Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
Rzeźba Św. Rodziny w Teodorowie

W niedzielę 16 sierpnia miała miejsce ciekawa uroczystość w Teodorowie – to część naszej pallotyńskiej parafii św. Wojciecha w Ostrołęce. Z inicjatywy  miejscowego sołtysa – pana Jerzego Konopki, poświęciliśmy kaplicę – rzeźbę Św. Rodziny, która stanęła u zbiegu dróg we wsi. Jest ona dedykowana śp. ks. Antoniemu Pęksie SAC, a w najgłębszym zamyśle pomysłodawcy ma ona strzec Teodorowskich rodzin, wzmacniać wiarę i przypominać przechodzącym koło niej o wieczności. Uroczystość zgromadziła licznie mieszkańców, przedstawicieli władz gminy z Rzekunia i miejscowych kapłanów pallotynów. Po przemowach, poświęceniu i modlitwie większość udała się na wiejski plac spotkań, by pod turystycznymi  wiatami kosztować smakołyków miejscowych gospodyń…

ks. Tomasz Zaczkiewicz SAC