Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
Módlcie się za Jana, żeby to, co się za chwilę z nim stanie, nigdy się nie odstało

W niedzielę 25 maja kościół pod wezwaniem św. Wawrzyńca i św. Wincentego Pallottiego stał się na parę godzin najważniejszą świątynią w całej Prowincji Zwiastowania Pańskiego – tymi słowami powitał zebranych na uroczystości święceń kapłańskich ks. proboszcz Adam Kamizela SAC.

W obecności rodziny, przyjaciół, współbraci, kapłanów diecezjalnych i diakonów ks. Jan Jabłuszewski SAC z rąk J.E. bp. Adriana Galbasa SAC przyjął święcenia w stopniu prezbitera. „Dar służby Kościołowi to wielki przywilej, wymaga życia całkowicie przepełnionego świadectwem Boga, który żyje i działa. Świecenia zaś są źródłem radości, pokoju i uświęcenia dla kapłana i ludzi, do których pójdzie” – mówił na wstępie ks. proboszcz Adam.

W homilii przewodniczący Eucharystii bp Adrian zwrócił uwagę na ważne pytania liturgii świeceń – W dialogu z rektorem biskup pyta: Czy wiesz, że jest godny? O jaką godność tu chodzi? Mam nadzieję, że wiemy, że nie chodzi tu o jakąś lepszość. Ale jaką godność można dostać po chrzcie świętym, kiedy otrzymujemy godność Dzieci Bożych? To może chodzi o taką, że w momencie święceń kapłańskich otrzymujesz specjalną łaskę, aby do szpiku kości uobecniać Chrystusa na ziemi. Ksiądz ma radykalniej, intensywniej uobecniać Chrystusa.

Każdemu kapłanowi – mówił dalej bp Galbas – trzeba robić często rachunek sumienia zadając sobie pytania z liturgii święceń: „Czy chcesz wiernie pełnić urząd posługiwania kapłańskiego w stopniu prezbitera, jako gorliwy współpracownik biskupów w kierowaniu ludem Bożym pod przewodem Ducha Świętego? Czy chcesz pilnie i mądrze pełnić posługę słowa głosząc Ewangelię? Czy chcesz sprawować wszystkie sakramenty pobożnie i z wiarą? Nie w taki sposób, jak mówi ks. Twardowski, bym sobą zasłaniał Ciebie? Czy chcesz się nieustannie modlić? Czy chcesz być posłuszny? Czy chcesz prowadzić życie zgodne z tajemnicą Pańskiego krzyża, czyli zgodne z ofiarą za innych? Takie niech będzie twoje kapłaństwo.”

Ekscelencja zakończył zwracając do zgromadzonych wiernych: „Módlcie się za Jana, żeby to, co się za chwilę z nim stanie, nigdy się nie odstało.”

Po uroczystym odśpiewaniu Litanii do wszystkich świętych, w czasie której prezbiter modli się leżąc krzyżem, nastąpił poruszający obrząd modlitwy święceń. Wszyscy zgromadzeni kapłani z ks. biskupem na czele nakładali w zupełnej ciszy ręce na głowę ks. neoprezbitera. Wymowę tego gestu uzupełnia modlitwa wypowiadana przez biskupa, ze szczególnie ważnym zdaniem: „Prosimy Cię, Ojcze wszechmogący, * daj temu swojemu słudze godność prezbiteratu; * odnów w jego sercu Ducha świętości; * niech wiernie pełni przyjęty od Ciebie, Boże, * urząd posługiwania kapłańskiego drugiego stopnia * i przykładem swojego życia pociąga innych do poprawy obyczajów.”

Na zakończenie liturgii swoje życzenia i podziękowania złożył ks. prowincjał Zdzisław Szmeichel SAC, wyższy przełożony Prowincji Zwiastowania Pańskiego. Ks. Janowi życzył radości z kapłaństwa, bliskości z Bogiem i ludźmi oraz wiernego podążania za przykładem Jezusa. Dziękował zgromadzonym kapłanom z ks. bp Adrianem i ks. prowincjałem Zenonem Hanasem SAC oraz rektorem poznańskiego domu ks. Andrzejem Śliwką SAC. W szczególny sposób wyraził wdzięczność rodzicom Neoprezbitera, za ich postawę i trudn włożony w wychowanie syna.

Słowa wdzięczności wobec Pana Boga oraz swoich formatorów wyraził również ks. neoprezbiter Jan. Dziękował  szafarzowi święceń, ks. bp. Adrianowi, który przyjmował go do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego i z rąk którego otrzymał strój duchowny. Dziękował także wicerektorowi Wyższego Seminarium Duchownego w Ołtarzewie, ks. Przemysławowi Podlejskiemu SAC, zwłaszcza za ostatni rok formacji, za troskę i mądre towarzyszenie. Na koniec całą swoją kapłańską posługę zawierzył Matce Bożej. Na pamiątkowym obrazku zawarł modlitwę: Maryjo, Twojemu Niepokalanemu Sercu się poświęcam i proszę, by ono było drogą, która mnie i tych, do których zostanę posłany, zaprowadzi do Boga!

Uroczystość była transmitowana na kanale YouTube Pallotti.TV oraz Pallotti.FM

Justyna Tyrakowska