Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
Domowy Wieczernik ZAK w Pabianicach

Kiedy zapytałem animatorkę wspólnoty modlitewnej współpracowników ZAK w Pabianicach, czy chcą, aby 22 lutego był dzień skupienia, zgodnie z wieloletnia tradycją; odpowiedziała, że wszyscy nie przyjdą z powodu epidemii, ale może połowa będzie. I tak było, jak widać na załączonym zdjęciu. Spotkanie wspólnoty odbyło się w domu rodzinnym. Rozpoczęliśmy od Mszy św. o godz. 11,00. Po modlitwie Anioł Pański odmówiliśmy Różaniec, posługując się rozważaniami Prymasa Tysiąclecia. Następnie była agapa i czas na przyjacielskie rozmowy. Potem zapoznaliśmy się listem apostolskim papieża Franciszka, „Patris Corde” i odmówiliśmy piękne modlitwy do św. Józefa umieszczone w końcowej części tego listu. Pomodliliśmy się również do Matki Boże Królowej Apostołów, św. Wincentego Pallottiego, pallotyńskich męczenników i bł. Elżbiety Sanny. Około godz. 15,00 odmówiliśmy Koronkę do Miłosierdzia Bożego, zawierzając Mu samych siebie, nasze rodziny, naszą Ojczyznę, Kościół i cały świat. Dziękowaliśmy Bogu, że udało się nam spotkać pomimo epidemii, za to, że nas chroni od wirusów. Patrząc w przyszłość, robimy, co możemy, modlimy się i cierpliwie czekamy na lepsze czasy.

ks. Stanisław Rudziński SAC