Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
Fundacja Salvatti.pl nagrodzona za innowacyjność

Pallotyńska Fundacja Misyjna Salvati.pl została uhonorowana statuetką „Innowatory WPROST 2020” w kategorii FUNDACJE – za działalność społeczną. Kapituła dostrzegła nowatorską akcję Fundacji „Laptop dla ucznia”, związaną z kryzysem wywołanym COVID-19. W ramach akcji rozpoczętej natychmiast po ogłoszeniu konieczności zdalnego nauczania, Fundacja pozyskała fundusze na wyposażenie 100 rodzin w laptopy. „Jako pierwsza instytucja w Polsce Fundacja dostrzegła, że w rodzinach, gdzie i rodzice i uczniowie muszą pracować zdalnie, nie ma wystarczającej liczby laptopów dla każdego. Dzięki akcji przeprowadzonej natychmiast, szybko i sprawnie udało się wyposażyć 100 rodzin, szczególnie z małych miejscowości w laptopy. To umożliwiło im efektywne nauczanie on – line i zapobiegło wykluczeniu społecznemu” – wygłoszono w laudacji podczas uroczystej gali w hotelu Rennesaince w Warszawie. – Jako organizacja pozarządowa potrafiliśmy zareagować szybciej niż instytucje państwowe i skutecznie pomóc na czas. To pokazuje, że organizacje pozarządowe posiadają skuteczne narzędzia do działania i proces realizacji projektów nie jest związany z tak długimi i wymagającymi procedurami jak w przypadku instytucji państwowych. Stąd NGO mogą sprawnie pomagać, jeśli tylko potrafią wykorzystywać dostępne narzędzia – mówi Monika Mostowska, wiceprezes Fundacji. Kryształową statuetkę odebrał prezes Fundacji, ks. Jerzy Limanówka.