Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
Kardynał Wikariusz Rzymu, Angelo De Donatis w pallotyńskiej parafii Św. Wincentego Pallottiego

W niedziele, 25 października 2020 roku, Wikariusz Rzymu, Kardynał De Donatis, odbył wizytę duszpasterską w rzymskiej parafii p.w. Świętego Wincentego Pallottiego w dzielnicy Pietralata, w której od września 2014 roku posługują pallottyni z polskiej Prowincji Chrystusa Króla.

Jak podkreślił w słowie powitania, proboszcz, ks. Piotr Bełczowski S.A.C., wizyta ta wpisuje się w jubileusz 50 lecia narodzin wspólnoty parafialnej, czego symbolem stało się otwarcie w 1970 roku pierszej kaplicy, już w kilka miesięcy później poświęconej Apostołowi Rzymu – Wincentemu Pallottiemu. Jurydyczne „narodziny” parafii i podjęcie w niej posługi przez wspóbraci z włoskiej prowincji Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, nastąpiło w 1977 roku. W kolejnych latach posługiwali w niej także pallottyni brazylijscy, irlandzcy, argentyńscy i kameruńscy.

W związku z panująca pandemią, przebieg wizyty Kardynała Wikariusza został ograniczony do dwóch elementów. Najpierw odbyło się jego spotkanie z reprezentantami parafii, w czasie którego Kardynał De Donatis przypomniał i naświetlił bieżący program duszpasterski diecezji rzymskiej a następnie w rodzinnej i serdecznej atmosferze wysłuchał refleksji i pytań niektórych ze zgromadzonych.

Celebracja Mszy Świętej zgromadziła przedstawicieli całej parafii, wszystkich działającyh w niej i przy niej „rzeczywistości kościelnych” oraz prezbiterium parafialne. W wygłoszonej homilii, nawiązując do Ewangelii i Listu Świętego Pawła do Tesaloniczan, Kardynał Wikariusz podkreślił wagę Słowa Bożego w kształtowaniu realcji miłości: wobec Boga, braci i do samych siebie.

Na zakończnie celbracji zostało odczytane także słowo pozdrowienia skierowane przez Przełożonego Prowincjalnego Prowincji Chrystusa Króla, w którym Ks. Zenon Hanas S.A.C., nie mogąc przybyć osobiście, podziękował Księdzu Kardynałowi za wizytę i wyraził pragnienie aby parafia dedykowana Świętemu Wincentemu Pallottiemu – Apostołowi Rzymu, „który całe swoje zaangażowanie duszpasterskie poświęcił dla Wiecznego Miasta”, była miejscem „żywej Ewangelii, w którym świecy i duchowni, każdy kto szuka Boga, znaleźli miejsce życzliwego przyjęcia i mogli odnaleźć oblicze miłosiernego Boga”.

Słowa pożegnania ze strony przedstawiciela parafii, serdeczne życzenia Księdza Kardynała i jego pasterskie błogosławieństwo zakończyły część oficjalną wizyty, która jednak została przedłużona jeszcze o kilka chwil rozmów nieoficjalnych i serdecznych pożegnań.