Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
Przyznajecie się do Jezusa Chrystusa nie tylko formalnie, ale również identyfikujecie się z nim

Dnia 23 maja 2020 roku o godzinie 12:00 w kościele parafialnym pod wezwaniem świętego Wincentego Pallottiego przy ulicy Skaryszewskiej 12 w Warszawie święcenia prezbiteratu przyjęło dwóch diakonów: Michał Owczarz SAC oraz Łukasz Sobolewski SAC (Prowincja Chrystusa Króla). Pierwszy raz święcenia kapłańskie odbyły się poza kościołem seminaryjno-parafialnym p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Apostołów w Ołtarzewie. Liturgii przewodniczył Abp Henryk Hoser SAC – biskup senior diecezji warszawsko-praskiej.

Na początku liturgii Księdza Arcybiskupa, zebranych na święceniach Wyższych Przełożonych Prowincjalnych, kapłanów oraz rodzinę i bliskich diakonów przywitał gospodarz miejsca – proboszcz parafii Ksiądz Marcin Gontarz SAC. Kandydatów do święceń w stopniu prezbiteratu przedstawił Ksiądz Prowincjał Przemysław Podlejski SAC.

W homilii skierowanej do diakonów Ksiądz Arcybiskup rozpoczął od słów: „Zapamiętajcie dobrze datę i okoliczności tego wydarzenia, ponieważ do rocznicy święceń będziecie powracać każdego roku. […] Nie tylko 23 maja otrzymujecie namaszczenie na kapłanów, ale również jest to Wigilia Wniebowstąpienia Pańskiego. Ta data wskazuje poprzez Wniebowstąpienie kres Waszego życia i cel Waszego życia. Jest to również kontekst pandemii – ogromnego znaku czasu, który jest nam dany przez Boga i Jezusa Chrystusa będących Panem historii. To znak czasu, który powinniśmy umieć odczytać i interpretować. To jest łaska początku Waszego powołania do świętości kapłańskiej.”

Dalej Ksiądz Arcybiskup nawiązał do sakramentu kapłaństwa, jako przywileju, który jest przeznaczony dla bardzo niewielu: „Przyznajecie się do Jezusa Chrystusa nie tylko formalnie, ale również identyfikujecie się z nim. Stajecie się tym, co Kościół określa „alter Christus”, a święty Paweł powie: „Żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus”. […] To właśnie sakrament służebny – sakrament kapłaństwa – jest przeznaczony do tego, by powołanie do świętości się realizowało w osobie kapłana i by rzeczywiście wiedział, że jest przeznaczony do misji ewangelizacji świata.”

Ksiądz Arcybiskup porównał sakrament kapłaństwa do sakramentu małżeństwa, jako dwa sakramenty „w służbie komunii”: „Kapłan, który jest sługą Eucharystii jest równocześnie budowniczym komunii. Obydwa sakramenty – kapłaństwa i małżeństwa – są nastawione na zbawienie innych ludzi. Przez służbę innymi przyczyniają się do zbawienia osobistego i udzielają one szczególnego posłania w Kościele.”

Na zakończenie liturgii Wyższy Przełożony Prowincji Chrystusa Króla Ksiądz Zenon Hanas SAC skierował słowa do nowowyświęconych kapłanów oraz zebranych na uroczystości gości, przywołując słowa założyciela Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego – Świętego Wincentego Pallottiego. Ksiądz Prowincjał wyraził podziękowanie Bogu za dar życia neoprezbiterów, ich rodziców i rodzeństwa. Następnie podziękowania popłynęły do obecnych Przełożonych Prowincji Poznańskiej. Wyrazy wdzięczności popłynęły do celebransa uroczystości – Arcybiskupa Henryka Hosera SAC – który udzielił święceń kapłańskim i umocnił słowem.

Kuba Rutkowski