Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
Ostrołęka

STRONA INTERNETOWA: http://www.pallotyni.ostroleka.pl/

Dom Stowarzyszenia
Założony został w 1974 r. 1 kwietnia tr. nastąpiło oficjalne przejęcie placówki, a dom Stowarzyszenia został erygowany 31 marca 1974 r., w momencie przybycia do Ostrołęki pierwszego pallotyna, ks. Mieczysława Ziomkowskiego SAC.

Parafia
W 1888 r. na terenie Wojciechowic rząd carski wybudował dla wojska koszary, do których przeniósł 14 pułk Głuchowski z Przasnysza oraz 10 batalion saperów. Dla tych żołnierzy w 1890 r. została zbudowana cerkiew pw. Św. Piotra i Pawła. W 1915 r. Rosjanie opuścili Ostrołękę. W tym też roku cerkiew została zamieniona na zbór protestancki. Potem służyła Niemcom jako magazyn.

Gdy 26 maja 1921 r. do Wojciechowic przybył 5 Pułk Ułanów Zasławskich z Glinian pod Lwowem, płk. Spirydion Koiszewski wydał rozkaz, aby cerkiew adaptować na kościół garnizonowy, rzymskokatolicki. W czasie okupacji niemieckiej kościół służył jako magazyn dla wojska niemieckiego. Po wojnie, od 1945 r. kościół stał pusty. Od 1957 r. mieszkał w Wojciechowicach ks. Józef Kaczyński jako rektor kościoła.

Od 1975 r. duszpasterstwo przy tym kościele zostało powierzone Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego. 1 kwietnia 1981 r. bp Mikołaj Sasinowski erygował parafię pw. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Ostrołęce-Wojciechowicach. Ks. Antoni Pęksa SAC, pierwszy i długoletni proboszcz tej parafii, wybudował obok kościoła nową plebanię wraz z salami katechetycznymi oraz nowy ośrodek duszpasterski z kaplicą pw. św. Wincentego Pallottiego w Laskowcu. W czasie wakacyjnym przyjmował w parafii grupy młodzieżowe, wspólnoty religijne i grupy zawodowe, a sam włączał się w życie wspólnot apostolskich. W parafii zaprowadził nabożeństwa fatimskie. Reaktywował i pielęgnował wartości narodowe i patriotyczne, współorganizując wiele uroczystości (a które przejęli i podtrzymują nadal jego następcy na urzędzie proboszcza), a z nich najbardziej znane jest święto wrześniowe 5. Pułku Ułanów Zasławskich, organizowane w rocznicę bohaterskiej szarży pod Zasławiem.

Za czasów probostwa ks. Marcina Walickiego SAC (2006-2015), świątynia parafialna została gruntownie odrestaurowana. Staraniem obecnego ks. proboszcza Michała Borowskiego SAC został zbudowany nowy, marmurowy ołtarz główny i marmurowa ambona oraz zainstalowano na wieży kościelnej dzwon z napędem elektronicznym. Została też podjęta inicjatywa dedykacji świątyni, którą dokonał 23 czerwca 2018 r. biskup łomżyński Janusz Stepnowski.