Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
Relacja z ważniejszych wydarzeń z Delegatury św. Faustyny Kowalskiej w Kolumbii na przestrzeni ostatniego roku

Rok temu w pierwszych dniach marca 2020 roku w Kolumbii zdiagnozowano pierwszy przypadek wirusa Covid19. Od tego czasu zdecydowana większość naszej uwagi jak i świata bywała poświęcona temu tematowi.

Również w naszej delegaturze na bieżąco informowaliśmy o działaniach związany bezpośrednio z pandemią a umknęło wiele innych istotnych wydarzeń, jakie miały miejsce w naszej jednostce od wybuchu pandemii. Chcę tutaj przywołać i wspomnieć ważniejsze z nich.

Oddanie parafii Objawienia Pańskiego w Bello

Po 20-letniej obecności polskich pallotynów w parafii Objawienia Pańskiego w Bello przyszedł czas na zmianę. Wcześniej zapowiedziana decyzja biskupa miejsca doszła do skutku 9 marca 2020 roku.

Jak było zaznaczane podczas wielu pożegnań polscy pallotyni zostawili po sobie wiele dobra w wymiarze duchowym i materialnym. W wymiarze widzialnym łatwo dostrzec całkowicie odnowioną świątynię i dom parafialny. Jednak najbardziej cenionym i wielokrotnie podkreślanym pozostawionym dobrem duchowym jest szeroko rozumiany kult Bożego Miłosierdzia.

Dziś, już po prawie roku dla naszej wspólnoty palotyńskiej w Kolumbii jest wielką radością obserwować jak nasz następca proboszcz kolumbijski ksiądz Jan z wielkim zaangażowaniem kontynuuje zapoczątkowany przez nas kult Bożego Miłosierdzia.

 Watro również zwrócić uwagę na bardzo dobrą współpracę z nowym proboszczem. Nasz Dom Dziecka im. Jana Pawła II nadal znajduje się na terenie parafii Objawienia Pańskiego w Bello. Ksiądz odpowiedzialny za Dom Dziecka kilaka razy w tygodniu posługuje w parafii współpracując z nowym proboszczem.

Przyjęcie nowej parafii w Medellin

16 marca 2020 roku wspólnota palotyńska w Kolumbii objęła w opiekę nową parafię w granicach administracyjnych miasta Medellin. Nowa parafia nosi nazwę świętej z Ekwadoru mianowicie Świętej Marianny od Jezusa.

 Proboszczem w parafii został ustanowiony radca i zarazem ekonom naszej delegatury ks. Adam Kraszewski a wikarym ks. Diego Andrés Gutierres Herrera.

Parafia terytorialnie zdecydowanie większa od pozostawionej w Bello i z nowymi wyzwaniami. Na terenie parafii znajduje się kaplica pod wezwaniem Ducha Świętego i dom pastoralny gdzie również sprawuje się sakramenty.

Zmiany personalne

W 2020 roku dwóch współbraci opuściło naszą delegaturę.

Mianowicie po 20 latach pracy dnia 8 września 2020 roku ks. Adam Gąsior udał się do Polski na rok sabatyczny.

Ks. Adam „osierocił” parafię Wniebowstąpienia Pańskiego w Bogocie, której z dniem 15 września 2020 roku nowym proboszczem został mianowany ks. Andrzej Kazimierz Zieliński.

Drugim współbratem, który po prawie 4-letnim pobycie opuścił Kolumbię jest ks. Jan Robert Adamowicz. Ks. Jan definitywnie opuścił Kolumbię dnia 19 sierpnia 2020 roku.

Aktualnie w Kolumbii posługuje sześciu polskich pallotynów i jeden Kolumbijczyk.

Pierwsza Konsekracja

Miniony rok 2020 dwóch naszych współbraci seminarzystów Jorge Alonso Cortez Leon i Mauricio Lara Tamayo spędziło w Brazylii gdzie przeżywali swój nowicjat przed złożeniem swojej pierwszej konsekracji w naszym Stowarzyszeniu.

Tuż po powrocie, bo 22 stycznia 2021 roku w święto patronalne naszego założyciela Św. Wincentego Pallottiego na ręce delegata ks. Andrzeja Kazimierza Zielińskiego złożyli swoją pierwszą konsekrację i przyjęli strój naszego stowarzyszenia.

Uroczystość w reżimie sanitarnym odbyła się w naszej nowej parafii św. Marianny od Jezusa w Medellin.

Wielką radością było to, że na tej uroczystości spotkaliśmy się wszyscy, którzy aktualnie posługujemy w Kolumbii.

Kontynuacja projektu w Domu Dziecka

Z początkiem 2019 roku w naszym Domu Dziecka w Bello rozpoczęliśmy wielki projekt związany z położeniem dachu nad całością budynku i utworzeniem wielkiego salonu na trzecim piętrze.

Przez minione dwa lata dzięki wsparciu wielu dobroczyńców udało się zrobić bardzo wiele. Nie chcę zanudzać szczegółami, co zrobiliśmy przez ten miniony czas, bo to zobrazują załączone zdjęcia, ale chcę bardzo podziękować wszystkim, którzy wsparli i wspierają ten projekt.

I tak kolejno wyrazy wdzięczności kieruję do: Palotyńskiego Sekretariatu Misyjnego w Ząbkach z całym zespołem i ówczesnym Sekretarzem dziś już śp. ks. Grzegorzem Młodawskim, Sekretariatowi Misyjnemu na Słowacji wraz z dobroczyńcami i ks. Dariuszem Latuszkiem, Palotyńskiej Fundacji Misyjnej Salvatti.pl z jej prezesem i obecnym Sekretarzem ds. Misji ks. Jerzym Limanówką, Siostrą św. Piotra Klavera z Rzymu, ks. Grzegorzowi Rakoczemu wraz z parafianami z parafii ST. Justus w Flums, ks. Janowi Adamowiczowi, za którego wstawiennictwem otrzymaliśmy dotację z Małopolskich Dworców Autobusowych w Krakowie, Współbraciom z Delegatury Św. Jana Pawła II w Kanadzie wraz z Delegatem ks. Piotrem Machnackim. Wszystkim, który w jakikolwiek sposób duchowy czy materialny wsparli nasz projekt – dziękuję.

Do całkowitego zakończenia rozbudowy jeszcze sporo brakuje. Jednak mimo trwającej pandemii i związanymi z tym ograniczeniami ufamy, że z pomocą Bożą i wsparciem dobrych ludzi uda nam się zakończyć rozpoczęty projekt.

Ks. Dominik Kaczmarek SAC