Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
Rozpoczęcie dyrektorium 2021

W poniedziałkowy wieczór, 21 czerwca 2021 r., rozpoczęło się tegoroczne dyrektorium. Do domu SAK w Konstancinie-Jeziornie przyjechało 52 współbraci, aby w ramach formacji stałej wziąć udział m.in. w warsztatach homiletycznych, szkoleniach dot. uzależnień, ochrony dzieci i młodzieży przed wykorzystaniem seksualnym, skutecznej motywacji do działania, a także wysłuchać prelekcji i wykładów na temat charyzmatu pallotyńskiego, życia konsekrowanego, formacji permanentnej, obecnej sytuacji Kościoła w świecie i w Polsce itp. W obecnym roku, dwutygodniowe dyrektorium przeżywają współbracia, którzy święcenia kapłańskie lub – w przypadku braci – wieczną profesję mieli w latach 2007-2015.

We wtorek uczestnicy dyrektorium podzielili się doświadczeniem swego życia, opowiadając o miejscu swojej pracy, warunkach życia, wspólnocie, wyzwaniach obecnej sytuacji duszpasterskiej w miejscu swej posługi itp. W południe rozpoczęła się Msza św., której przewodniczył ks. prowincjał Zdzisław Szmeichel SAC, a podczas której homilię wygłosił ks. prowincjał Zenon Hanas SAC. Po obiedzie odbyły się spotkania z Wyższymi Przełożonymi w swoich prowincjach. Księża Prowincjałowie przekazali wiadomości o tym, co aktualnie dzieje się w danej prowincji, a współbracia mieli sposobność zadać im pytania i podyskutować. Potem ks. Przemysław Podlejski SAC wygłosił konferencję na temat: „Co to jest formacja stała?”. Po nieszporach odbyła się wspólnotowa rekreacja.

Kolejnego dnia uczestnicy dyrektorium przeżywali dzień skupienia, który prowadził ks. Krzysztof Porosło – kapłan z Archidiecezji Krakowskiej, rekolekcjonista, wykładowca teologii dogmatycznej. Wygłoszone dwie konferencje poświęcił tematowi modlitwy oraz Eucharystii. Ks. Krzysztof przewodniczył także Mszy św. i wygłosił homilię. Tego dnia, biorący udział w dyrektorium, mieli okazję do dłuższej modlitwy podczas adoracji Najświętszego Sakramentu.

Dyrektorium zostało zorganizowane przez Sekretariaty ds. formacji Prowincji Chrystusa Króla i Prowincji Zwiastowania Pańskiego i potrwa do 3 lipca.

ks. Przemysław Podlejski SAC