, Józef Nagórka (wystąpił), Piotr Nowicki, Józef Olejko, Jan Pietrus, Tomasz Pławny, Stanisław Skuza, Zdzisław Słomka, Andrzej Sobaszek, Władysław Wieczorek, Andrzej Witek i Sylwester Wołoszka (wystąpił). „Bogu niech będą dzięki” (z liturgii święceń).

1992 – W Ołtarzewie, święcenia kapłańskie z rąk Józefa kard. Glempa, przyjęli diakoni: Paweł Biskup, Jarosław Buchholz (wystąpił), Jerzy Chłopeniuk, Wiesław Chudzik, Jarosław Dąbrowski, Andrzej Jakacki, Jacek Jakubczyk (+1994), Andrzej Klein (w diecezji), Jacek Koc, Paweł Kowalczyk, Andrzej Marzec, Tomasz Mioduszewski, Tadeusz Nowek, Marek Ostapiszyn, Sławomir Pawłowski, Janusz Piechocki (wystąpił), Andrzej Piętka, Grzegorz Rydzewski, Jan Rykała, Krzysztof Syrek (+2015), Dariusz Szyra, Marcin Walicki, Janusz Wilczyński, Dariusz Woźniak, Krzysztof Wójcik (wystąpił) i Ryszard Wróbel.

1998 – W Ołtarzewie, święcenia kapłańskie z rąk Józefa kard. Glempa, przyjęli diakoni z Prowincji Chrystusa Króla: Edwin Bonisławski, Wiktor Cyran, Krzysztof Gajos, Czesław Kolasa, Ireneusz Łukanowski, Tomasz Makarewicz, Mariusz Małkiewicz, Mirosław Mejzner, Rafał Nitek, Waldemar Pawlik i Jacek Smyk; oraz diakoni z Prowincji Zwiastowania Pańskiego – Marek Chmielniak, Piotr Gabryś, Piotr Karaszewski (wystąpił), Mirosław Lewandowski, Jędrzej Orłowski, Zbigniew Zięba, a także z Regii Miłosierdzia Bożego – dk. Krzysztof Hermanowicz. W koncelebrze uczestniczyli m.in. kard. Adam Kozłowiecki, księża prowincjałowie Prowincji Chrystusa Króla – ks. Czesław Parzyszek i Prowincji Zwiastowania Pańskiego – ks. wiceprowincjał Wojciech Pietrzak, superior Regi Miłosierdzia Bożego we Francji – ks. Henryk Hoser i ponad 100 księży.

2001 – W Szczecinie odbyła się pierwsza część uroczystości pogrzebowych ks. Mariana Bartosa, pracownika Pallottinum. Mszy pogrzebowej przewodniczył szczeciński bp pomocniczy Jan Gałecki, a kazanie wygłosił ks. Ryszard Witkowski. We mszy wzięli licznie udział kapłani z dekanatu, duchowni zakonni Szczecina i wierni.
Druga część obrzędu pożegnania miała miejsce 10 maja w rodzinnej parafii zmarłego w Odrzywole k. Radomia. Tu mszy przewodniczył i kazanie wygłosił ks. prowincjał Tomasz Skibiński. Liturgia zgromadziła kilkudziesięciu współbraci, przedstawicieli duchowieństwa diecezjalnego, rodzinę, przyjaciół i znajomych. Ks. Marian został pochowany w grobie rodzinnym na miejscowym cmentarzu parafialnym.

2002 – Na Słowacji bp spiski František Tondra udzielił święceń kapłańskich ks. Ivanovi Greni (przeszedł do diecezji).

2002 – Administratorem prowincjalnym Prowincji Zwiastowania Pańskiego został ks. Piotr Hubert Jankowski.

2003 – Na UKSW odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej ks. Edmunda Robka. Praca pt.: „Trynitarne posłannictwo dzieła pielgrzymkowego pallotynów do Ziemi Świętej (studium dogmatyczno-pastoralne)” została napisana pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Jerzego Lewandowskiego. Recenzentami pracy byli: bp prof. dr hab. Jan Bernard Szlaga z UG oraz ks. prof. dr hab. Jan Przybyłowski z UKSW. Radość wydarzenia dzielili współbracia pallotyni z ks. prowincjałem Czesławem Parzyszkiem na czele.

ks. dr Stanisław Tylus SAC, Pallotyński Instytut Historyczny