Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
Jana Pawła II teologia ciała

OŁTARZEWSKIE DNI APOSTOLSTWA

Św. Jan Paweł II uczynił ciało i jego doświadczenie tematem teologii. Przedstawił wizję człowieka, którego ciało jest rozumiane jako znak osoby ludzkiej oraz obecności Boga. Obecność ta wskazuje na obraz Boży w człowieku jako mężczyźnie i kobiecie, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ważkość ludzkiej płci, która nie pozwala na redukowanie znaczenia różnicy cielesnej przez traktowanie jej jako zwykłego efektu uwarunkowań historyczno-kulturowych. Właściwą teologię ciała przedstawił Papież w cyklu katechez środowych, wygłoszonych w latach 1979-1984 na temat: „Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Odkupienie ciała a sakramentalność małżeństw”(wyd. Rzym 1986).

Podejmując naszkicowaną zwięźle tematykę konferencji,
w referatach oraz warsztatach zwrócimy uwagę na papieską wizję cielesności człowieka w obecnych czasach sekularyzacji
i relatywizmu, które w swoisty sposób propagują uzupełnianie się nastawienia hedonistycznego i manichejskiego. W przekonaniu, że najlepszą odpowiedzią na wspomniane wyżej fałszywe przekonania jest teologia ciała, organizatorzy konferencji liczą na twórczą dyskusję po referatach, a zwłaszcza włączenie się wszystkich uczestników w zajęcia warsztatowe.

LINK DO TRANSMISJI