Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
Niedziele z Szulmińskim

Trwający w naszej rodzinie pallotyńskiej Rok Sługi Bożego ks. Stanisława Szulmińskiego jest dobrą okazją do tego, aby z historią życia naszego świątobliwego współbrata trafić do serc naszych parafian. W niedzielę Zesłania Ducha Świętego, 23 maja, Parafia pw. Chrystusa Króla Jedynego Zbawiciela Świata w Sandomierzu gościła ks. Przemysława Krakowczyka, który głosił homilię poświęcone życiu i działalności Kandydata na ołtarze. Niedziela ze Sługą Bożym odbyła się również w Ostrołęce w Parafii pw. św. Wojciecha 6 czerwca. W ostatnią niedzielę miesiąca, 27 czerwca, współbracia pracujący w Pallotyńskim Ośrodku Postulacji będą głosić homilie w Kielcach i Krakowie. Ośrodek pragnie w ten sposób szerzyć pamięć o Słudze Bożym i zachęcać do modlitwy przez Jego przyczynę.

Dziękujemy wszystkim Proboszczom, którzy z tak wielką życzliwością przyjmują nas w swoich kościołach.

W ramach obchodzonego Roku Szulmińskiego w czerwcu rozważamy temat: „Szulmiński – Przyjaciel wszystkich”. Naoczni świadkowie życia ks. Stanisława Szulmińskiego wspominając o nim używają zawsze określenia „mój przyjaciel”. Mówi tak również Abraham Zak, żyd polskiego pochodzenia, współwięzień z Uchty.

Przygotowane materiały homiletyczno-liturgiczne można pobrać ze strony www.Szulmiński.pl/szulminski2021/

Życzymy dobrego wypoczynku wakacyjnego!

Pallotyński Ośrodek Postulacji