Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
Przywitanie nowicjuszy

31 sierpnia 2021 przedstawiciele Wyższego Seminarium Duchownego w Ołtarzewie przywitali obłóczonych w czwartek nowicjuszy. Przyjechali oni do Ołtarzewa wraz z dyrektorem okresu wstępnego ks. Wiesławem Gułą SAC. Wśród przybyłych brakuje, now. Mateusza Winciorka, który po obłóczynach udał się do Zakopanego na dyrektorium przed pierwszą konsekracją czasową. Życzymy naszym najmłodszym współbraciom, którzy niedługo rozpoczną formacje w seminarium, aby zawsze czuli się jak u siebie. 

Mateusz Wasiński SAC