Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
Pallotyński nowicjat A.D. 2020 rozpoczęty

Tradycyjnie, w połowie września do ząbkowickiego domu zjechali się kandydaci, którzy po odbyciu postulatu w Częstochowie, zostali przyjęci do nowicjatu Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. Oprócz 8-u kandydatów z obu polskich prowincji, dotarli także kandydaci ze Słowacji wraz z ze swoim magistrem – ks. Arturem Cierlickim. 17 września wszyscy rozpoczęli trzydniowe rekolekcje, które prowadził ks. Wiesław Guła SAC – dyrektor Okresu Wstępnego. Była to okazja do pochylenia się nad Słowem Bożym, wdzięczności za Jego miłość powołującą każdego do nawiązania bliskiej, przyjacielskiej relacji z Nim oraz odpowiedzi na pytanie: jak mam realizować Boże powołanie w moim życiu. Oprócz konferencji i wspólnej Eucharystii, w programie ćwiczeń duchowych znalazły się medytacje prowadzone, Droga Krzyżowa i codzienna adoracja Najświętszego Sakramentu.

21 września odbyła się uroczystość rozpoczęcia okresu wstępnego. Z tej okazji do ząbkowickiego domu przybyli ks. Zdzisław Szmeichel SAC, przełożony Prowincji Zwiastowania Pańskiego, ks. Zenon Hanas SAC, przełożony Prowincji Chrystusa Króla, ks. Kamil Wolan SAC, dyrektor Duszpasterstwa Powołań z Częstochowy, ks. Marcin Przywara SAC, dyrektor Ośrodka Duszpasterstwa Młodzieży „Apostoł” z Warszawy. W homilii podczas Mszy świętej rozpoczynającej nowicjat, przełożony prowincji poznańskiej, rozważając Ewangelię o powołaniu św. Mateusza, mówił do tegorocznych kandydatów o cechach osób powoływanych, o których mówią Ewangelie: o akcie powołania, który nie jest prywatną zachcianką, ale to w pierwszej mierze Boże wezwanie, zaproszenie samego Boga do bycia z Nim; powoływani nie idą przed Jezusem, gdzieś obok, ale kroczą za swoim Mistrzem; życie tego, który został powołany, po podjęciu decyzji o pójściu za Jezusem, już nigdy nie było takie same – wymagało radykalnej zmiany, opowiedzenia się za Nauczycielem i zerwania z przeszłością. Prowincjał zakończył swoją homilię życzeniami owocnego przeżycia okresu wstępnego, rozkochania się w Jezusie i odwagi do kroczenia za Nim drogą powołania.

Kończąc uroczystą Eucharystię, ks. Zenon Hanas SAC, przełożony prowincji warszawskiej, zapewnił o modlitwie całej rodziny pallotyńskiej za tegorocznych nowicjuszy i dodał, że każde powołanie to wielka łaska dla Stowarzyszenia, każdy powołany to jakby szpik dla organizmu, bez którego serce nie jest w stanie prawidłowo funkcjonować.

kln. Marcin Szczepański