Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
Jubileusz 20 lat istnienia Regii Matki Bożej Miłosierdziaw Brazylii

W liturgiczną uroczystość św. Wincentego Pallottiego, 22 stycznia 2002 roku podczas Eucharystii celebrowanej w kościele świętej Elżbiety Portugalskiej w Rio de Janeiro została utworzona pallotyńska Regia Matki Bożej Miłosierdzia. Aby podziękować Panu Bogu za dwadzieścia lat rozwoju i opieki, w Godzinie Miłosierdziapallotyni z Brazylii zgromadzili się w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Rio de Janeiro na uroczystej Mszy św., której przewodniczył Przełożony Regionalny ks. Zbigniew Lewandowski SAC. Celebracja miała miejsce w piątek, 21 stycznia 2022 roku, uczestniczyli w niej wyżsi przełożeni dwóch brazylijskich prowincji, księża i klerycy z Regii oraz świeccy przedstawiciele Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, a także wielu innych wiernych.

Dalsza część uroczystości odbyła się w centrum parafialnym. Wyższy Przełożony ks. Zbigniew Lewandowski SAC witając zebranych zaznaczył, że z powodu trwającej epidemii Covid19 wielu zaproszonych gości nie mogło przybyć na jubileusz, oraz wyraził dziękczynienie za 20 lat istnienia Regii. Następnie uczestnicy uroczystości wysłuchali referatu ks. ClesioFacco SAC, przełożonego prowincjalnego prowincji Matki Bożej w Brazylii na temat współpracy między pallotyńskimi jednostkami administracyjnymi w Ameryce.

22 stycznia, w dzień założyciela Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, św. Wincentego Pallottiego, dokonano spojrzenia na przebytą drogę, gdyż jubileusz 20lecia powstania jednostki administracyjnej jest okazją do refleksji nad minionymi latami, podziękowaniem Bogu za wszystkie otrzymane błogosławieństwa, refleksją nad historią, podczas której Regia Matki Bożej Miłosierdzia rozwijała się i zaszczepiała pallotyńską tożsamość w stanie Rio de Janeiro, Minas Gerais i Amazonii w Brazylii oraz w Portugalii, czasem umocnienia jedności i apostolskich owoców członków rodziny pallotyńskiej.Dla przypomnienia drogi rozwoju od lat 70 ubiegłego wieku, kiedy to pierwsi pallotyńscy misjonarze przybyli z Polski do Brazylii, posłużył pokaz historycznych zdjęć.Następnie, ks. Artur Karbowy SAC, wice-regionał i Sekretarz Regii zaprezentował Katalog Regii Matki Bożej Miłosierdzia. Przełożony Generalny Pallotynów, ks. Jacob Nampudakam SAC, napisał, że „Katalog, obejmie wszystkie aspekty życia członków i pracy apostolskiej od czasu przybycia pierwszych trzech polskich misjonarzy z Prowincji Chrystusa Króla w 1973 roku. Nie jest jedynie zbiorem danych, ale opisem prawdziwego życia członków, ich aspiracji i zmagań, marzeń i wizji Regii, opartych na wierze w Boga i miłości do ludu Bożego. W apostolskich dziełach członków ufność w Boże Miłosierdzie miała pierwszeństwo, z tego powodu Regia poświęciła się Matce Bożej Miłosierdzia”.

Ordynariusz diecezji Rio de Janeiro, Kardynał João Orani Tempesta skierował do zebranych słowa na temat misji osób zakonnych w diecezji. Kulminacyjnym punktem obchodów jubileuszu była Msza św. podczas której kleryk Bruno Bauer Correa da Cruz otrzymał sakrament święceń w stopniu diakonatu. Miejscowe powołania do życia zgodnie z charyzmatem św. Wincentego Pallottiego są konkretnym owocem rozwoju Regii.

Na świecie jest 2350 pallotynów pracujących w 50 krajachi administracyjnie podzielonych na 23 jednostek (16 prowincji i 7 regii). Regia Matki Bożej Miłosierdzia Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (pallotyni) w Rio de Janeiro powstała 22 stycznia 2002 r. jako jednostka zależna od Polskiej Prowincji Zwiastowania Pańskiego w Poznaniu. Polscy pallotyni przybyli do Brazylii 5 kwietnia 1973 r. Obecnie do Regii przynależy 30 kapłanów (w tym 16 polskich misjonarzy), 1 diakon, 8 kleryków, 5nowicjuszy i 2 postulantów. Pracują oni w parafiach w stanie Rio de Janeiro i w Amazonii w Brazylii, w dwóch parafiach w Portugalii (diecezja Lizbona i Coimbra).

Pallotyni pracujący w Brazylii pomagają lokalnemu Kościołowi m.in. w formowaniu świeckich liderów, są szczególnie zaangażowani w krzewienie kultu Miłosierdzia Bożego, czego dowodem jest m.in. wybudowanie i prowadzenie sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Rio de Janeiro i w Itaperuna, wydawanie kwartalnika „Raios da Misericordia Divina” (Promienie Miłosierdzia Bożego) oraz organizowanie diecezjalnych Kongresów Miłosierdzia. Decyzją Zarządu Generalnego od 16 czerwca 2019 jest jednostką niezależną.