Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
Burkina Faso: Poświęcenie terenu wspólnoty

20 maja, Ksiądz Delegat Stanisław Filipek SAC poświęcił teren naszej wspólnoty misyjnej. Zostanie tam wybudowany dom wspólnoty pallotyńskiej w Burkina Faso.

Nasi współbracia misjonarze rozpoczęli normalne duszpasterstwo, które dotychczas było wstrzymane z powodu epidemii.