Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
KANADA: WIZYTACJA GENERALNA DELEGATURY ŚW. JANA PAWŁA II

W dniach 6-16 listopada 2019 odbyła się wizytacja generalna Delegatury św. Jana Pawła II w Kanadzie, którą przeprowadził ks. Denilson Geraldo SAC, radca generalny. W trakcie wizytacji ks. Geraldo spotkał się ze wszystkimi członkami Delegatury, podczas spotkań wspólnych na rozpoczęcie i na zakończenie wizytacji, oraz indywidualnie w poszczególnych wspólnotach.

Nawiedził on kolejno wspólnoty: w Burlington, gdzie w parafii św. Gabriela pracują ks. Janusz Rogiński SAC (proboszcz, pierwszy radca i sekretarz Delegatury) oraz ks. Jacek Kryń SAC (wikariusz); w Brantford, gdzie w parafii Wniebowzięcia NM Panny pracuje ks. Łukasz Kopaniak SAC (proboszcz, dziekan lokalnego dekanatu); w Waterloo, gdzie w parafii św. Agnieszki pracuje ks. Aleksander Mazur SAC (proboszcz); w Cambridge, gdzie w parafii św. Ambrożego od czerwca 2019 pracuje ks. Jacek Mikulski SAC (proboszcz); w parafii św. Klemensa w St. Clements, gdzie od czerwca 2019 proboszczem jest ks. Ireneusz Koziak SAC (drugi radca i ekonom Delegatury); oraz nowo objętą przez pallotynów parafię św. Antoniego w Oakville, gdzie proboszczem jest ks. Piotr Machnacki SAC (delegat). We wszystkich wspólnotach ks. Wizytator został przyjęty bardzo serdecznie zarówno przez współbraci jak i przez świeckich współpracowników.

Do szczególnych akcentów wizytacji należy zaliczyć uroczystą Mszę św. na 125lecie Parafii Wniebowzięcia NM Panny w Brantford, celebrowaną przez biskupa Diecezji Hamilton, Douglasa Crosby, a koncelebrowaną przez ks. Wizytatora i ks. Łukasza oraz spotkania ks. Denilsona ze wspólnotami Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego w Burlington i Waterloo.

Ważnym momentem wizytacji było spotkanie ks. Wizytatora z ordynariuszem diecezji Hamilton, ks. Biskupem Douglasem Crosby, w jego siedzibie biskupiej dnia 14 listopada, podczas którego ks. Biskup wyraził wdzięczność za dotychczasową współpracę oraz wyraził zapotrzebowanie na księży z językiem portugalskim.

Cała wizytacja kanoniczna przebiegała pod znakiem szukania jedności i współpracy Delegatury w Kanadzie z innymi podmiotami pallotyńskimi, do czego może się przyczynić nowa placówka w Montrealu, nad której przejęciem od OO. Franciszkanów trwają rozmowy Zarządu Prowincjalnego. Ks. Wizytator podkreślił wagę wymiaru wspólnotowości i komunii w życiu i misji Kościoła, zwłaszcza w świadectwie życia charyzmatem św. Wincentego Pallottiego. Ks. Denilson zasugerował utworzenie przez Delegaturę instytutu wspierającego rodzinę jako podstawową komórkę Kościoła.

Ciekawym doświadczeniem ks. Wizytatora była wycieczka do wodospadów Niagara w niecodziennej jak na początek listopada aurze zimowej. Śnieżyca, która towarzyszyła nam w drodze powrotnej, zostanie zapewne na długo w pamięci naszego brazylijskiego gościa!

Ks. Janusz Rogiński SAC