Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
Relacja z Wiecznej Konsekracji alumnów kursu VI

Dziś, w święto Narodzenia NMP, w pallotyńskim Sanktuarium Matki Bożej Pojednania w Hodyszewie, trzech naszych Współbraci: Marek Więch SAC z Prowincji Chrystusa Króla oraz Tomasz Stawicki SAC i Pavel Zaitsau SAC z Prowincji Zwiastowania Pańskiego złożyło uroczysty akt wiecznej konsekracji w naszym Stowarzyszeniu. Dokonało się to w obecności wyższych przełożonych obu polskich prowincji – ks. Zdzisława Szmeichla SAC i ks. Zenona Hanasa SAC, a także licznie przybyłych Współbraci, kleryków Wyższego Seminarium Duchownego  Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie, a także miejscowych wiernych iDobrodziejów naszego seminarium.

Uroczystej Mszy świętej przewodniczył ks. Zdzisław Szmeichel SAC, Wyższy Przełożony Prowincji Zwiastowania Pańskiego, natomiast kazanie wygłosił ks. Zenon Hanas SAC, Wyższy Przełożony Prowincji Chrystusa Króla. W skierowanym do nas słowie mówił m.in. o misterium imienia i osobowych relacji, do bronienia których, zwłaszcza w dzisiejszym, zdehumanizowanym świecie, jesteśmy szczególnie powołani. Nawiązał również do tajemnicy życia konsekrowanego, które wbrew pozorom jest prawdziwą wolnością, gdyż doprowadza do przemiany w Chrystusa, który sam jeden rzeczywiście wyzwala.

Nasi Współbracia zostali wpierw przedstawieni, następnie każdy odczytał i złożył na ręce odpowiedniego wyższego przełożonego swój akt wiecznej konsekracji; potem każdy ze składających konsekrację podpisał swój akt i wręczył swojemu Prowincjałowi. Po dokonaniu tego aktu ks. Zdzisław Szmeichel SAC uroczyście nałożył każdemu z neoprofesów krzyż profesyjny. Od  dziś Marek Więch, Tomasz Stawicki i Pavel Zaitsau są wiecznymi profesami we wspólnocie Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego.

Po Mszy świętej i tradycyjnym, wspólnym zdjęciu, wszyscy udaliśmy się na uroczysty obiad, podany z iście podlaską gościnnością.

kl. Michał Jaworowski SAC