Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
Konstancin-Jeziorna: sympozjum o duchowości św. Wincentego Pallottiego

Jak duchowość karmelitańska inspirowała św. Wincentego Pallottiego? O tym dyskutowali uczestnicy XXII Sympozjum Instytutu Pallottiego pt. „Transformatio in D. N. Jesum Christum” w pallotyńskim Centrum Animacji Misyjnej w Konstancinie. Ważniejsze niż zasady, a nawet śluby zakonne, było dla założyciela pallotynów poddanie się przemieniającej sile Bożej miłości.

Paneliści podkreślali, że choć św. Wincenty Pallotti żył w XIX, wciąż jest nowatorską postacią w Kościele. W jego drodze duchowej kluczowe było rozpalanie miłości. Żył w czasach, kiedy żywe były idee rewolucji francuskiej, w imię których zakazywano zakonnikom składania ślubów wieczystych i zamykano zakony łamiące ten zakaz. Pallotti wówczas przekonywał, że członkowie założonego przez niego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego nie muszą składać ślubów. Wystarczy, że są prowadzeni miłością Chrystusa. Był przekonany, że miłość Boża ma moc przemieniania każdego stworzenia.

Drogę do duchowej doskonałości Pallotti w dużej mierze opierał na duchowości karmelitańskiej, ale „filtrował” przez swoje osobiste doświadczenie. – „Transformatio” dla Pallottiego to przekształcenie wnętrza człowieka. Może ono nastąpić jeśli naśladujemy Jezusa Chrystusa. Siłą przekształcającą jest miłość Boga – mówił ks. dr Vitalij Gorbatych SAC, dyrektor Instytutu Pallottiego.

Siostra Monika Jagiełło, pallotynka, podkreślała, że życie duchowe wg Pallottiego to droga pełna ogołocenia po to, by odnaleźć Boga i dać mu się poprowadzić. Ks. dr Stanisław Zarzycki SAC mówił o drodze abnegacji w pismach św. Jana od Krzyża i w pismach św. Wincentego Pallottiego. Pallotynka s. Kinga Skórska z kolei rozważała doświadczenie „nocy ciemnej” Pallottiego.

XXII Sympozjum zostało zorganizowane przez Instytut Pallottiego, który jest instytucją działającą przy Zarządzie Prowincjalnym Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Księża i Bracia Pallotyni) w Warszawie. Zajmuje się studium i badaniami nad osobą, życiem, charyzmatem i dziełem św. Wincentego Pallottiego. Został powołany do życia w dniu liturgicznej uroczystości św. Wincentego Pallottiego, 22 stycznia 2000 roku, w 150–tą rocznicę śmierci i 50–tą rocznicę beatyfikacji Założyciela. Sympozja poruszające różne aspekty duchowości św. Wincentego Pallottiego odbywają się dwa razy do roku.

ekai.pl