Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
Osiem złych sposobów życie według Ewagriusza z Pontu

W dniach 18 – 20 czerwca 2021, w domu rekolekcyjnym księży pallotynów w Ząbkowicach Śl., odbędzie się sesją formacyjna,  Osiem złych sposobów życie według Ewagriusza z Pontu

Jednym z wielkich mistrzów życia duchowego jest Ewagriusz z Pontu, który już w IV w. położył podwaliny pod współczesną duchowość.. Jego nauka o 8 złych myślach/złych sposobach życia/demonach to wielka skarbnica mądrości. Według Ewagriusza każdy, kto chce się nawrócić musi zacząć od przeciwstawienia się owym 8 złym myślom. W czasie sesji, zostaną poruszone zagadnienia natury duchowej i psychologicznej, które mogą okazać się pomocne na drodze do wewnętrznej wolności od grzechu. Poznawaniu nauczania Ewagriusza towarzyszyć będzie modlitwa Słowem Bożym.

Sesję poprowadzi ks. Michał Wójciak SAC, proboszcz i kustosz Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Dolinie Miłosierdzia w Częstochowie. Zgłoszenia: https://dom-zabkowice.pl/polecamy/

Serdecznie ZAPRASZAMY!