Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
Pallotyński klerycki Wieczernik Misyjny

W Święto Podwyższenia Krzyża Świętego, 14.09.2020 r., alumni kursów IV i V rozpoczęli w Ząbkach Wieczernik Misyjny. Spotkanie to ma na celu pogłębienie zapału i ducha misyjnego oraz zapoznanie alumnów z działalnością misyjną Kościoła i Stowarzyszenia. Wieczernik rozpoczął się Mszą św., podczas której w kaplicy św. Jana Pawła wspólnie ofiarowaliśmy Bogu wszystkich misjonarzy oraz prosiliśmy, aby czas, który jest przed nami, był pełen pozytywnych, Bożych doświadczeń.