Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
Jubileusz perłowy w Ołtarzewie

Dokładnie 9 maja 2021 roku, po trzydziestu latach, spotkaliśmy się w Wieczerniku ołtarzewskim. Wtedy było nas 23 i ręce na nas nałożył Arcybiskup Józef Kowalczyk, nowy wówczas Nuncjusz Apostolski w Polsce. Teraz było nas 13. Niektórzy są daleko w Brazylii, Portugalii czy Francji, innych zatrzymały rozliczne obowiązki, jeszcze inni przeszli do stanu świeckiego. Odprawiliśmy Eucharystię dziękczynną skupieni wokół tego samego ołtarza. Była wzruszająca homilia w formie „echa Słowa”, podczas której każdy mógł się wypowiedzieć. Potem uczestniczyliśmy razem ze wspólnotą parafialną i seminaryjną w nabożeństwie majowym, a następnie przeszliśmy do refektarza, gdzie przy uroczystej kolacji wspomnieniom nie było końca. Dziękujemy serdecznie Rektorowi i Ekonomowi za wspaniałe przyjęcie w ołtarzewskiej Alma Mater.

ks. Andrzej Bafeltowski SAC