Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
Aby on już zapłonął!

Kolejny numer „Naszego Prądu” wręczamy po dłuższej przerwie, spowodowanej znaną nam wszystkim sytuacją epidemiologiczną. Z pewnością to, jak zmienił się styl funkcjonowania naszej wspólnoty, która wręcz namacalnie doświadczyła epidemii, pozostanie w naszej pamięci na wiele lat. Jednak w tym numerze postanowiliśmy nie „adorować” tematu pandemii, a raczej postarać się o stworzenie „tradycyjnego” wydania, choć oczywiście w wielu artykułach nie będzie możliwym pominięcie obecnych warunków, a ponadto co najmniej dziwnym wydawałoby się w mojej opinii przemilczenie wydarzenia, które tak mocno zmieniło (i nadal zmienia) nasze codzienne życie.

Tematem głównym tego numeru jest codzienność. Każdy kolejny artykuł to próba poszukiwania i „wyciągania na wierzch” takich jej elementów, które mogą stanowić przestrzeń do nawrócenia. Elementów pozornie prostych,
szarych, może nawet niezauważalnych, ale za to potrafiących nadać naszemu prostemu życiu nową jakość. Wszystkim, którzy „dołożyli cegiełkę” do stworzenia niniejszego numeru, a więc: siostrom: Monice Cecot SAC i Justynie Radulskiej SAC, ks. Przemysławowi Budzińskiemu SAC, al. Bartoszowi Olszewskiemu SAC (którego artykuł początkowo miał dotyczyć ogólnie tematyki filmów… jednak stał się przyczyną bardziej rozbudowanej refleksji, którą postaramy się rozwinąć w kolejnych numerach), Maksimowi Bolandzowi SAC i panu Michałowi Grzecy ZAK składamy serdeczne podziękowania.

Zapraszamy do lektury i szukania w codzienności tych elementów, które uczynią ją bardziej Jezusową!

CZYTAJ W FORMACIE PDF