Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
Sesja formacyjna ZAK

W dniach 28-30 marca 2022 r. alumni I i II roku Wyższego Seminarium Duchowego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie uczestniczyli w sesji formacyjnej Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. Każdy dzień tej sesji wyróżniał się swoją odrębną tematyczną specyfiką oraz stylem prowadzenia.

W pierwszym dniu mieliśmy dwa spotkania, na pierwszym spotkaniu staraliśmy się zobaczyć,  skąd u św. Wincentego Pallottiego pojawił się pomysł Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. S. Monika Jagiełło SAC, która prowadziła spotkanie,  pomogła nam w umocnieniu tej wiedzy o Zjednoczeniu, którą posiadaliśmy. Na drugim spotkaniu towarzyszył nam ks. Mariusz Marszałek SAC. Dowiedzieliśmy się, jak miało wyglądać Zjednoczenie w pierwotnej inspiracji św. Wincentego Pallottiego. Ten dzień sesji zakończyliśmy wspólną Eucharystią, której przewodniczył i wygłosił homilię ks. Mariusz.

W ramach drugiego dnia sesji formacyjnej ZAK udaliśmy się do siedziby Prowincji Chrystusa Króla na ul. Skaryszewskiej w Warszawie. Drugi dzień, miał charakter informacyjno-historyczny. Spotkaliśmy się z przewodniczącym Krajowej Rady Koordynacyjnej Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego,                           ks. Łukaszem Gołasiem SAC, który opowiedział o tym, jak ZAK wygląda po Soborze Watykańskim II i działa współcześnie. Zwieńczeniem spotkania była Msza św., oraz obiad ze współbraćmi.

W trzecim dniu sesji udaliśmy się do Konstancina-Jeziorny, gdzie na nas czekał  ks. Witalij Gorbartych SAC oraz s. Monika Jagiełło SAC. Najpierw odwiedziliśmy Instytut Pallottiego, gdzie po krótkim historycznym zarysie historii powstania Instytuta Pallottiego, ks. Witalij w sposób jasny i konkretny przedstawił okoliczności powstania Statutu i obecny status prawny Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego.

W podsumowaniu chcę zaznaczyć, że miniona sesja ZAK odkryła nowe horyzonty oraz sposoby patrzenia na to, czym jest ZAK i jakie miejsce w nim może zająć każdy człowiek. Dała materiał do głębszej refleksji nad dziedzictwem św. Wincentego Pallottiego oraz pomogła jeszcze raz skierować wzrok na to, co jest sednem pallotyńskiego charyzmatu.

kl. Pavel Mikulka SAC