Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
Odpowiedzią na pandemię jest wiara rozumiana jako cichy akt miłości

25 marca w Warszawie odbyła się inauguracja nowej Rady Prowincjalnej Pallotynów oraz dziękczynienie za ostatnie 3-lecie. – Wiara jest zasadniczo cichym aktem miłości. Nawet w nieszczęściu. „Niech mi się stanie według słowa Twego”. Takiej miłości i wiary potrzeba nam tu i teraz – głosił podczas Eucharystii z tej okazji Przełożony Prowincjalny, ks. Zenon Hanas SAC.

Zakonnik zwrócił uwagę, że pandemia postawiła ludzkie codzienne życie, rutynowe zachowania i plany w zupełnie innym świetle. – Kalendarz opustoszał, a rzeczywistość w znacznej mierze zdominował obraz choroby. Rozpędzona machina świata została zatrzymana i okazało się, że jej dotychczasowy kierunek był zbyt iluzoryczny – wyjaśnił.

Kaznodzieja przyznał, że w normalnych warunkach chwili inauguracji działalności rady towarzyszyłyby pewnie plany i zamysły, ale aktualna sytuacja epidemiologiczna spowodowała, że jego refleksja jest inna. – Takie planowanie mogłoby być potraktowane jako zbytnia pewność, może nawet arogancja i brak realnego oceniania tego, co się wokół nas dzieje. I wydaje się, że Pan Bóg nie chce byśmy snuli jakieś dalekosiężne plany – mówił.

Jak uznał, Bóg pragnie, by ludzie w trwającym kryzysie zaufali Mu, podobnie jak Abraham. – On wyrusza w drogę, chociaż nie wiedzie dokąd prowadzi, ale ufa głosowi Boga i dociera do Ziemi Obiecanej – podkreślił.

Pallotyn ocenił, że epidemia koronawirusa to wielkie zaskoczenie. Przyrównał to do zdumienia, jakie spotkało Maryję w chwili zwiastowania. – Na obrazach Bóg przychodzi do Matki Bożej poprzez anioła właśnie w momencie wykonywania codziennych spraw. I dzieje się tak dalej, a nasza codzienność jest w zasadzie mirażem, w którym, co jakiś czas, odbywa się wielkie rangą spotkanie człowieka z Bogiem, który nieustannie zabiega o ludzką miłość i zawierzenie – kontynuował.

Opisując zwiastowanie ks. Hanas uwypuklił, że Maryja oddaje się Bogu w pełnym zaufaniu. – W tej medytacji odnajdujemy kluczowe słowa, które potrzebujemy na dzisiejszy czas: „Nie bój się!”, „Moc Najwyższego Cię osłoni”, „Dla Boga nie ma bowiem nic niemożliwego” i „Niech się stanie tak jak chcesz” – wymienił.

Na zakończenie przywołał rozważania Michaela Novaka z książki „Boga nikt nie widzi”. – Nie mamy się mierzyć ze światem w sposób racjonalny i beznamiętny. Wiara jest zasadniczo cichym aktem miłości. Nawet w nieszczęściu. „Niech mi się stanie według słowa Twego”. Takiej miłości i wiary potrzeba nam tu i teraz – podsumował ks. Hanas, zachęcając, by duchowni, pomimo wielu niepewności, razem ze świeckimi ożywiali wiarę, rozpalali nadzieję i rozbudzali miłość.

Podczas wygłoszonej homilii przełożony prowincjalny wyraził wielką wdzięczność za wsparcie okazywane przez ostatnie lata przez dotychczasowych współpracowników.

Przypomnijmy że Przełożony Generalny, ks. Jakub Nampudakam SAC, 24 lutego 2020 r. zatwierdził wyniki wyborów Rady Prowincjalnej w naszej Prowincji, którą w kadencji 2020-2023 będą tworzyć:

Ks. Zenon Hanas SAC, Przełożony Prowincjalny
Ks. Waldemar Pawlik SAC, I Radca Prowincjalny
Ks. Grzegorz Młodawski SAC, Radca Prowincjalny
Ks. Artur Stępień j. SAC, Radca Prowincjalny
Ks. Grzegorz Kurp SAC, Radca Prowincjalny

Łukasz Kaczyński

pallotti.fm