Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
9 stycznia 2020


PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Kalendarium Pallotyńskie na 9 stycznia

1999 – Wieczorem w kościele seminaryjnym w Ołtarzewie odbyło się nabożeństwo intronizacji i poświęcenia kopii obrazu Matki Bożej Wychowawczyni z Czarnej. Obraz podarował Seminarium kustosz Sanktuarium, ks. Jan Kudłacik, który napisał z tej okazji w kronice Ołtarzewa: „Ze wzruszeniem i wielką radością przewodniczyłem uroczystości! Niech Ona, Maryja, wychowuje pokolenia! Ks. J. Kudłacik SAC”.

****************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1835* – Po odprawieniu Mszy św. w klasztorze Karmelitanek Bosych na Zatybrzu („Regina Coeli”), podczas dziękczynienia, ks. Wincenty Pallotti otrzymał natchnienie, aby założyć Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego.

1903 – W Yaoundé w Kamerunie zmarł br. Ignaz Ossowski. Urodził się 13 VII 1878 w Klaskawie, w parafii Czersk, w diec. chełmińskiej, w rodzinie rolnika Ignaza i Elisabeth z d. Wegner. Do pallotynów wstąpił w 1896. Profesję złożył w 1902. Został pochowany w Yaoundé.

1921 – W Nakle n. Notecią zmarł br. Jan Mielewski (ur. 1879 w Osieku, w diecezji chełmińskiej). Przyczyną śmierci była gruźlica, której nabawił się podczas 5-letniej tułaczki wojskowej, kiedy poważnie zatruł się gazem bojowym. Był człowiekiem optymistycznego nastawienia i ogromnej pracowitości, zawsze przystępnym, miłym i pogodnym. „Gdy nieraz różne troski i kłopoty przygniatały nas, rozweselał nas ochoczy śpiew naszego braciszka w kuchni. Lubił bowiem śpiewać godzinki do Najśw. Panienki. Mówił mi pewien stary misjonarz, że pilność w pracy jest najlepszym znakiem dobrego brata” (ks. Albin Łukiewski). Spoczął na cmentarzu parafialnym w Nakle, w pobliżu głównego krzyża.

1947 – Powstała austriacka Regia Ducha Świętego z siedzibą regionała w Salzburgu. W 2007 weszła w skład prowincji austriacko-niemieckiej Najśw. Serca Jezusa.

1984 – W dniach 6-9 stycznia obchodzono w Ołtarzewie uroczystości Epifanii. Pierwszego dnia Mszy św. przewodniczył ks. rektor Roman Forycki, a homilię wygłosił ks. Tadeusz Gliński; po kolacji odbyła się tradycyjna loteria fantowa. Następnego dnia homilię wygłosił ks. prowincjał Czesław Parzyszek, w której mówił o powołaniu i odpowiedzialności za powołania w parafii ołtarzewskiej; po Mszy św. wystąpiła ewangelicka grupa muzyczna „Grupa mojego brata”, opowiadająca śpiewem i słowem o swoich spotkaniach z Chrystusem. Trzeciego dnia homilię o działalności św. Wincentego Pallottiego wygłosił ks. Tadeusz Gliński; uroczystość tego dnia podkreślił chór seminaryjny. W ostatni dzień koncelebrowanej Mszy św. przewodniczył solenizant ks. Julian Warzecha, homilię o działalności Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego głosił ks. Stanisław Rudziński.

1992 – Ks. Bolesław Konewka został mianowany duszpasterzem „ludzi morza” w Szczecinie.

2013 – Abp Sławoj Leszek Głódź nadał naszemu kościołowi parafialnemu w Gdańsku-Wrzeszczu nowy tytuł: Matki Bożej Częstochowskiej i św. Wincentego Pallottiego. Dokonało się to w Roku Jubileuszu 50.lecia kanonizacji św. Wincentego Pallottiego.

2018* – Ks. prowincjał Zenon Hanas, razem z ks. Grzegorzem Młodawskim, sekretarzem ds. Misji, w dniach
1-9 stycznia 2018, odbyli wizytację kanoniczną w Kolumbii. Pallotyni polscy w Kolumbii pracują w czterech parafiach: Bello, Bogota (trzy), prowadzą dom formacyjny w Medellín oraz dom dziecka Casa Hogar im. św. Jana Pawła II w Bello. Wcześniej, w dniach 26-31 grudnia 2017, wyżej wspomiani kapłani odbyli wizytację kanoniczną w Wenezueli.

2018* – Na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej ks. Przemysława Krakowczyka z udziałem jego współbraci, rodziców i przyjaciół. Promotorem rozprawy pt. „Wiara Kościoła w tajemnicę przebóstwienia człowieka wyrażona w tekstach euchologijnych uroczystości Narodzenia Pańskiego. Studium teologiczno-liturgiczne na podstawie Mszału rzymskiego dla diecezji polskich”, był ks. prof. dr hab. Jacek Nowak.