Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
SP im. św. Wincentego Pallottiego w Lublinie

W dniu 1 września 2020 roku rozpoczęliśmy, inny od dotychczasowych, nowy rok szkolny. Mimo różnego rodzaju obostrzeń oraz podjętych przez nas środków bezpieczeństwa, uczniowie Szkoły Podstawowej im. św. Wincentego Pallottiego w Lublinie z wielką radością wzięli udział w Mszach Świętych, które sprawował ks. rektor Artur Manelski SAC a kazania wygłosił ks. dyrektor Andrzej Zelek SAC. Cieszymy się, że po tak długiej rozłące mogliśmy się ponownie spotkać, a nasi podopieczni pełni chęci, zapału i energii wrócili do szkoły. Radość z powrotu nie przysłania nam jednak jednego z najważniejszych zadań jakie stoi przed nami w tym roku, czyli troski o zdrowie i bezpieczeństwo naszych uczniów oraz ich rodzin.

Patrząc w przyszłość nie zapominamy o tym co było i z dumą informujemy, że drugi rok z rzędu uczniowie naszej szkoły uzyskali najlepszą średnią wyników na egzaminie ósmoklasisty w kategorii szkół publicznych w Lublinie. Dzięki temu po raz kolejny zostaliśmy najlepszą placówką tego typu w naszym mieście.

Serdecznie pozdrawiamy zapraszamy do odwiedzin naszej strony internetowej www.sp-pallotti.pl oraz mediów społecznościowych.

Milena Szucka