Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
Pallotyńskie zaangażowanie w Rodzinę Rodzin

W drugą niedzielę września w Warszawie na Łazienkowskiej zainaugurowany został nowy rok formacji w Rodzinie Rodzin. Jest on o tyle istotny dla nas pallotynów, że w ostatnich miesiącach nasz Prowincjał (Prowincji Chrystusa Króla) ks. Zenon Hanas zaproponował opracowanie pallotyńskiego programu formacji dla Rodziny Rodzin. W pallotyńskim gronie podsumowaliśmy dotychczasowe zaangażowanie pallotynów w Rodzinie Rodzin oraz zarysowaliśmy nowe ramy naszej misji w Rodzinie Rodzin. Dzięki temu w tym roku formacyjnym, oprócz ks. Czesława Parzyszka oraz mnie, w formację w Rodzinie Rodzin zaangażował się ks. Jerzy Limanówka oraz ks. Michał Siennicki. Gotowość wsparcia merytorycznego tworzonego programu zadeklarował również ks. Zbigniew Babicki.

W realizację pallotyńskiego programu formacyjnego w Rodzinie Rodzin zaangażowanych jest pięć grup. Trzy grupy (jedna prowadzona przez ks. Jerzego Limanówkę i dwie przeze mnie) są na etapie tematów związanych z EKLEZJALNOŚCIĄ. Tematem przewodnim formacji tych grup jest zgodnie z tradycją Rodziny Rodzin to, co teologia katolicka określa jako sentire cum Ecclesia (współodczuwanie z Kościołem). Celem formacji w tym roku jest (1) odkrycie głębi relacji tworzących żywy Kościół w jego dynamizmie i rozwoju; (2) rozwój miłości do Kościoła; (3) zanurzenie się w tajemnicę duchowej wspólnoty opartej na sakramentach.

Z kolei jedna młodsza grupa, która formuje się również pod moją opieką drugi rok w Rodzinie Rodzin, podejmuje temat RODZINNOŚCI. W trakcie tegorocznej formacji zwracamy uwagę na sakrament małżeństwa oraz jego duchowe oraz praktyczne przeżywanie. Celem formacji w zakresie rodzinności jest: (1) pogłębić rozumienie sakramentu małżeństwa; (2) odkryć podstawy duchowości małżeńskiej oraz (3) pełniej realizować swoje powołanie w małżeństwie i rodzinie .

Ponadto ks. Michał Siennicki przez najbliższy rok towarzyszy organizującej się, dzięki zaangażowaniu Romy Korzeniowskiej, nowej grupy małżeństw.

ks. Wojciech Sadłoń SAC