Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
Biogram śp. ks. Grzegorza Młodawskiego SAC

Ks. dr Grzegorz Młodawski SAC (1971 – 2020), sekretarz ds. Misji i Ewangelizacji Wschodu od 2006 r., radca prowincjalny od 2014 r.Urodził się 6 kwietnia 1971 r. w Kielcach, w robotniczej rodzinie Jana i Heleny zd. Michalec. Miał jedną siostrę Marzenę (†2018). W parafii katedralnej został ochrzczony, przynależał do grona ministrantów i przystąpił do bierzmowania (1986). W 1978 r. rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej nr 28 w Kielcach, którą ukończył w 1986 r., podejmując z kolei naukę w Technikum Mechanicznym (1986-91) i uzyskując tam tytuł mechanika. Od sierpnia 1991 r. podjął pracę w Przedsiębiorstwie Usług Techniczno-Handlowych w Kielcach jako kierownik hurtowni artykułów spożywczych. W październiku 1992 r. rozpoczął naukę w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu, którą przerwał w marcu 1993 r. z powodów zdrowotnych i poprosił o roczny urlop.Do nowicjatu pallotynów w Wadowicach wstąpił we wrześniu 1994 r. i 8 grudnia tegoż roku przyjął sutannę Stowarzyszenia z rąk ks. wiceprowincjała Czesława Parzyszka SAC. Pierwszą konsekrację złożył w Ołtarzewie, 29 września 1996 r., na ręce ks. prowincjała Lesława Gwarka SAC, a wieczną – 19 września 2000 r. w Rzymie – na ręce generała Stowarzyszenia ks. Séamusa Freemana SAC. Studia seminaryjne odbył w Ołtarzewie w latach 1995-2001. W Seminarium pełnił posługę kierownika Sali Teatralnej, podczas której ujawnił duży talent organizacyjny. Święcenia kapłańskie przyjął 5 maja 2001 r. w Ołtarzewie z rąk kard. Franciszka Macharskiego, metropolity krakowskiego. Po święceniach przez rok był wikariuszem w parafii w Ożarowie Mazowieckim, a następnie został skierowany do pracy w Sekretariacie ds. Misji w Ząbkach. Początkowo odpowiadał za Referat młodzieżowy, od 2004 r. był zastępcą sekretarza ds. Misji, a po niespodziewanej śmierci ks. Stanisława Kuracińskiego (†23 II 2006), został mianowany 2 marca 2006 r. sekretarzem ds. Misji i sekretarzem ds. Ewangelizacji Wschodu (ten ostatni sekretariat przybrał od 2017 r. oficjalną nazwę „Pomostu” – Pallotyńskiego Dzieła Pomocy dla Katolików na Wschodzie im. ks. Stanisława Szulmińskiego). W tym czasie ks. Grzegorz podjął studia doktoranckie na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, w zakresie misjologii (w latach 2003-07). Uwieńczył je w 2013 r. stopniem naukowym doktora teologii w dyscyplinie teologia duchowości, na podstawie rozprawy: „Dzieła misyjne ks. Stanisława Kuracińskiego SAC (1936-2006) w służbie charyzmatu pallotyńskiego”, którą przygotował pod kierunkiem promotora ks. dra hab. Czesława Parzyszka SAC prof. UKSW.Ks. Grzegorz od 2014 r. pełnił urząd radcy prowincjalnego, a w strukturach Stowarzyszenia był członkiem Generalnego Sekretariatu ds. Misji (2011), Rady Sekretariatu ds. Apostolstwa (2005-06), Rady Pallotyńskiej Fundacji Misyjnej Salvatti.pl (2008) i Rady Ekonomicznej (2020). We wspólnocie w Ząbkach pełnił od 2003 r. funkcję radcy domu. W końcu września 2020 r. zorganizował dla świeckich i duchowieństwa sympozjum w Częstochowie i w Konstancinie-Jeziornie pt. „’W darze dla misji’. Jubileusz 50-lecia rozpoczęcia pracy misyjnej oraz działalności Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego (1972 – 2022/2023)”.W ostatnim miesiącu życia przeszedł bardzo ciężko Covid-19 i jego powikłania. Przebywał najpierw w szpitalu w Wołominie, a następnie został przewieziony do szpitala MSWiA w Warszawie. Niezbędną okazała się nagła i niezwykle skomplikowana interwencja chirurgiczna. Doszło do zapalenia otrzewnej i martwicy innych narządów wewnętrznych. Wynikła z tego konieczność aż trzech operacji. O jego powrót do zdrowia modliła się cała nasza Prowincja nowenną za przyczyną Sługi Bożego ks. Stanisława Szulmińskiego SAC. Ks. Grzegorz zmarł 22 listopada 2020, krótko po północy, w uroczystość Chrystusa Króla, patronalne święto naszej Prowincji. Przeżył 49 lat, w tym 26 lat w Stowarzyszeniu i 19 lat w kapłaństwie. Ks. Grzegorz Młodawski żył przede wszystkim misjami i miał dynamiczne plany rozwoju pallotyńskich misji w świecie. Jak sam zapewniał, modlił się za misje i o powołania misyjne dla Stowarzyszenia, gotów nawet ofiarować w tej intencji swoje życie. Miał dar nawiązywania wyjątkowo dobrego kontaktu z ludźmi, a osobiste spotkania z nim musiały zawierać charakterystyczne słowa „Królu złoty”. Był człowiekiem zawsze uśmiechniętym, bardzo pracowitym, wielkiego serca i zatroskanym o dobro Stowarzyszenia.

Pogrzeb śp. ks. Grzegorza odbędzie się 26 listopada (w czwartek) o godzinie 10.30 w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Mazowieckim, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego na cmentarz w Ołtarzewie. Śp. ks. Grzegorza polecamy Miłosierdziu Bożemu przez wstawiennictwo św. Wincentego Pallottiego oraz pallotyńskich Błogosławionych.

Oprac. ks. Stanisław Tylus SAC