Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
Słowacja: Spotkanie czesko – słowackiej Delegatury

W dniach jesiennej aury, w otoczeniu przepięknych Tatr, od niedzieli 17.10 do wtorku 19.10. odbyło się w Spišské Nové Vsi na Słowacji spotkanie Delegatury św. Cyryla i Metodego. W zjeździe uczestniczyło 16 współbraci pracujących na Słowacji i w Czechach. Swoją obecnością  ubogacili Przełożeni, Ks Zenon Hanas oraz Ks. Waldemar Pawlik. Godnym podkreślenia jest fakt, że od czasu wybuchu epidemii było to pierwsze po dwóch latach wspólne fizyczne spotkanie.
Braterski klimat był dobrą okazją do wymiany myśli, wspomnieć, radości i smutków, czasem na wspólną modlitwę oraz spotkania z Przełożonymi. Zjazd również wyłonił dwóch kandydatów na Zebranie Prowincjalne oraz ich zastępców. Korzystając z obecności Przełożonych nie zabrakło informacji o życiu naszej Prowincji w Polsce i na świecie. W związku z rozpoczętą drogą synodalną w Kościele również i to spotkanie stało się okazją do wzajemnego słuchania i poszukiwania nowych kierunków dla naszego pallotyńskiego życia w tej części świata.
W trakcie poniedziałkowego popołudnia współbracia z Delegatury podjęli refleksję nad dokumentem zwołującym najbliższe Zebranie Generalne oraz mieli okazję do formułowania wspólnie wniosków na Prowincjalną Kapitułę.
Czas bycia razem upłynął dość szybko. Spotkanie przeszło do historii a w uczestnikach zjazdu pozostały miłe wspomnienia a na Facebooku krótka fotorelacja.
Na koniec wielkie podziękowania patrzą Ks. Dariuszowi Latuszkowi – delegatowi, współbraciom ze Spišské Nové Vsi, którzy byli gospodarzami oraz wszystkim, którzy pokonali różne odległości, aby być razem. Wszystko, co dobre, szybko się kończy. Bogu niech będą dzięki.
Ks. Mariusz Leszko SAC