Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
Kanoniczne rozpoczęcie Okresu Wstępnego

W dniu 16 września bieżącego roku, po miesięcznym okresie postulatu, który miał miejsce w naszym Domu Rekolekcyjnym w Otwocku, ośmiu postulantów naszego stowarzyszenia przyjechało do Domu Okresu Wstępnego – Nowicjatu w Ząbkowicach Śląskich.

             Następnie 18 września b.r., w uroczystej Mszy Świętej, której przewodniczyli prowincjałowie Prowincji Chrystusa Króla oraz Zwiastowania Pańskiego: ks. Zenon Hanas SAC oraz ks. Zdzisław Schmeichel SAC zostali oni oficjalnie włączeni do grona nowicjuszy Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego.

            Uroczystość miała miejsce w liturgiczne święto św. Stanisława Kostki. Nawiązując do tego faktu, w wygłoszonej homilii ks. Zdzisław Schmeichel SAC przypomniał postać tego świętego oraz podkreślił ważność rozpoczynającego się okresu formacyjnego.

            Na zakończenie Mszy Świętej ks. Zenon Hanas życzył nowo przyjętym nowicjuszom powodzenia na dalszej drodze rozeznawania swojego życiowego powołania, czemu sprzyjać ma rozpoczynający się czas nowicjatu.

– kl. now. Michał Skrobis